Home Dưỡng Linh Thánh Thi 5:4-6: Điều Chúa Ghét

Thánh Thi 5:4-6: Điều Chúa Ghét

by Ân Điển
30 đọc

Thánh Thi 5:4-6

“4 Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;
Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.
Kẻ khoác lác/kiêu ngạo sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;
Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.
Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;
Chúa gớm ghiếc những kẻ thích làm đổ máu và lừa gạ
t.”

Khi lược lại những điều Đức Chúa Trời không ưa thích ở 3 câu Kinh Thánh trên đây, chúng ta thấy nổi bật lên hai điều, đó là việc ác và người làm ác. Việc ác của con người ấy là sự kiêu ngạo, sự dối trá, sự giết người và sự lừa gạt.

Câu 5 và câu 6 làm theo thể song hành để bổ nghĩa cho nhau, chúng ta có từng cặp ý tưởng tương đồng: Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời ưa thích điều ác tương ứng với Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác; câu Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài tương ứng với Kẻ khoác lác hay kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Ngài.

Chúng ta như đang đứng trước mặt một vị vua, một quan án công minh đến nỗi không thể chịu đựng được điều dữ đang xảy ra trước mặt Ngài. Và hậu quả đó là sự trừng phạt không thể tránh khỏi của người làm điều ác. Bởi vì không sống nổikhông đứng nổi trước mặt Ngài là gì nếu không phải là sẽ bị hủy diệt ngay tức khắc bởi ngọn lửa hay thiêu đốt của sự công bình và sự thánh khiết của Chúa!

Người ác và việc ác ở đây có thể là nói đến kẻ thù của Đa-vít mà cũng để chúng ta nhìn lại chính mình.

Chúa ghét điều ác nhưng phải chăng con đã và đang làm điều ác? Con đã ghen ghét, đã giết người không bằng khí cụ mà bằng lời nói, bằng sự cay đắng, bằng hành động độc địa làm tai hại lâu dài trên anh chị em con, trên kẻ thù của con? Con đã khước từ tình yêu với họ vì đã từ chối làm điều tốt cho họ trong khi tay mình có thể làm được, để cho họ vật vã, thiếu thốn, đói khát trong khi con no đủ dư thừa? Con đã khoe khoang, khoác lác nói những điều không có hạ thấp danh dự người lân cận mình một cách hèn hạ!

Trước tòa án của Chúa kẻ ác sẽ không đứng nổi (Thánh Thi 1:5), một ngày kia những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng và tất cả những người giả dối sẽ chịu số phận đời đời trong hồ lửa cháy phừng với diêm sinh[Khải-huyền 21:8]. A-na-nia và Sa-phia-ra đã ngã chết vì sự dối trá của họ (Công Vụ. 5:1-11). Con người sở dĩ ngày nay còn sống nổi là nhờ sự thương xót lớn của Chúa, Ngài kiên nhẫn chờ đợi ngày họ ăn năn chạy đến cùng Ngài. Cám ơn Chúa vì con người chưa chết bởi Chúa còn thương chưa hủy diệt vì những việc ác con người đã làm. Lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa còn đến đời đời nhưng thời gian để chúng ta nhận lãnh ân điển là thời gian có hạn. Xin Chúa cho chúng ta nhớ và đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa.

Nếu đã nói đến những gì Chúa ghét và ghê tởm thì cũng phải nói đến những gì Chúa ưa thích. Kinh Thánh nói:

“Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

Đức Chúa Trời ưa thích sự thương xót, chánh trực và công bình, và Ngài cũng chính là nguồn của thương xót, chính trực và công bình. Ai làm theo chứng tỏ người ấy là con của Đức Chúa Trời. Bạn có đang vâng phục Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài không? Nếu có, bạn đang đẹp lòng Ngài hơn khi bạn dâng bất kỳ một tế lễ nào.

CHÚA há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực (1 Sa-mu-ên 15:22).

Lời cầu nguyện cho hôm nay:

Lạy Chúa dấu yêu, xin cho con có trái tim khôn ngoan, biết yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét. Con muốn trở nên đứa con vâng phục để được đẹp lòng Cha. Amen!

Ân Điển

Ảnh: Stephan Jaggy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like