Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hoàn Cảnh Thay Đổi Bởi Sự Vâng Lời Và Quyết Không Thỏa Hiệp

Hoàn Cảnh Thay Đổi Bởi Sự Vâng Lời Và Quyết Không Thỏa Hiệp

by Debbie Thủy
30 đọc

Họ nói với Đa-ni-ên rằng:
Sống thế thì chán lắm, sẽ chết sớm mất thôi.
Đời là phải ăn uống, tiệc tùng vui vẻ.

Bạn đang có trong tay một cơ hội lớn, được vua yêu mến, được ăn đồ ăn vua ăn, uống rượu vua uống, được vua đầu tư học tập những nền văn minh tiên tiến nhất của Ba-by-lôn.

Hãy quên cái tên cũ đi, đừng nhớ đến cái thân phận nghèo khó trong quá khứ nữa. Bạn đã không còn là Đa-ni-ên của ngày xưa nhưng tại đây người ta đang gọi bạn là Bên-tơ-xát-xa, là người được bảo vệ bởi thần của Ba-by-lôn. Tại đây Đức Chúa Trời của bạn không còn là Đấng phán xét nữa, nhưng mọi uy quyền đang trong tay vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ông ta giầu có và mạnh sức, nhiều dân tộc khác và cả dân tộc của bạn đang phải suy phục dưới ông, còn Chúa của bạn thì chẳng làm gì cả.

Nhưng với sự nhận thức mạnh mẽ bởi sự hiểu biết đầy trọn về Chúa và về chính mình khiến Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình bị ô uế bởi lối sống của Ba-by-lôn. Không đồng hoá, thoả hiệp với Babylon cho dù có phải chống lại lệnh vua.

Sau 10 ngày, người ta không thấy Đa-ni-ên lụi tàn và chết sớm như họ tưởng nhưng trái lại anh trẻ đẹp và tràn đầy sức sống hơn những người cùng thời đang sống trong lối sống của Ba-by-lôn.

Sau 10 ngày họ thấy một Đa-ni-ên giỏi hơn họ gấp mười lần. Một Đa-ni-ên có mọi sự học thức, khôn ngoan và thông biết hơn những kẻ có tri thức, khoa học của Ba-by-lôn.

Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho hành động vâng lời của Đa-ni-ên.

Bạn thân mến! bạn đang ở đâu không quan trọng, hoàn cảnh không thể thay đổi được bạn nhưng chính bạn sẽ là người thay đổi hoàn cảnh.

Họ có thể lấy tên của bạn nhưng không thể khiến bạn mất đi sự nhận diện chính mình.

Khi bạn nhận thức mạnh mẽ bạn là ai và Chúa của bạn là ai thì dù bạn có sống chung với thế gian, thế gian cũng không thể môn đệ hoá bạn được nhưng trái lại chính bạn sẽ là người môn đệ hoá thế gian.

Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đến từ Chúa và Ngài hứa ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho người đẹp lòng Ngài. Sự khôn sáng không đến từ sự hiểu biết tri thức đời này và sự vui vẻ chẳng đến từ những vui thú trần thế.

Kết quả cuộc sống của bạn phụ thuộc vào những hành động của bạn, và những hành động của bạn phụ thuộc vào những quyết định trong lòng của bạn. Bạn nghĩ trong lòng thể nào bạn sẽ trở nên thể ấy. Vậy hãy để lời Chúa làm cho tâm trí bạn được trong sạch mỗi ngày. Hãy quyết định đứng vững, trung thành với Chúa đừng bị ô uế bởi đời này.

Nguyện Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch bạn, trí hiểu hơn cả người dạy bạn, sự thông biết hơn cả người già cả. Nguyện lời của Ngài giữ chân bạn khỏi mọi đường tà và sự vui mừng của Ngài là sức lực của đời sống bạn để bạn sẽ tạo nên sự khác biệt tại nơi bạn sống và những người quanh bạn sẽ được phước qua bạn.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like