Home Dưỡng Linh Những Điều Không Nhìn Thấy

Những Điều Không Nhìn Thấy

by Inspiration Ministries
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/jiXWzxGEqyg?list=PLYfRF7mynK2qiz2vVcn3IAybShNadalvR

Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng. (A-ghê 1:6 BTT)

Tâm trí của chúng ta thường tập trung vào những thứ hữu hình mà chúng ta có thể chạm vào và nhìn thấy. Tuy nhiên, đối với những vấn đề thuộc linh, chúng ta phải bước đi bằng đức tin. Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn tin cậy Chúa ngay cả khi mọi bằng chứng khiến cho đức tin chúng ta dường như trở nên không thực tế, và khi những người khác nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngốc nghếch.

Phao-lô khuyên chúng ta “chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (II Cô-rinh-tô 4:18 BTT)

Người Y-sơ-ra-ên đã đối mặt với thử thách này khi họ rời Ai Cập, bị quân lính của Pha-ra-ôn truy đuổi. Nhưng Đức Chúa Trời giữ lời và Ngài làm những điều dường như không thể, giải thoát họ và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của họ. Họ đã chiến thắng “bởi đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:29).

Chính sự tin cậy Chúa hoàn toàn giúp chúng ta sống trong chiến thắng. Chính nhờ điều đó mà những lời cầu nguyện chúng ta được nhậm và những phép lạ xảy ra.

Đây là điều cốt lõi trong sứ điệp của tiên tri A-ghê. Nhiều người nghe sứ điệp của ông và biết về Chúa nhưng không thấy kết quả gì. Vì sao vậy? Vì họ đã có những ưu tiên sai lầm. Họ tập trung vào những thú vui của riêng mình trong khi bỏ qua những điều thuộc về Chúa. Ông nhắc nhở họ rằng Đức Chúa Trời đang cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Rằng Ngài sẵn sàng ban phước cho họ thật nhiều nếu họ tìm kiếm Vương quốc của Ngài trước hết.

Hôm nay, bạn hãy nhớ những nguyên tắc này. Hãy theo đuổi việc phát triển mối quan hệ của bạn với Chúa. Hãy áp dụng lời Ngài. Hãy nhạy bén với Thánh Linh của Ngài. Hãy tin cậy Chúa sẽ giúp bạn kết nhiều quả hơn khi bạn bước đi bằng đức tin và đến gần Ngài hơn.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, con tin rằng lời Ngài là chân lý. Xin giúp con phát triển mối quan hệ của con với Ngài ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Xin giúp con bước đi bằng đức tin. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like