Home Văn Phẩm Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

by Rick Warren
30 đọc

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”.Rô-ma 3:24 (BHĐ)

Nếu như bạn hỏi ngẫu nhiên những người đi đường rằng, “Bạn nghĩ con người ta phải làm gì để được lên thiên đàng?” thì bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều ý kiến như: “làm điều thiện, tránh điều ác”, hay là “làm việc chăm chỉ và sống có đạo đức”, hoặc cũng có thể “chăm làm từ thiện”. Tất cả những ý tưởng trên đều xuất phát từ việc làm, chẳng phải nhờ ân điển.

Tuy nhiên, sự cứu rỗi là một món quà, bạn không phải làm gì để được tặng quà. Đây là một món quà miễn phí! Bạn không thể dành dụm để có được, bạn không thể trả tiền để có được, và bạn cũng không thể làm việc để có được.

Đó là sự khác biệt cơ bản giữa Cơ đốc giáo và các tôn giáo khác. Cơ Đốc giáo là tôn giáo duy nhất được xây dựng dựa trên ân điển. Các tôn giáo khác dựa trên việc làm, hay tóm gọn trong một chữ: “làm”. Có những thứ nhất định bạn phải làm để được vị thần đó chấp nhận, để được hạnh phúc, để được lên trời. Cần phải có luật lệ, quy tắc và lễ nghi – là những thứ mà bạn phải ‘làm’.

Mặc khác, Cơ đốc giáo lại được tóm tắt thành hai chữ “làm trọn”. Chúa Giê-xu đã trả giá chuộc cho bạn trên thập tự giá rồi. Mọi sự đã được ‘làm trọn’.

Một anh chàng đến hỏi mục sư: “Mục sư ơi, tôi phải làm gì để được cứu?”. Vị mục sư trả lời rằng: “Quá muộn rồi!”. Điều đó khiến anh vô cùng sốc. “Cậu đã muộn mất 2000 năm rồi! Những gì cần được thực hiện để cậu được cứu đã được làm trọn, cậu không thể làm gì nữa cả.”

Chúa Giê-xu đã làm trọn vẹn rồi. Ngài đã trả lấy giá chuộc cho bạn trên thập tự, và việc đó giờ đây đã trở thành món quà dành cho bạn. Đó là lý do khi Chúa Giê-xu bị treo trên cây thập tự đã nói rằng: “Mọi việc đã được trọn”(Giăng 19:30 BTT). “Mọi việc” ở đây chính là chương trình cứu rỗi cho bạn. Kế hoạch để đem ân điển đến cho từng người một đã được hoàn tất.

Rô-ma 3:24 (BHĐ) chép: “Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào.”

Bạn không đến được thiên đàng bởi việc làm của mình. Bạn đến được thiên đàng là bởi những gì đã được làm trọn nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ.

Khi chúng ta thực sự hiểu về ân điển là lúc chúng ta nhận lấy ân điển. Bởi đó là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta được nhận lãnh.

Bạn nghĩ vì sao mà nhiều người nhìn nhận sự cứu rỗi và tha thứ là điều mà họ cần phải làm việc để có được thay vì là một món quà miễn phí mà họ chọn lựa để nhận hoặc không? Sau khi chúng ta nhận lấy món quà cứu chuộc của Chúa, vì sao cần phải nói với những người khác về món quà đó? Cuộc đời bạn đã thay đổi như thế nào khi bạn có sự hiểu biết rõ ràng về ân điển của Chúa?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“ Con cảm tạ ơn Chúa vì ân điển quá lớn lao mà Ngài dành cho con là con người không xứng đáng. Chúa ôi, con là ai? Những nỗ lực của con có là gì? Dù con có cố gắng làm việc này việc kia, nhưng nếu không nhận biết Ngài thì chẳng một ai hay thứ gì có thể cứu được con, và cũng chẳng một chương trình cứu rỗi mà con người có thể tự thiết kế để cứu lấy linh hồn mình. Con người đặt việc làm của mình làm chuẩn mực để được công nhận, nhưng chẳng một thước đo nào có thể đo hết được ân điển quá lớn lao của Ngài.  Nhờ ân điển đó mà con được nhận lãnh món quà của sự cứu chuộc, là món quà mà Chúa Giê-xu đã trả cho con ở trên thập tự giá. Con biết ơn Chúa vô cùng! Xin Chúa giúp con sống một đời sống không lãng phí món quà cứu chuộc Ngài đã ban vì Chúa đã chịu biết bao đau đớn để trao nó cho con. Xin cũng khiến con mạnh dạn nói về món quà cho những người khác để họ cũng có cơ hội nhận được nó và có chung một niềm vui về sự cứu rỗi bởi ân điển của Chúa.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like