Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 11: Bài Giảng Độc Nhất Vô Nhị

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 11: Bài Giảng Độc Nhất Vô Nhị

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:1-21Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn-đồ đến gần.
2Ngài bèn mở miệng mà truyền-dạy rằng:

Lời ngỏ: Trong thời đại truyền thông qua mạng ngày nay, đâu đâu người ta cũng có thể thấy và có được những thông tin cập nhật lẫn kiến thức cần thiết, vậy khi truy tìm những thông tin đó, đề tài gì có thể gây được sự chú ý và thu hút người xem? Theo các nhà nghiên cứu cho biết, có ba điều có thể khiến người ta quan tâm và chú ý: 1) những điều người đó quan tâm; 2) những điều độc đáo; và 3) những điều có thể là mối đe dọa cho họ. Nếu người giảng dạy muốn thu hút sự chú ý của một đám đông thờ ơ thì cần phải buộc chặt sứ điệp của họ vào một trong ba điều gây chú ý kia. Sự thật này đã được nhiều người áp dụng trong cách giảng dạy và đã mang đến cho họ những kết quả nhất định nào đó.

Chúa Giê-xu đã thu hút sự chú ý của đám đông thờ ơ với những phương cách rao giảng hơn cả những gì mà các nhà tâm lý học ngày nay đã nghiên cứu. Chúa Giê-xu là một giáo sư độc nhất vô nhị từ cổ chí kim không ai có thể so bằng. Ngài có một cách rao giảng đầy năng quyền và độc đáo, Chúa đã dạy dỗ theo cách khiến cho dân chúng hiểu được giá trị và lợi ích của điều Ngài đang nói. Ngài không cố đe dọa những người không tin để kéo họ vào Nước Đức Chúa Trời. Trên thực tế, phần lớn là Ngài yên ủi những người đang chịu đau đớn và làm đau đớn những người đang tự hào về chính mình và theo Chúa cách hình thức, vì Chúa muốn giúp họ sớm tỉnh ngộ quay về với Chân Lý.
Chúa Giê-xu đã rao giảng rất nhiều nơi chốn nhưng có thể nói Lời giảng của Chúa được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 đến đoạn 7 còn được gọi là Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu như là lời tuyên ngôn của Vua Nước Trời. Bởi vì trong bài giảng này chứa đựng những lời dạy dỗ và huấn luyện thiết yếu của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ của Ngài để họ có thể đi vào thế gian bằng sứ điệp của Ngài và trong năng quyền của Ngài. Vì vậy, bất cứ ai mong muốn là một môn đồ thật, một người theo Chúa thật cần phải biết và thực hành những lời dạy dỗ tại đây.
Sứ đồ Ma-thi-ơ đã ký thuật ghi trong hai câu mở đầu của đoạn 5 cho biết lý do tại sao bài giảng này được gọi là Bài Giảng Trên Núi: “Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jêsus đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng …”. Núi ở đây thực ra là một sườn đồi gần thành Ca-bê-na-um ở vùng biển hồ Ga-li-lê phía bắc của xứ Do Thái. Nhiều đám quần chúng đông đảo đã kéo theo Chúa Giê-xu, Ngài là đầu đề câu chuyện cho cả thành và ai nấy đều muốn được nhìn thấy Ngài.
Bài giảng này có lẽ đã kéo dài vài ngày. Trong đó, Chúa Giê-xu công bố thái độ của Ngài đối với luật pháp. Trong nước Ngài, địa vị, uy quyền và tiền bạc đều không quan trọng. Điều quan trọng là tấm lòng biết tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Qua đó Chúa Giê-xu cũng thách thức các  lãnh đạo tôn giáo kiêu ngạo và chủ trương giữ luật pháp biết quay trở về với sứ điệp của Đức Chúa Trời, đó là tấm lòng biết vâng lời Ngài hơn là tuân thủ luật pháp theo hình thức.
Nhưng trước khi giảng cho đám đông, Chúa Giê-xu đưa các môn đệ Ngài riêng ra để cảnh cáo họ về những cám dỗ mà họ sẽ phải đương đầu với tư cách những người cộng tác với Ngài. Các môn đồ của Chúa do được ở với Chúa Giê-xu, lúc bấy giờ Ngài đã được nhiều người biết đến và chạy theo, nên có thể họ cũng dễ bị cám dỗ về sự nổi tiếng, dễ tự cảm thấy mình quan trọng, tự hào, và lên mặt “ta đây”. Có thể qua cơ hội này, chẳng những họ được thêm uy tín mà còn được cơ hội để có tiền bạc và thế lực nữa. Vì thế, Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ của Ngài  đừng trông mong là sẽ được nổi tiếng hay là được lợi lộc chi. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu bảo đảm với các môn đệ của Ngài rằng họ sẽ được ban thưởng, nhưng không phải là ngay trong đời này.

Bài học áp dụng: Bạn thân mến, bạn và tôi là những Cơ Đốc nhân, những người xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa. Chúa cũng đang thách thức mỗi đời sống chúng ta, Ngài muốn đặt chúng ta vào vị trí chiến lược giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nỗi đau của những người bị tổn thương trong thế giới này. Điều Chúa đặt để chúng ta lúc này là,  Ngài đang cần chúng ta gắn kết với Ngài và trở thành những bài giảng sống động về Chúa Giê-xu giữa thế giới này, Ngài cần chúng ta là những kênh dẫn để truyền tình yêu thương của Chúa cho thế giới đau thương và hư vong này được sự chữa lành và có niềm hy vọng.
Ngày nay Chúa Giê-xu không còn giảng dạy cách trực tiếp cho thế giới này nữa nhưng Ngài đã để lại những bài giảng năng quyền của Ngài qua Lời Hằng Sống và qua chinh mỗi đời sống con cái của Ngài đã tiếp nhận năng quyền của Tin Lành cứu rỗi. Chỉ có Tin lành của tình yêu và ân điển Đức Chúa Trời mới có thể khiến cho con người phục hòa lại với Đấng Tạo Hóa và thờ phượng Cha Thiên Thượng.

Cầu nguyện: 
Kính lạy Thiên Phụ từ ái của con!
Dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa hôm nay giúp con thấy được Đức Chúa Giê-xu là một giáo sư vĩ đại của mọi thời đại, lời giảng của Ngài đầy năng quyền của Thánh Linh mang đến sự chữa lành, thức tỉnh, Ngài đã dẫn chúng con vào con đường của tình yêu và chân lý và giúp con có thể vâng phục Cha Thiên Thượng.
Con cầu xin Chúa Giê-xu cứ ngự trị trong tấm lòng con, bằng năng lực của Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời con hầu qua đời sống con chính là Bài Giảng năng quyền của Chúa Giê-xu luôn sống động ở giữa thế giới này. Amen.

Ảnh: Faithful

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like