Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 12: Phước Cho Người Nghèo Về Tâm Linh

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 12: Phước Cho Người Nghèo Về Tâm Linh

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:3
3Phước cho những kẻ có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!

Lời ngỏ: Người Việt Nam chúng ta rất thích nói về phước và thích được hưởng phước. Đặc biệt trong những dịp lễ tết, năm mới, ai ai cũng muốn có phước lành nên ai cũng cầu mong mình được phước và thích nghe được những lời chúc phước từ người khác. Thế nhưng, con người chỉ có thể chúc phước và những lời chúc chỉ là ước muốn của con người, có thể hoặc không thể thành sự thật. Chỉ có một Đấng có toàn quyền để ban phước cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng tạo ra chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta. Lời Ngài phán chắc chắn thành sự thật khi chúng ta tin và tiếp nhận lời ấy, vì Ngài muốn ban phước cho hết thảy chúng ta.

Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Giảng Trên Núi đầy năng quyền với lời dạy về tám thái độ cần có của một người tin Chúa để được ban phước, hay còn gọi là “Tám phước lành”. Những thái độ được ban phước nầy thể hiện niềm tin hay cách suy nghĩ ảnh hưởng đến hành vi của một Cơ Đốc nhân. Phước lành thứ nhất là “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” Câu Kinh Thánh này không bảo với chúng ta phải làm thế nào để trở thành người nghèo khó thì mới được ban phước. Nguyên gốc của từ “khó khăn” chỉ về tình trạng một người vốn giàu có, quyền thế, địa vị cao trọng nhưng do vô tình hay cố ý mà bị rơi vào tình trạng phá sản hoàn toàn, người đó trở nên trống rỗng, thậm chí phải mắc nợ nần không thể trả nổi dù cố gắng hết sức. Tình trạng này tạo nên sự khao khát bên trong lẫn bên ngoài cần được giúp đỡ và giải cứu tận gốc rễ vấn đề.
Lời Kinh thánh nhấn mạnh đến người có “lòng khó khăn” hay “tâm linh nghèo khó” là chỉ về tình trạng con người chúng ta đã bị sa ngã và phá sản cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, chúng ta mắc nợ tội lỗi và phải trả giá bằng sự chết thân thể, chết tâm hồn và chết tâm linh. Thế nhưng, đối với người nhận biết tình trạng đó và biết rõ bản thân mình không thể tự giải thoát được dù nổ lực hết cả ý chí, lý trí, năng lực của mình. Người đó nhận biết tình trạng tâm linh nghèo khó của mình và bắt đầu kêu cầu xin Chúa thương xót giải cứu mình. Vì trong thời gian dài, linh hồn người đó linh ở trong sự khô hạn, đói kém nên khao khát được uống nơi nguồn nước hằng sống, khao khát được ăn bánh hằng sống. Đó là người khởi sự được phước khi đến với Chúa Giê-xu với lòng ăn năn, thống hối. Chỉ có Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất có thể lắp đầy sự nghèo khó trong tâm linh của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời, vốn là Đấng giàu có vô cùng, Ngài vốn có địa vị cao trọng trên thiên đàng vinh hiển, nhưng Ngài đã tự nguyện hạ mình xuống để mang lấy thân thể yếu đuối của con người chúng ta để cứu chúng ta thoát khỏi tình trạng đáng chết mất của mình.
Kinh thánh bày tỏ phước của “những người có lòng khó khăn” sẽ được ban cho “nước Thiên đàng” tức là người nhận biết mình có tâm linh nghèo khó đến với Chúa Giê-xu thì được nếm thử những sự ngọt ngào, phước hạnh ngay trên đất này và còn hưởng lấy những sản nghiệp trong Nước Đức Chúa Trời ở nơi thiên đàng, là nơi Chúa Giê-xu Christ làm Vua trong Nước thiên đàng. Người đó được nhận tư cách là con cái Đức Chúa Trời, là công dân Thiên quốc. Tức là đủ tư cách để bước vào Nước thiên đàng trên trời.
Để ban cho chúng ta sự giàu có trong Nước thiên đàng, thì chính Chúa Giê-xu, Đấng vốn giàu có và sở hữu mọi vinh hiển đã trở nên nghèo, Ngài đã tự làm nên nghèo, tự làm trống không vì chúng ta. Thế nên, Chúa sẽ ban sự giàu có của Ngài cho những ai cảm nhận được tâm linh mình đang nghèo khó, đang cần đến Ngài thì Chúa sẽ đổ đầy ân phước và ân tứ tốt lành vào tâm linh của người đó. Đây là những phước hạnh liên quan đến đời sống tâm linh của người tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ.

Bài học áp dụng: Bạn thân mến, tình trạng “nghèo khó tâm linh” không phải chỉ là tình trạng của người chưa tin Chúa nhưng cho cả những người đã biết Chúa, tin Ngài nhưng vẫn chưa nhận biết được tình trạng tâm linh nghèo khó của chính mình, vẫn chưa nhận biết mình vốn thật là yếu đuối, túng ngặt, khó khăn, cô thế, cô đơn, bị khinh dễ, chịu sự áp bức, bị tù đày, bị mù loà về tâm linh…. Nếu bạn nhận biết mình đang trong tình trạng này thì cần nên sớm có quyết định đến với Chúa Giê-xu với tấm lòng ăn năn chân thật thì sẽ được Chúa thương xót, và giải cứu cho. Khi đó, bạn sẽ thực sự là người được phước, được Chúa ban cho Nước Thiên Đàng. Xin mời bạn cùng đến với Chúa qua lời cầu nguyện.

Cầu nguyện: 
Lạy Cha Ái Từ! Con cảm ơn Đức Thánh Linh đang bày tỏ lẽ thật cho con thấy tình trạng tâm linh của mình. Con xin thú nhận với Chúa Giê-xu rằng con là người nghèo khó tâm linh, thật con đang ở trong tình trạng bị phá sản tâm linh. Giờ này con bằng lòng hạ mình trước mặt Chúa, con xin từ bỏ chính mình và sự công bình theo tiêu chuẩn của mình và mời Chúa Giê-xu đến, lấp đầy sự túng thiếu tâm linh của con hầu con được trải nghiệm phước hạnh thiêng liêng từ trời trong sự bình an, vui mừng trong hiện tại và được cơ nghiệp đời đời trong Nước Đức Chúa Trời. Amen.

Ảnh: Faithful

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like