Home Dưỡng Linh Bạn Có Sẵn Sàng Chịu Khổ Vì Danh Chúa?

Bạn Có Sẵn Sàng Chịu Khổ Vì Danh Chúa?

by Faithful
30 đọc

Hôm nay là Chúa nhật đầu tháng và tôi cùng hội thánh tôi lại dự tiệc thánh cùng với nhau. Mỗi lần dự tiệc thánh thì lời bài thánh ca số 92 – Ta Hy Sinh Vì Con Hết lại động chạm cách mạnh mẽ đến tấm lòng của tôi.

“1. Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim nầy tan tành. Đem con ra từ nơi chết, chuộc tội đặng con lại sanh. Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ôi?

….

3. Thương con ta chịu đau khổ, trí con đâu kịp suy lường. Đem con lên từ âm phủ, thân nầy chịu bao đau thương. Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ôi?”

Và rồi chiều hôm nay, tôi nhận được những dòng tâm tình của một người chị em yêu dấu. Em chia sẻ cho tôi sự bắt bớ em đang phải đối diện và nhờ tôi cầu thay cho em. Chồng em là người chưa tin Chúa, và rất ghét đạo Chúa. Những ngày qua, em phải đối diện với những sự chống đối và bắt bớ dữ tợn của chồng mình. Em bị đánh bởi vì đã dạy lời Chúa cho con của mình và vì em không chịu dọn dẹp bàn thờ tổ tiên của nhà chồng trong những ngày trước Tết. Em có thể chọn kiện ra tòa và ly dị để giải thoát cho bản thân mình nhưng em nói rằng em không muốn vậy. Em sẽ chịu đựng vì danh Chúa và vì các con, em không muốn các con của mình tổn thương, em muốn chồng mình sẽ nhận biết Chúa và được cứu. Em nói rằng Chúa đã có thể chịu đòn, chịu sỉ nhục và chịu chết vì em thì những gì em phải chịu không là gì cả. Khi nghe em nói vậy, tôi thật sự rất cảm động vì sự can đảm và tấm lòng của em. Tôi chỉ biết khích lệ em vững lòng tin cậy Chúa và cầu nguyện cho em mà thôi.

Lời Chúa nói cùng các môn đồ trước khi Ngài chịu chết rằng:

Về phần các con, phải cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ…  Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.” (Mác 13:9-13).

Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến.” (Giăng 15:18-21).

Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23)

ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.” (Ma-thi-ơ 10:38)

Chúa đã báo trước với chúng ta rằng để bước đi theo Chúa chúng ta sẽ phải đối diện với sự bắt bớ. Chúng ta sẽ bị con cái đời này ghen ghét, nói xấu, vu cáo, bắt bớ… Chúng ta đang sống trong những ngày của thời kỳ cuối cùng, ma quỉ đang giận hoảng vì nó biết ngày và giờ của nó. Chúng ta là những con cái Chúa sẽ phải đối diện với những sự bắt bớ và bách hại ngày càng mạnh mẽ hơn vì cớ Danh Chúa. Bạn có đang sẵn sàng để liều mình vác lấy thập tự giá để bước đi theo Chúa hay không?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Cha yêu dấu! Con cảm ơn Cha vì Ngài đã yêu con; Ngài đã chịu bao sỉ nhục, đòn roi và thậm chí chịu chết vì con đang khi con còn là tội nhân và chống nghịch cùng Ngài. Cảm ơn Cha vì Ngài vẫn yêu thương và kiên nhẫn với con. Chúa ơi, lời Ngài nói với chúng con rằng chúng con sẽ bị thế gian ghét và bắt bớ vì họ cũng đã ghét Ngài. Cha ơi xin giúp chúng con để rồi chúng con nhớ lại những gì Ngài đã chịu, đã làm vì chúng con. Xin giúp chúng con vững tin nơi Cha và sẽ noi theo dấu chân Chúa, sẵn sàng vác lấy thập tự giá của mình để bước đi theo Ngài. Xin giúp chúng con sẽ trung tín bước đi với Ngài, sẵn sàng đối diện với những sự bắt bớ vì cớ Danh Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

Bài và ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like