Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 2: Sự Dẫn Dắt Của Chúa

Kính Sợ Chúa – Phần 2: Sự Dẫn Dắt Của Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta không nghi ngờ rằng chúng ta đã được tạo ra từ Ngài và bởi Ngài và vinh hiển cho Ngài.

Cô-lô-se 1:16 có chép: Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài

Rô-ma 11:36 nói rằng: “Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.”
Chúng ta tồn tại vì Chúa, và chúng ta sống chỉ cho những mục đích của Chúa ở trên chúng ta. Vì thế không có người nào được tạo dựng mà không phải bởi mục đích của Ngài.

Ê-phê-sô 2:10 chép rằng: Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.

Trong khi không có ai được cứu bởi làm việc lành, thì người được sanh lại trong Chúa được kỳ vọng sẽ thực hiện những công việc lành. Trong nỗ lực để xác định sự kiêu gọi của Chúa và mục đích của chúng ta thì chúng ta không thể bỏ qua việc tự hỏi bản thân rằng Phao-lô đang đề cập đến loại việc lành nào? Những việc mà Phao-lô đã nói được mô tả như là những việc lành mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ trước – ngay cả trước khi chúng ta tồn tại trên trái đất này – dành cho mỗi cá nhân chúng ta bởi Đức Chúa Trời như là một nhà thiết kế vậy. Như vậy mỗi người trong chúng ta đã được Ngài thiết kế đặc biệt cho một công việc đặc biệt cho từng cá nhân. Tất cả chúng ta đều đã được Ngài thiết kế cho một mục đích đặc biệt.

Đức Chúa Trời nói với Giê-rê-mi, Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con,Trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con;Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. (Giê-rê-mi 1:5)
Phao-lô bảo Ti-mô-thê đừng xấu hổ về Tin lành, trong Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jêsus.” (2Ti-mô-thê 1: 9)
Sa-mu-ên, Giê-rê-mi, Sam-sôn, Gia-cốp, Giăng Báp-típ, Phao-lô, và chính Chúa Giê-xu là những người đều đã được tiên tri trước khi họ đến thế gian. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng trước khi chúng ta tin nhận Chúa và ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra, Ngài đã vạch ra một kế hoạch thuộc linh để chúng ta thực hiện mục đích cao nhất của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời có một bản thiết kế đặc biệt cho mọi cuộc đời.

Chúng ta không bắt buộc phải đặt ra công việc cho chính bản thân hoặc tạo ra một con đường riêng cho những gì chúng ta muốn trở thành. Thay vào đó, trách nhiệm của chúng ta như là  những người tin nhận Chúa là tìm thấy ý muốn của Ngài cho chúng ta và vâng phục theo lời Ngài. Để được như vậy chúng ta chỉ cần nhường chổ bản thân mình cho kế hoạch của Ngài.

Truyền  đạo 7:13Hãy suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời; Ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

Nhận biết lẽ thật này mang lại cho chúng ta ra khỏi sự bối rối và đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được vinh hiển bởi Ngài,nhận các phước lành từ người khác và phần thưởng lớn nhất cho chính chúng ta. Khi chúng ta đi ra khỏi đất này, chúng ta sẽ đứng trước Chúa Giê-xu và được yêu cầu sẻ trả lời về chính mình với Ngài về những việc mà chúng ta đã thực hiện theo ý muốn của Ngài lên chúng ta trong cuộc sống.

Rô-ma 14:12 Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.
Cho dù sự kiêu gọi của Ngài trên chúng ta là truyền giáo cho nhiều người qua năng quyền của Đức Chúa Trời qua các dấu kỳ và phép lạ hoặc trở thành chứng nhân trong đời sống hoặc đơn giản là một người nội trợ tin kính nuôi dưỡng con cái; trước tiên, chúng ta cần phải xem xét tầm quan trọng của tiếng gọi này và ý nghĩa của việc làm theo.
Có bao nhiêu người trong chúng ta có lẽ đã sống một cuộc đời buông thả cho đến nay, hãy nhìn vào mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời xem có phải coi Ngài như là một tấm giấy thông hành để đến được các phước lành Ngài ban? Môci người chúng ta cần một mặc khải cá nhân về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của chúng ta, vì chỉ khi nhận được một điều mặc khải như vậy, Phao-lô và nhiều người nam và nữ vĩ đại khác của Đức Chúa Trời đã được gia tăng sức mạnh để hy sinh sự sống thoải mái trên đất này mà tìm kiếm phần thưởng trên trời.

Chỉ đến khi chúng ta tin tưởng và mong đợi phần thưởng ở vạch đích thì cuộc đua và những nỗ lực trên hành trình của mỗi người mới có ý nghĩa. Phi-e-rơ hướng dẫn rõ ràng cho chúng ta, Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình; làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã;” (2 Phi-e-rơ 1:10). Chìa khóa cho hành trình của mỗi Cơ đốc nhân là sự kiên định phải biết và chắc chắn về lời kêu gọi của chúng ta trong Chúa. Không có điều này thì sẽ không có tầm nhìn để hướng dẫn chúng ta tiến dần trên hành trình đến với Chúa. Chúng ta sẽ sống trên đất này với tâm lý du ngoạn hơn là tâm lý truyền giáo.

Kính sợ Chúa & Sự dẫn dắt

Thi thiên 25:12, 14Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn... Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài,và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài…

Mọi người trong chúng ta nên tự hỏi bản thân câu hỏi này. Đặc quyền phúc âm không tự động đến với mọi tín hữu. Trong sự bước đi theo Chúa, chúng ta có thể không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào, không nhìn thấy bất kỳ khải tượng nào, không có giấc mơ và nhận được bất kỳ lời tiên tri chỉ thị nào. Điều này hoàn toàn bình thường; câu hỏi là liệu Chúa có phải là Chúa của cuộc đời bạn và là Đấng chăn giữ linh hồn bạn không. Nói cách khác, chúng ta có sống một cuộc sống kính sợ Chúa không. Khi chúng kinh sợ Ngài, Ngài hứa sẽ dẫn dắt và chỉ cho chúng ta con đường mà Ngài chọn cho chúng ta và thậm chí chia sẻ những bí mật của Ngài với chúng ta.Thật là một sự thỏa lòng khi biết rằng Chúa hướng dẫn mọi sự chọn lựa của mình, và ban cho ý chí tự do để làm theo ý tốt của Ngài! Đức Chúa Trời không cản trở ý muốn của chúng ta, nhưng để lại nhiều sự chọn lựa cho chúng ta; tuy nhiên, khi chúng ta mong muốn thực hiện ý muốn của mình giống như ý Ngài vậy, Ngài hướng dẫn ý muốn của chúng ta, và vì vậy chúng ta chọn điều tốt đẹp trong khải tượng của Ngài.
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc bước đi trong sự kính sợ Chúa là nó dẫn dắt chúng ta thực hiện chính kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta. Nó dẫn chúng ta vào cuộc sống đúng với mục đích, của kế thừa của chúng ta. Khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, chúng ta có thể nghe Ngài nói “Làm tốt lắm,đầy tớ ngay lành trung tín, chào mừng con đến với vương quốc của ta!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con sống và bước đi trong sự kính sợ Ngài. Xin hãy hướng lòng con để lắng nghe sự dẫn dắt của ngài trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con biết tìm kiếm ý Chúa trước hết để thấy ý muốn Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin hãy cho đời sống con luôn sống đẹp lòng Ngài. Amen!

 

Dịch: Mymy

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like