Home Thánh Kinh Hàng Ngày Tình Yêu Thương Có Động Cơ Thánh Sạch

Tình Yêu Thương Có Động Cơ Thánh Sạch

by Inspiration Ministries
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/n2xy8C6gYFU

“Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không”2 Cô-rinh-tô 13:5 BDM

Chỉ có Chúa và chúng ta mới biết động cơ của chính chúng ta. Thế nhưng đôi khi chúng ta cũng chẳng biết rõ động cơ của chính mình vì bản thân chúng ta không hay tự tra xét tấm lòng về những động cơ ấy. Dẫn đến việc chúng ta dễ rơi vào thói quen “làm làm” mà không nhận biết lý do mình làm như vậy.

Qua nhiều năm tôi học biết rằng Chúa rất quan tâm đến “động cơ đằng sau việc làm”. Không phải những gì chúng ta làm sẽ khiến cho Chúa ấn tượng mà chính là động cơ đằng sau đó. Con người rất dễ có ấn tượng bởi những việc chúng ta làm nhưng Đức Chúa Trời thì không, trừ khi động cơ của việc làm là thánh sạch.

Chẳng hạn, nếu tôi dành cho một Mục sư hàng ghế đặc biệt trong hội nghị để bày tỏ sự tôn trọng đối với ông ấy thì hành động đó được Chúa chấp nhận. Nhưng nếu tôi dành cho ông ta hàng ghế đặc biệt đó vì tôi muốn lấy lòng ông ta thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không đẹp lòng. Vì hành động đó của tôi không xuất phát từ động cơ của tình yêu thương (chúc phước cho tôi tớ Ngài) mà thay vào đó là sự ích kỷ (vụ lợi riêng cho mình).

Trong 1 Cô-rinh-tô 3:13-15 cho chúng ta biết “Công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra” (c.13). Chúng ta sẽ không được nhận phần thưởng về những gì chúng ta làm với động cơ không thánh sạch. “Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại,thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy” (c.14,15)

Thánh Linh đã làm cho những câu Kinh Thánh này thực hữu đối với tôi nhiều năm trước đây. Chính nguyên tắc Kinh Thánh đã dạy dỗ tôi rất nhiều trong bước đường theo Chúa và trong cách xử sự với người khác.

Khi một Cơ đốc nhân quyết tâm sống trước mặt Chúa với động cơ thánh sạch, điều đó sẽ cứu họ khỏi nhiều rắc rối và những sự khốn khổ trong đời.

Chúa Giê-xu biết mọi ý tưởng trong lòng người (Giăng 2:24-25). Ngài biết rõ điều gì là thật sự trong tâm tưởng và suy nghĩ của loài người, và ngày nay cũng vậy. Chúng ta có thể lừa dối người khác hoặc chính mình, nhưng không thể lừa dối Đức Chúa Trời. Hành động xuất phát từ lòng thánh sạch sẽ cứu chúng ta nhiều lần trong đời sống.

Bạn đã từng phí hòa nhiều năm tháng để làm, làm và làm nhưng cảm thấy dường như mọi việc đều thất bại và không có giá trị chưa? Tôi đã từng như vậy!

Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng Chúa không chúc phước cho những hành động được làm bởi động cơ sai trật. Ngài cũng sẽ không đáp lời những lời cầu nguyện có động cơ sai trật, và điều đó được chép rất rõ trong Gia-cơ 4:2-3 “Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.”

Ngày hôm nay nếu bạn khao khát những việc làm của mình trở nên có ý nghĩa và lời cầu xin của mình được nhậm, được đáp lời, hãy học cách bước đi trong tình yêu thương và làm mọi sự với một động cơ thánh sạch, tức là không vụ lợi, không ích kỉ, không nghĩ sự ác, không mưu toan sự dữ, không tranh cạnh… nhưng trái lại, những điều chi thánh sạch, điều chi đáng tôn và điều chi đẹp lòng Đức Chúa Trời thì hãy nghĩ đến.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Thưa Cha, xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Ngài và cất đi hạt giống của mọi suy nghĩ gian ác, tư lợi, ích kỉ đang muốn đâm rễ trong tâm trí con. Xin giúp con làm mọi sự với một động cơ thánh sạch và sống trong sạch trước mặt Ngài. Vì nếu con không thể sống ngay thẳng trước Chúa, con sẽ không thể sống thành thật được với chính mình và với người khác. Người ta có thể giấu mọi điều trong lòng mình với con người, nhưng chẳng ai có thể giấu nổi một điều gì với Chúa. Nguyện mọi việc con làm đều mang động cơ thánh sạch để dâng Vinh hiển về cho Ngài và khiến Ngài đẹp lòng. Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!

Hồng Ân biên tập

Nguồn: Joyce Meyer

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like