Home Dưỡng Linh Nghỉ Ngơi Thuộc Linh

Nghỉ Ngơi Thuộc Linh

by Mymy
30 đọc

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”  Ma-thi-ơ 11:28

Có bao giờ bạn dừng lại để nhìn những công việc mình đang làm và nhìn những việc dự tính phía trước? Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng, không còn sức để tiến tới nữa hay không?

Bạn cảm thấy mình không thể kiểm soát được những gánh nặng đang chất lên vai mình? Những gánh nặng tiền bạc, gia đình và con cái.

Bạn ngã quỵ và không tìm thấy lối ra cho cuộc sống mình?

Chúa nhìn thấu mỗi vấn đề trong chúng ta, ngài thấu hiểu nỗi lo toan của chúng ta và gọi đích danh những nan đề đó.

Ngay cả khi bạn thổn thức không thể nói nan đề của bạn với bất kì ai, Chúa đã biết rõ những điều trong lòng bạn. Ngài biết rõ hơn chính bạn vì Ngài đã tạo dựng bạn và có kế hoạch cho đời sống bạn.

Chúa mời gọi bạn đến với Ngài, bằng một giọng nhỏ nhẹ thân thương, “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Chúa đã nhìn thấy bạn từ trước khi bạn đến với thế giới này. Ngài luôn dõi theo bạn, và Ngài luôn chờ đợi bạn đến với Ngài để nối lại mối tương giao với Ngài.

Khi bạn dâng trình nan đề của đời sống bạn, trước khi hoặc ngay khi bạn đang đối mặt với nó, chính Chúa sẽ là Đấng hướng dẫn bạn vượt qua những ngọn núi nan đề đó. Ngay cả khi kết quả xảy ra không như ý muốn bạn, hãy luôn sống trong tinh thần cảm tạ và ngợi khen.

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” – Giê-rê-mi 29:11-13

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, con thừa nhận mình là một kẻ đầy mệt mỏi và gánh nặng. Cảm ơn Ngài đã mời gọi con. Con muốn được yên nghỉ trong sự bình an và mối tương giao với Ngài. Xin Chúa cho con gặp được Ngài và thỏa vui trong Ngài. Amen!

Mymy

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like