Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 7: Sự Thánh Khiết Nhận Được Và Sự Thánh Thiết Tỏ Ra

Kính Sợ Chúa – Phần 7: Sự Thánh Khiết Nhận Được Và Sự Thánh Thiết Tỏ Ra

by AdrianChua
30 đọc

Ê-sai 6: 1-3 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!

Khải huyền 4:8 Bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!

Ngôn ngữ tiếng Do Thái thường sử dụng sự lặp lại để biểu thị sự nhấn mạnh giống như chúng ta biểu thị nhấn mạnh bằng chữ in nghiêng, in đậm hoặc gạch chân. Chúa Giê-xu thường nói, “Quả thật, quả thật…,” để nhấn mạnh vào sự thật Ngài muốn truyền đạt. Do đó, bằng cách sử dụng sự lặp lại nhiều lần cho sự thánh khiết của Ngài, Đức Chúa Trời đang nâng sự thánh khiết của Ngài đến mức cao nhất.

Sự thánh khiết thực sự đòi hỏi phải ở trong sự hiện diện của Chúa, vì chính Chúa là thánh và đã tôn vinh sự thánh khiết của Ngài đến mức độ cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa sự thánh khiết không thể phủ nhận và sự thánh khiết thực tế. Sự thánh khiết của Đấng Christ là sự công bình được minh chứng cho chúng ta ngay khi chúng ta xưng nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là vị cứu tinh của chúng ta. Tuy nhiên, sự thánh khiết thực tế có liên quan đến việc bước đi hàng ngày của chúng ta với Chúa.

Chúng ta là người công bình trong Chúa Cứu Thế, nhưng chúng ta được mời gọi nên thánh bởi Chúa là thánh.

Ma-thi-ơ 5: 48 Chúa Giê-xu nói Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.

Sự thánh khiết là đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Đó là công việc của Đức Thánh Linh trong tâm hồn mà một người được tạo ra giống như Đức Chúa Trời và trở thành một phần của tự nhiên.

2 Cô-rinh-tô 7:1 “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

Lời hứa đang được đề cập đến điều gì?

II Cô-rinh-tô 6:16-18 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

Sự ngự trị và làm việc của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta.

Khi được Đức Thánh Linh ngự trị, chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Ngài hơn. Sự thánh khiết tăng trưởng có nghĩa là chúng ta tiếp tục trở nên ngày càng giống Chúa Cứu Thế trong tính cách và hành vi của chúng ta. Sự thánh khiết này là kết quả của sự tăng trưởng. Chúng ta phải theo đuổi sự thánh khiết như một biểu hiện của sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa trong lòng chúng ta khiến chúng ta căm ghét tội lỗi, có sức mạnh và động lực để rời khỏi nó và khao khát bước đi trong sự thánh khiết.

Châm ngôn 8:13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác…”

Châm ngôn 14:2 Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; Còn ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài.

Lưu ý rằng chúng ta phải làm sạch bản thân khỏi mọi sự bẩn thỉu của xác thịt và tâm linh. Rõ ràng, có những điều nhất định Chúa làm sạch cho chúng ta (tội lỗi của chúng ta) và có những điều nhất định Chúa mong chúng ta làm sạch chính mình.

Mục đích của sự hoàn hảo không phải là sống theo luật pháp mà là sống theo Thánh Linh. Chúng ta phải phụ thuộc nhiều hơn vào Thánh Linh để hoàn thành sự thánh khiết hoàn hảo. Hướng đến sự hoàn hảo không phải là chối bỏ ân sủng mà là xác nhận ân sủng của Ngài. Chúng ta không nên chỉ nhận và an nghỉ trong sự ân sủng và xao lãng cách chúng ta phát triển trong sự thánh khiết.

Không có Đức Thánh Linh, không ai nhìn thấy Chúa.

Hê-bơ-rơ 12:14 Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.

Có phải câu này có nghĩa là chúng ta không được cứu trừ khi chúng ta có sự công bình được Chúa phán xét trong chúng ta, hoặc trừ khi chúng ta sống một cuộc đời thánh khiết? Những từ này thực sự có nghĩa là gì? Sự cứu rỗi có phụ thuộc vào việc chúng ta đạt được một mức độ thánh khiết cá nhân nào không?

Hê-bơ-rơ 10:10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng sự thánh khiết của chúng ta trước Chúa hoàn toàn phụ thuộc vào công việc của Chúa Giê-xu Christ đối với chúng ta, bởi ý chí của Chúa. Tuy nhiên, Hê-bơ-rơ 12:14 không đề cập đến loại thánh khiết này. Lúc này, tác giả nói về sự thánh khiết mà chúng ta phải phấn đấu sau đó; chúng ta phải nỗ lực để trở nên thánh kiết.Như tác giả nói vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói về cả sự thánh khiết mà chúng ta có trong Đấng Cứu Thế trước Đức Chúa Trời và sự thánh khiết mà chúng ta phải phấn đấu sau đó. Hai khía cạnh của sự thánh khiết bổ sung cho nhau. Vì vậy, tác giả Do Thái đang bảo chúng ta thực hiện nghiêm túc sự thánh khiết cá nhân, thực tế. Khi Đức Thánh Linh đi vào cuộc sống của chúng ta trong sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đến để làm cho chúng ta nên thánh trong đời sống. Nếu không, sau đó, ít nhất là một khao khát trong trái tim chúng ta để sống một cuộc sống thánh khiết làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nếu tấm lòng chúng ta không khao khát sự thánh khiết, thì chúng ta cần nghiêm túc đặt câu hỏi liệu đức tin của chúng ta vào Đấng Christ có thật không.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thánh hóa chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tiếp tục nên thánh mỗi ngày để đời sống chúng con là của lễ có mùi hương dâng lên Ngài. Chúng con yêu Ngài và muốn làm đẹp lòng Ngài. Xin dạy dỗ chúng con mỗi ngày. Chúng con yêu Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, amen!

 

Dịch: Mymy

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like