Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Con Tăng Trưởng Trong Đức Tin

Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Con Tăng Trưởng Trong Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/2GU8iJRHHs4

Có nhiều trẻ em đang vật lộn với sự thiếu vắng khải tượng cho đời mình vì chúng không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Trẻ không có đức tin thì không có động cơ tích cực, không ý thức được mục đích và không có hy vọng đổi mới. Chúng có thể ngồi trước ti vi giờ này qua giờ kia, hay dong ruổi ngoài đường tìm những chuyện rắc rối mà rước vào thân, hay đàn đúm với những trẻ không có niềm tin khác.

Chúng không biết rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng và chúng là con cái Đức Chúa Trời, chúng được yêu thương và có mục đích cũng như được đặc biệt kêu gọi và có một tương lai tươi sáng.

Một trong những điều chính yếu mà con cái chúng ta sẽ mang theo khi chúng lìa vòng ảnh hưởng của chúng ta, đó là đức tin. Nếu chúng ta có thể chắc chắn chúng có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời cùng Lời Ngài, và tình yêu Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng, thì chúng ta có thể an tâm rằng chúng đã được ghi tên vào cõi đời đời.

Lời cầu nguyện của chúng ta là yếu tố quan trọng trong việc giúp chúng đạt tới mục tiêu đó. Chúng ta không muốn vì thiếu đức tin mà con mình không được nhận lãnh mọi điều Đức Chúa Trời đã hứa ban. Chúng ta phải dạy con mình Lời Đức Chúa Trời để vun xới đức tin trong chúng, và cầu xin cho đức tin chúng tăng trưởng. Một trong những biểu hiện chính của con người có đức tin mạnh mẽ chính là khả năng ban cho – không chỉ bằng tiền hoặc tài sản, mà còn là thời gian, tình yêu, khích lệ và sự giúp đỡ nữa. Người có đức tin thì đầy tràn tình yêu của Đức Chúa Trời và tìm kiếm cơ hội để chia sẻ tình yêu đó với người khác.

Kinh Thánh nền tảng: “Không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

“Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con biết đến Ngài và đã đặt niềm tin nơi Chúa. Giờ này con đến với Chúa và cầu xin Ngài với đức tin Chúa đã ban cho con. Xin Ngài gia tăng đức tin mà Ngài đã trồng trong  [tên các con], xin đức tin đó tăng trưởng mỗi ngày và ảnh hưởng trên mọi quyết định, mọi hành động trong cuộc đời của các con.

Xin giúp các con của con luôn tin cậy Ngài khi trông đợi chân lý, sự hướng dẫn cũng như sự biến cải nên giống như Ngài. Con xin Chúa cho các con nhờ cậy Ngài trong mọi sự, biết rằng mình không bao giờ hết hy vọng. Con cầu xin cho [tên các con] có đức tin mạnh đủ để nâng các con vượt trên những hoàn cảnh cùng giới hạn và đặt trong các con niềm tin tưởng biết chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.

Con cầu xin cho các con mạnh mẽ trong đức tin để mối tương giao giữa các con với Ngài chiếm chỗ cao nhất trong cuộc đời của các con, cao hơn ảnh hưởng của cha mẹ hay bất kỳ người nào khác. Xin cho các con có mối quan hệ mật thiết với Ngài chứ đừng cậy vào sự cầu thay của cha mẹ hay của ai khác.

Con muốn được an tâm biết rằng khi con không còn trên cõi đời này nữa, thì đức tin của các con sẽ mạnh đủ để giữ các con vững vàng, không rúng động và luôn luôn làm công việc Chúa cách dư dật. Con cầu xin cho các con biết dùng thuẫn đức tin để dập tắt mọi tên lửa của kẻ thù và tiếp tục để lại gia tài đức tin cho dòng dõi của các con sau này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like