Home Dưỡng Linh Ngày 16: Cầu Nguyện Cho Nơi Ở Của Con Được Thánh Sạch

Ngày 16: Cầu Nguyện Cho Nơi Ở Của Con Được Thánh Sạch

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/dkQGKmH_X6o

Thỉnh thoảng mọi căn nhà cần được dẹp sạch về mặt tâm linh, nhất là phòng ngủ và phòng chơi của con chúng ta.

Kinh Thánh nói nếu chúng ta mang bất kỳ thứ gì đáng ghét vào nhà mình, là mang theo sự hủy diệt. Nơi ở của chúng ta cần được thanh tẩy định kỳ, nhưng rõ ràng nhất là bất cứ lúc nào cảm thấy con mình có điều gì bất ổn. Nếu cháu sợ hãi, phản loạn, giận dữ, chán nản, có vấn đề kỷ luật, hoặc có giấc mơ xấu hoặc ác mộng, đôi khi chỉ cần cầu nguyện cho căn phòng con ngủ cũng tạo được thay đổi nhanh chóng.

Khi chúng ta cầu nguyện cho phòng của con, hãy dẹp hết những gì không làm sáng danh Đức Chúa Trời như áp phích, sách báo, tạp chí, tranh ảnh, hình, trò chơi hoặc bất kỳ hình thức bất khiết nào. Dĩ nhiên Lời Đức Chúa Trời về vấn đề này cần phải được giải thích cho con trong tình thương, và nếu có thể, hãy khích lệ con tự mình loại bỏ những món gây hại.

Hãy giải thích rằng, vì cớ phước hạnh cùng sự bình an riêng của con, con phải dẹp sạch bất kỳ thứ gì không thuộc về Chúa. Sau đó hãy cầu nguyện khắp phòng. Đây không phải là nghi thức mê tín nhỏ. Đây là cách tuyên bố rằng nhà con, cùng mọi khía cạnh đời sống chúng đều thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là cách đứng lên tuyên bố “Về phần tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Chúng ta hãy bắt đầu dọn dẹp tâm linh bằng lời cầu nguyện xuyên qua phòng con mình trước khi có chuyện không hay xảy ra cho các con.

Kinh Thánh nền tảng: “Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình.” (Châm ngôn 3:33)

Chúng ta cùng cầu nguyện :
“Lạy Chúa, con xin mời Ngài ngự vào phòng này, là phòng của [tên các con]. Ngài là Chúa của vũ trụ này và con công bố Ngài cũng là Chúa của căn nhà/phòng này.

Xin ánh sáng và sức sống của Ngài tràn ngập phòng này. Xin tống khứ bất kỳ bóng tối nào đang tìm cách ngự trị nơi đây, và xin đừng để cho sợ hãi, chán nản, giận dữ, nghi ngờ, lo lắng, phản loạn, hoặc ghen ghét [những ứng xử không tốt mà chúng ta nhìn thấy xuất hiện nơi con] có chỗ trong căn phòng này.

Chúa ơi, nếu có gì không thánh sạch có mặt ở đây, xin Ngài chỉ cho con để nó phải được phát hiện và bỏ đi. Duy chỉ có những điều thuộc về Ngài và do Ngài đưa đến mới tồn tại trong căn phòng này. Xin chính Ngài và sự bình an, vui mừng và tình yêu tràn ngập căn phòng này. Con xin Ngài khiến phòng/nhà của [tên các con] thành nơi thánh, được thánh hóa cho vinh quang của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like