Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 26: Cám Dỗ và Thử Thách

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 26: Cám Dỗ và Thử Thách

30 đọc

Hiện giờ bạn đã là Cơ đốc nhân, nhưng tội lỗi còn chống phá bạn nhiều hơn cả trước khi bạn cải đạo. Bạn để ý đến tội lỗi còn nhiều hơn trước đây (Rô-ma 7:21-25).

Cám dỗ không phải là tội. Với tất cả Cơ đốc nhân, đây là một nan đề thật sự. Đấng Christ từng bị cám dỗ (Lu-ca 4:1-13).

Ghi nhớ 1 Cô-rinh-tô 10:13

Cám dỗ đến với tất cả Cơ đốc nhân: đây là điều ‘phổ biến với con người’.

Cám dỗ không phải sự ép buộc: Chúa sẽ không để nó ‘cám dỗ quá sức mình’.

Bạn có thể trả lời có hoặc không: Chúa sẽ mở đường ‘cho ra khỏi’.

Có sự khác biệt giữa cám dỗ và thử thách.

Ma quỷ cám dỗ bạn phạm tội – để bất tuân Chúa (2 Cô-rinh-tô 11:3). Nhưng ma quỷ không thể khiến bạn phạm tội. Nó có thể nếu bạn làm nô lệ cho nó (Rô-ma 6:16); nhưng hiện giờ Đấng Christ là Chúa của bạn (Rô-ma 6:17-18) và ma quỷ không có quyền trên bạn (Rô-ma 6:6, 11-14).

Chúa mang thử thách đến để thử dân sự Ngài (Sáng thế ký 22:1; 1 Phi-e-rơ 1:6-7).

Khi bị cám dỗ hay thử thách:

  • tin rằng Đức Chúa Trời thành tín và tìm đường thoát (1 Cô-rinh-tô 10:13)
  • chống lại (Gia-cơ 4:7)
  • chịu đựng và chiến thắng (Gia-cơ 1:12)
  • biến cám dỗ thành phước hạnh (Gia-cơ 1:2-4)
  • học Lu-ca 4 cách Chúa Giê-su đối phó với sự cám dỗ – Ngài đáp trả bằng Kinh Thánh (Lu-ca 4:4, 8, 12).

Hãy tưởng tượng một Cơ đốc nhân năm mươi tuổi, thừa cân phải chiến đấu với nhà vô địch đấm bốc hạng nặng. Không ai kể cả người đó nghĩ rằng ông ta có cơ hội chiến thắng. Ngày chiến đấu đã đến và nhà vô địch đó tới, sẵn sàng với tâm thế chiến thắng. Rồi người Cơ đốc nhân bé nhỏ của chúng ta bước vào. Nhưng ông không đi một mình; ông ở trong một chiếc xe tăng Sherman – vẫn là cái người năm mươi tuổi, thừa cân đó, nhưng được bao quanh bởi một cỗ xe chiến đấu hạng nặng. Hoàn toàn lật ngược tình thế. Người Cơ đốc nhân giờ bất khả chiến bại – không phải bởi vì sức riêng mà là vì nguồn lực bao quanh ông ta. Khi bạn chiến đấu với tội lỗi, bạn không đứng một mình; bạn ‘ở trong Đấng Christ’. Sức mạnh thánh ở quanh bạn và bạn là nhà vô địch trong Đấng Christ.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like