Home Dưỡng Linh ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA ĐÊM GIÁNG SINH

ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA ĐÊM GIÁNG SINH

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 2:8-20

“8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Câu gốc: “Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chăn chiên đã được thiên sứ rao báo điều gì? Sau đó họ đã đi đến đâu và đã làm gì khi trở về? Bạn nhận ra điều kỳ diệu nào trong mùa Giáng Sinh năm nay?

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, khi những người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên thì họ đã nhìn thấy những điều kỳ diệu. Một thiên sứ đến với họ và báo cho họ “một tin lành,” “một sự vui mừng lớn cho muôn dân,” “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Dấu hiệu để nhận biết Ngài là “một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” Lại thêm một điều kỳ diệu khác cho thấy Con Trẻ này thật sự đến từ trời khi họ bỗng nhìn thấy “muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời.” Khi thấy được những điều kỳ diệu ấy, những người chăn chiên vội vàng đi đến thành Bết-lê-hem để được nhìn thấy tận mắt, và họ gặp được Hài nhi Giê-xu. Sau cuộc diện kiến đó, những người chăn chiên bình thường đã trở về và làm một điều kỳ diệu, đó là “làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy.”

Qua hình ảnh giản dị, đơn sơ, Con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ, ta lại thấy được sự cao cả, yêu thương của Chúa, và sự nhiệm mầu của đêm Giáng Sinh: Đức Chúa Trời tối cao, Đấng mà sự vinh hiển của Ngài chói lòa khiến cho những người chăn chiên khi trông thấy đã “rất sợ hãi”, Đấng được muôn vàn thiên binh, thiên sứ chúc tụng; nhưng Con của Ngài đã đến thế gian trong hình hài một em bé, làm một con người bằng xương bằng thịt, ở giữa chúng ta. Dấu hiệu để những người chăn chiên nhận biết Ngài không phải là một em bé sinh ra trong cung điện với chăn êm, nệm ấm, mà là một em bé được đặt nằm trong một máng ăn của súc vật, và được quấn quanh thân chỉ bằng một tấm khăn vải đơn sơ. Một hình ảnh thật giản dị nói lên sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu để những kẻ chăn chiên bình thường có thể đến được với Ngài. Và sau khi gặp được Ngài, họ cũng đã góp phần rao truyền sự kỳ diệu của đêm Giáng Sinh cho những người khác.

Trong đêm kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi chúng ta hãy hướng về em bé bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Xin Chúa chạm đến lòng chúng ta như những người chăn đơn sơ năm xưa, để chúng ta cảm nhận được điều kỳ diệu của đêm Giáng Sinh, cảm nhận chương trình cứu rỗi và tình yêu cao cả của Chúa dành cho nhân thế, trong đó có chính mình, để rồi chính chúng ta cũng sẽ ra đi rao truyền điều kỳ diệu đó cho nhiều người.

Mùa Giáng Sinh năm nay bạn đến với Chúa như một lễ hội hay khát khao được Chúa chạm đến lòng mình?

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự kỳ diệu của đêm Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đến thế gian làm người, để rồi con cũng sẽ rao truyền về sự kỳ diệu đó cho những người chưa biết Chúa.

Nguồn: http://blog.baihockinhthanhhangngay.com/

Bình Luận:

You may also like