Home Tin tức Lễ Giáng Sinh Gia Đình Tại Hội Thánh Kingsgrove Sydney, NSW – Australia

Lễ Giáng Sinh Gia Đình Tại Hội Thánh Kingsgrove Sydney, NSW – Australia

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 11 giờ ngày Chúa nhật 23/12/2018, tại Hội Thánh Tin Lành Kingsgrove – Sydney, 207 Stoney Creek Rd., Kingsgrove 2208 đã diễn ra chương trình Lễ Giáng Sinh Gia Đình thật vui vẻ và phước hạnh. Hằng năm vào mùa giáng sinh, Ban Mục vụ Hội Thánh đều tổ chức Lễ Giáng sinh gia đình nhằm tạo điều kiện để tôi con Chúa trong Hội Thánh được cảm tạ, tôn vinh Chúa các bài thánh ca chủ đề “Tình Yêu Thiên Chúa”.

Truyền đạo Nguyễn Phan Thi, Phụ tá Quản nhiệm hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. MS Đoàn Trung Chánh, Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện khai lễ.

Sứ điệp giáng sinh “Tinh Thần Lễ Giáng Sinh” được MS Quản nhiệm rao giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Cảm tạ Chúa về các tiết mục trong chương trình đã mang lại sự vui mừng lớn cho tôi con Chúa hiện diện hôm nay như Lời Chúa được chép trong Kinh Thánh: “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Chương trình được khép lại lúc 12 giờ 30’ cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa tất lễ và chúc phước của Mục sư Đoàn Trung Chánh.

Nhà thờ HTTL Kingsgrove – Sydney

Quang cảnh chương trình

MS Đoàn Trung Chánh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Ban Lão niên tôn vinh Chúa

Các gia đình tôi con Chúa trong Hội Thánh tôn vinh Chúa

MS Đoàn Trung Chánh ban phát sứ điệp Giáng sinh “Tinh Thần Lễ Giáng Sinh”

Ban hát lễ Hội Thánh  tôn vinh Chúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like