Home Chuyên Đề Dùng Kinh Thánh và Cầu Nguyện Để Giảm Bớt Lo Âu

Dùng Kinh Thánh và Cầu Nguyện Để Giảm Bớt Lo Âu

by Crosswalk.com
30 đọc

Nếu bạn đang sống trong thế giới ngày nay, kiểu gì bạn cũng đã từng bị áp lực và sống trong lo âu. Một phần, điều nầy có thể đến từ thời đại công nghệ mà chúng ta đang sống. Có  quá nhiều điều chi phối đời sống chúng ta xuất phát từ những thứ có thể làm cảm xúc của chúng ta cạn kiệt trong lúc chúng ta cần những giây phút tách biệt, yên nghỉ và chiêm ngưỡng Chúa.

Chiến Trận chống Âu Lo: Bài Học từ Ê-li

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy áp lực. Đa số đều rất bận rộn và, sự bận rộn đã lấy hết thì giờ của chúng ta với Chúa, đồng thời còn thêm cho chúng ta vô số mặc cảm tội lỗi trước cuộc sống ngập tràn căng thẳng. Và một số người còn có cảm giác sai, kiểu như Chúa không ở cùng mình nếu mình thừa nhận là mình đang thấy lo âu. Không phải như thế. Chúa luôn luôn hiện diện. Ngài biết những gì chúng ta cảm nhận trước khi chúng ta thú nhận sự lo sợ của mình, và Ngài cũng biết lo sợ ấy bắt nguồn từ đâu. Cho dù nguyên do có là gì đi chăng nữa, sự lo sợ ấy càng tệ hơn khi chúng ta bị mất ngủ. Những lúc như thế, nỗi mỏi mệt thường dâng cao – làm tăng thêm cảm giác lo âu và khiến chúng ta suy yếu không còn sức để tự vệ. Đó là những giờ phút dễ khiến cho Sa-tan tấn công.

Tiên tri Ê-li là một tấm gương cho thấy ngay cả người của Đức Chúa Trời, cho dù mạnh mẽ cũng có lúc cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng. Sau chiến thắng trên núi Cạt-mên (1 Các Vua 18), dường như Ê-li đã mất đi lòng tin rằng Chúa đủ sức bảo vệ mình, ông chạy trốn Giê-sa-bên thay vì đứng vững như khi đối đầu với 850 tiên tri giả của Ba-anh. Đây là việc đã xảy ra: “A-háp kể cho Giê-sa-bên mọi sự Ê-li đã làm, thể nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri. Giê-sa-bên bèn sai một sứ giả đến nói với Ê-li rằng: “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai, ta không khiến mạng ngươi giống như mạng một người trong các tiên tri ngươi đã giết.” Bấy giờ Ê-li sợ hãi. Ông đứng dậy, chạy trốn để cứu mạng. Ông đến Bê-e Sê-ba thuộc nước Giu-đa. Ông để đầy tớ ông lại đó.” (1 Các Vua 19:1-3).

Lo Âu Không Phải Là Tội Lỗi, Lo Âu Là Một Dấu Hiệu

Từ chiến thắng đi đến thất bại là như thế sao! Những xúc cảm của Ê-li đảo lộn hoàn toàn vì ông bị mòn mỏi, kiệt quệ. Bạn có thể liên tưởng đến điều nầy. Trong sách Gia-cơ, Kinh Thánh nói rằng: “Ê-li cũng là con người cùng bản chất như chúng ta.“ (Gia-cơ 5:17). Cho dù tạm thời bị rơi vào chán nản và sợ hãi (1 Các Vua 19:4-5), Ê-li tiếp tục hoàn thành những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Nhưng một vị tiên tri tuyệt vời của Đức Chúa Trời, khi kiệt quệ và cô độc, cũng bắt đầu thấy nghi ngờ và sợ hãi. Bởi thế, đừng để cho sự mỏi mệt và suy yếu sức khỏe kèm theo những cảm nghĩ lo âu kéo bạn ra khỏi Đấng duy nhất biết rõ tâm tư của bạn, mà chính Đấng chăm lo cho bạn trên hết mọi điều bạn có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Lo âu không phải là một tội, mà chỉ là một dấu hiệu.

Do đó, mỗi khi bạn hay một ai đó quen biết với bạn cảm thấy kiệt quệ hay có cảm giác tuyệt vọng – thì Kinh Thánh và sự cầu nguyện chính là nơi để khởi đầu cho sự hồi phục. Hãy khắc ghi điều nầy, đây là một số đoạn Kinh Thánh đem lại an ủi, khích lệ trong những giờ phút hay ngày tháng đầy áp lực. Hãy chọn một trong các câu ấy và viết lên trên một tấm thiệp làm nguồn trợ giúp cho mình đi qua những giờ phút âu lo. Rồi hãy tìm một người bạn cầu nguyện sẽ cùng với bạn dâng mọi điều lo lắng cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện.

Qua đó, bạn sẽ học được rằng: Bạn không cô đơn.

Các Câu Kinh Thánh để Nhắc Bạn Nhớ Rằng Bạn Không Cô Đơn

“Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.“ [Thi-thiên 32:7]

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.“ [Phi-líp 4:7]

“Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ tin cậy Ngài. Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, Người phàm sẽ làm chi tôi?  [Thi-thiên 56:3-4]

“Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.“ [Thi-thiên 139:24]

“Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa: “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!” Nên chúng ta mạnh dạn nói: “Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi; người đời làm gì được tôi?” [Hê-bơ-rơ 13:5-6]

“CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật. Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài; Nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho.“ [Thi-thiên 145:19]

“Khi Người Trốn Trong Hang Đá Thoát Khỏi Sau-lơ Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi sẽ trú ẩn dưới bóng cánh Ngài Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua.“ [Thi-thiên 57:1]

Và hãy nhớ, với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời …. Bạn sẽ có sức mạnh mà bạn cần

Nhng Câu Kinh Thánh Nhắc Bạn Rằng Đức Chúa Trời Sẽ Ban Sức Mạnh Cho Bạn

“Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.“ [Thi-thiên 46:1]

“Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA Sẽ được phục hồi sức mới, Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức.“ [Ê-sai 40:31]

“Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài.“ [Thi-thiên 91:2]

“Chính Ngài là nơi trú ẩn và là cái khiên bảo vệ tôi, Tôi hy vọng nơi lời Chúa.“ [Thi-thiên 119:114]

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ.“ [2 Ti-mô-thê 1:7]

“Lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi, Nhưng lời lành khiến lòng dạ người ta vui mừng.“ [Châm-ngôn 12:25]

“Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi; Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.“ [Thi-thiên 138:3]

Kinh Thánh đầy một kho chứa sự khôn ngoan để giúp bạn và giúp người quen biết của bạn đi quan thử thách mà họ phải đối diện. Hãy giữ Kinh Thánh trong lòng, và đem những lo lắng và nhu cầu mình đến cho Chúa trong sự cầu nguyện.

Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Giải Cứu

Trong quyển, 30 Ngày Cầu Nguyện của tôi, có bài “Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Giải Cứu“ để bắt đầu hành trình đi từ sợ hãi đến đức tin dành cho bạn.

Lạy Chúa dấu yêu, con đang gặp nan đề. Con buồn rầu, lo lắng và kiệt quệ. Con chẳng biết phải cầu nguyện thế nào, con lật Thánh Thi và lập lại những lời nài xin trong đó như cho chính tâm trạng của chính con: “Chúa ôi, xin giải cứu con! Vì lòng thương xót của Chúa, xin hãy cứu con. Xin giải cứu trong trong sự công chính của Ngài. Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù. Giải cứu con khỏi hết mọi khó khăn. Giải cứu con khỏi sự tuyệt vọng. Giải cứu con khỏi mọi sự vi phạm của con. Ôi, lạy Chúa, xin vui lòng giải cứu con; Lạy Chúa, xin mau mau đến giúp con. Con nghèo nàn và khốn khổ; nhưng Chúa đoái đến con. Chúa là sự vùa giúp cho con và là Đấng giải cứu con.” Chúa đã phán: Hãy kêu cầu Ta trong ngày hoạn nạn; Ta sẽ giải cứu con và con sẽ tôn vinh Ta.“ Con bám lấy lời hứa nầy bây giờ. Lạy Cha, Ngài biết những gì đang xảy đến trong cuộc sống con, trong gia đình, trong hội thánh của con. Chúa biết những tấm lưới lo âu đang dệt đầy trong tâm trí con. Xin chớ để con vào sự cám dỗ, nhưng cứu con khỏi điều ác; vì Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen!

Va, hãy kiên nhẫn: “Hãy trông cậy nơi CHÚA, Hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.“ [Thi-thiên 27:14]

Biên dịch: Ân Điển

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like