Home Dưỡng Linh Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

by Debbie Thủy
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/84khxlKhieo

Đừng sợ Ta ở cùng con!
Tội lỗi khiến con không thể đến được với Ta nên Ta đã hạ mình xuống thành người để đến với con. Ta là Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời ở cùng con.

Xa cách Ta khiến con cô đơn, khốn khổ, cùng cực. Ta hứa không bao giờ lìa con, bỏ con. Con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó, Ta luôn cùng con.

Đừng sợ vì Ta đã chuộc con, Ta đã lấy tên con gọi con, con thuộc về Ta.
Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông sẽ chẳng che lấp. Khi con bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng đốt con vì Ta là Đức Chúa Trời đại quyền, đại năng đang ở cùng con để bảo vệ con.

Ta ở cùng con và Ta biết mọi nhu cầu của con, hãy trao mọi điều lo lắng con cho Ta vì Ta muốn chăm sóc con.

Ta ghét bệnh tật, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, và Ta đã chịu lằn roi để con được lành bệnh. Ta ở cùng con để chữa lành mọi tật bệnh cho con.

Con thân yêu! Dầu cha mẹ con có bỏ con, dầu mọi người quanh con chối bỏ, khước từ con thì Ta vẫn luôn bên con, ở cùng con. Ta bồng ẵm con từ khi con vừa lọt lòng mẹ và Ta tiếp tục bồng ẵm con đến khi con đầu râu, tóc bạc. Ta không để con cô đơn đâu, Ta ở cùng con.

Ta ở cùng con không phải để định tội con, nhưng để giải phóng con khỏi tội. Để chỉ cho con thấy kế hoạch tuyệt vời Ta đã lập cho con. Và Ta sẽ ban sức mạnh cho con để làm được điều Ta muốn con làm dù điều đó là lớn và khó, điều mà con chưa từng biết.

Và con sẽ trở thành phước lành cho muôn dân, khắp đất vì Ta đã chọn con, gọi con và ở cùng con.

Đức Chúa Trời vĩ đại, Vua trên muôn vua, Chúa của các chúa đã trở thành Người là Giê-Su, Em-ma-nu-ên ở cùng con để cứu chuộc, chữa lành, nâng đỡ, hùa giúp, chu cấp, bảo vệ và dẫn dắt con từng ngày.

Ta ở cùng con vì Ta yêu con!
Cha Thượng Thiên của con!

Debbie Thuỷ biên tập

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like