Home Dưỡng Linh Nếu Bạn Muốn Hết Lo Lắng, Căng Thẳng Bạn Cần Học Trông Đợi Chúa

Nếu Bạn Muốn Hết Lo Lắng, Căng Thẳng Bạn Cần Học Trông Đợi Chúa

by Rick Warren
30 đọc

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)

Nguyên nhân chính gây căng thẳng cho đời sống bạn là lo lắng. Bạn lo lắng vì bạn không chắc rằng bạn sẽ đáp ứng được những nhu cầu khi cần. Nhưng bất cứ khi nào bạn mong đợi người khác thay vì mong đợi Chúa đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn sẽ nản lòng và thất vọng, vì không ai có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho bạn cả. Chỉ một mình Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn hết căng thẳng, bạn cần phải học trông đợi Chúa đáp ứng những nhu cầu của bạn.

Một số người trông cậy vào công việc làm, và khi họ mất việc, tâm trí họ trở nên bất an.

Một số khác lại nương dựa vào hôn nhân. Khi người phối ngẫu của họ qua đời, hoặc họ phải đối diện với vấn đề ly dị, họ lại thốt lên: “Tôi là ai? Cốt lõi của tôi là gì?”

Hoặc có thể bạn đặt lòng tin của mình vào tiền bạc. Có rất nhiều cách khiến bạn mất chúng.

Tôi đề nghị bạn đừng bao giờ đặt niềm trông cậy của mình nơi bất cứ điều gì bạn có thể mất đi. Bạn có thể mất việc làm, mất sức khỏe, mất thanh danh, mất người bạn đời, và mất trí. Nhưng bạn không thể mất mối liên hệ với Đấng Christ.

Khi bạn đặt lòng tin vào lời hứa đó, bạn có thể tin cậy Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Kinh Thánh chép: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)

Nếu Chúa yêu bạn đủ để sai Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá, bạn không nghĩ Ngài thương bạn đủ để chăm lo cho mọi nhu cầu của đời sống bạn sao? Vâng! Tất nhiên là Ngài có thể làm điều đó.

Hễ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy căng thằng, bạn cần lắng lòng lại và nói rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi thiên 23:1)

Chúa sẽ tiếp trợ. Ngài sẽ chăm sóc bạn. Thay vì lo âu căng thẳng, bạn cần mong đợi Ngài đáp ứng mọi nhu cầu cho bạn.

Dịch: Joy Tan

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like