Home Dưỡng Linh Hãy Cầu Nguyện Cho Con Cái Mình

Hãy Cầu Nguyện Cho Con Cái Mình

by Sưu Tầm
30 đọc

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”Thi-thiên 127:3

Con cái chính là cơ nghiệp, là phần thưởng, là món quà lớn nhất, đầy dẫy tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban tặng cho các bậc cha mẹ. Tất cả chúng ta đều trông đợi những điều giá trị, đẹp đẽ nhất sẽ đến với hậu tự của mình. Tuy nhiên, trong thế giới suy đồi đầy sự gian ác, chúng ta chẳng thể ngừng lo lắng cho con cái mình. Mối quan tâm trước hết là làm cách nào con cái chúng ta có thể phát triển và sống một đời sống phước hạnh. Với giới hạn của con người, chúng ta chẳng thể làm gì được.

Vậy bằng cách nào để con trẻ sống một cuộc đời có giá trị?

Thuở xưa, một người tên là Ên-ca-na có hai vợ. Một người là An-ne và người kia là Phê-ni-na. An-ne vốn là một người nữ hiếm muộn. Bà yêu mến Đức Giê-hô-va và luôn có lòng sốt sắng đến đền thờ của Ngài. Nhưng lòng An-ne chẳng khỏi muộn phiền trước sự khinh dể, trêu ghẹo từ người vợ kia của chồng mình. An-ne đã vì cớ ấy mà buồn rầu lắm. Bà lấy lòng sầu khổ và cầu khẩn với Đức Chúa Trời trong nước mắt. Bà khao khát xin Chúa ban cho bà một người con và hứa nguyện “sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va”

Đức Chúa Trời đã đẹp lòng đáp lời cầu khẩn của An-ne; và Sa-mu-ên chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Bà. An-ne rất mực yêu thương con trai mình nhưng chẳng vì cớ đó mà giữ Sa-mu-ên cho bản thân. Bà đã dâng Sa-mu-ên lại cho Đức Chúa Trời để trả điều mình đã hứa nguyện và biết ơn Chúa đã đáp lời cầu xin của mình.

“Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó.” (1 Sa-mu-ên 1:27-28)

Giây phút An-ne tuyên bố dâng con trai mình trọn đời để ở trong đền thờ phục vụ Đức Chúa Trời, An-ne đã không hề mất đi người con của mình. Thay vì đó, đây chính là sự khởi đầu cho chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho cuộc đời Sa-mu-ên.

Từ khi còn thơ ấu, Sa-mu-ên đã được Chúa chọn; gọi một cách đặc biệt và sử dụng cuộc đời ông làm một phần trong chương trình cứu chuộc vĩ đại của Ngài, không chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên mà cho toàn nhân loại. Chúa không chọn Sa-mu-ên vì cớ An-ne đã dâng con mình. Ngài đã biết rõ Sa-mu-ên từ trước khi An-ne hoài thai. Ngài lựa chọn Sa-mu-ên làm ngôn sứ của Ngài trước khi ông sinh ra. Sa-mu-ên khôn ngoan và được ơn trước mặt Chúa. Ông có môi miệng được thánh hóa. Chúa đẹp lòng ở cùng ông, ngày ngày dạy dỗ ông và vui dùng ông làm tiên tri của Ngài.

Nếu khi đó An-ne không trả sự hứa nguyện mình, dâng con cho Đức Chúa Trời nhưng giữ Sa-mu-ên lại, có lẽ chương trình tuyệt vời Chúa dành cho Sa-mu-ên đã không xảy ra. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi khích lệ bạn hãy hạ lòng cầu nguyện cho con cái mình và dâng chúng cho Chúa. Một khi chúng ta đặt con cái mình trong tay Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ là Đấng bảo vệ và dạy dỗ chúng.

Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời có thể làm những điều lớn lao trong cuộc đời con bạn khi bạn phó dâng con trẻ mình hoàn toàn trong tay Ngài.  Chúng ta không mất con cái mình đâu nhưng được lại bội phần hơn. Hãy để Đức Chúa Trời làm chủ và rèn tập con cái bạn; biến chúng trở thành nguồn phước, niềm an ủi cho dân tộc và cho thế giới; sống một đời sống đúng mục đích và được Chúa sử dụng như cách Ngài đã sử dụng Sa-mu-ên.

“Thưa Cha,

Con biết ơn Ngài vì đã ban (tên của con trẻ) làm phần thưởng và là cơ nghiệp của con. Tạ ơn Chúa vì Ngài tạo nên (tên của con trẻ) cách đáng sợ lạ lùng. Ở trong Ngài chúng con chẳng thiếu một phước hạnh nào.

Chẳng phải chúng con chọn Ngài trước nhưng Ngài đã chọn và gọi chúng con. Chính Ngài đã yêu chúng con trước. Tạ ơn Chúa vì Ngài biết rõ mỗi chúng con cách cá nhân và gọi chúng con bằng tên.

Cha ơi, ngày hôm nay, con cầu nguyện phó dâng con trai/con gái mình lên cho Ngài. Xin hãy dạy dỗ và làm chủ cuộc đời chúng, để các con trẻ được sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Nguyện (tên của con bạn) sẽ là công cụ sắc bén của Ngài và trở thành sứ giả bình an, đem tình yêu của Ngài đến cho những linh hồn đang bị hư mất.

Xin huyết Chúa Giê-xu bao phủ trên con trẻ, giải phóng tâm trí, suy nghĩ và thân thể chúng khỏi sự tối tăm của thế giới này. Mỗi ngày, nguyện Thánh Linh Chúa dẫn dắt, ban sự khôn ngoan để con trẻ bước đi trong sự sáng và đầu phục Ngài. Con công bố, (tên của con bạn) thuộc về Ngài. Tất cả những sự dối trá, cạm bẫy của Sa-tan không thể kéo con trẻ ra khỏi sự hiện diện Chúa. Trong ngày khốn nạn, chính tay của Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng nó và khiến chúng kinh nghiệm được quyền phép lớn lao của Ngài.

Con cầu nguyện cho đức tin đơn sơ của con trẻ sẽ dần được trưởng thành và vững vàng hơn trong hành trình bước đi với Chúa. Xin ban cho con trẻ sự hiểu biết, lòng khiêm nhường, vâng phục, đầy tình yêu thương, sự tinh sạch và ngay thẳng trước mặt Chúa. Cũng xin dạy dỗ chính mình con để trở thành một người cha/mẹ dạy con cho Đức Chúa Trời. Xin ban cho con sự kiên nhẫn và một lòng sốt sắng cầu nguyện cho con cái mình. Con và cả nhà con sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va (Giô-suê 24:15). Lời Ngài hứa với chúng con rằng “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người.” (Giăng 12:26).

Nguyện Danh Chúa được vinh hiển ở đất như trời. Nguyện vinh quang của Ngài được tỏ ra trên đất qua đời sống của các con trẻ và của chính con nữa.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————-

Cô-lô-se 3:20-21 “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.”

Châm-ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Thi-thiên 8:2 “Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, mà lập nên năng lực Ngài. Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.”

Ê-sai 49:15-16 “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt Ta luôn.”

Châm-ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like