Home Dưỡng Linh Phương Pháp Chữa Lành Của Đức Chúa Trời Là Đập Nát Sự Ngạo Mạn Và Bẻ Gãy Sự Kiêu Căng

Phương Pháp Chữa Lành Của Đức Chúa Trời Là Đập Nát Sự Ngạo Mạn Và Bẻ Gãy Sự Kiêu Căng

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/BqQUXzNoKw0

“Ta đã thấy đường lối nó, nhưng Ta sẽ chữa lành, dẫn dắt và ban sự an ủi cho nó, cùng với những kẻ than khóc của nó. Ta tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng chúng: ‘Bình an! Bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần!’” Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ chữa lành cho nó” (Ê-sai 57:18–19).

Bất chấp căn bệnh nổi loạn, chủ ý chống nghịch Đức Chúa Trời kinh niên của con người, Ngài vẫn sẽ chữa lành cho họ và Ngài không bao giờ bỏ cuộc. Ngài làm điều đó như thế nào? Ê-sai 57:15 chép rằng Đức Chúa Trời ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường. Tuy nhiên, những người trong Ê-sai 57:17 không hề khiêm nhường. Họ trâng tráo chạy theo đường lối kiêu căng của mình. Vậy thì sự chữa lành được áp dụng cho họ là gì?

Chỉ có một cách duy nhất. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bằng cách làm cho họ phải khiêm nhường. Phương pháp điều trị của Ngài là đập nát sự ngạo mạn, bẻ gãy sự kiêu căng. Bởi vì, nếu như chỉ có người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường mới có thể vui hưởng mối tương giao với Chúa (Ê-sai 57:15), nếu căn bệnh đang tồn tại cản trở mối tương giao ấy là sự kiêu ngạo và cố ý bất tuân (Ê-sai 57:17), và nếu Đức Chúa Trời cam kết chữa lành cho con bệnh (Ê-sai 57:18), thì chắc chắn phương cách chữa lành sẽ là đập nát sự kiêu ngạo đó, phải là làm cho sự cao ngạo buộc phải hạ xuống!

Chẳng phải lời tiên tri này của Ê-sai cũng là điều mà tiên tri Giê-rê-mi gọi là giao ước mới và tấm lòng mới được ban cho con dân Đức Chúa Trời hay sao? Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi mọi người: “Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những ngày đến, Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa … Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân Ta’” (Giê-rê-mi 31:31, 33).

Cả tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi đều nhìn thấy rằng sẽ đến một thời điểm khi mà dân tộc cứng lòng, bệnh hoạn và bất tuân sẽ được thay đổi một cách siêu nhiên. Tiên tri Ê-sai nói về sự chữa lành, còn tiên tri Giê-rê-mi nói về việc Đức Chúa Trời viết Luật pháp Ngài trên tấm lòng họ. Trong khi tiên tri Ê-xê-chi-ên thì mô tả nó như thế này: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Exe 36:26).

Như vậy, sự chữa lành trong Ê-sai 57:18 chính là sự cấy ghép một tấm lòng hoàn toàn mới – tấm lòng cũ kiêu ngạo, cứng cỏi, băng giá và nghịch loạn sẽ được lấy đi, thay vào đó là một tấm lòng mới mềm mại, nhu mì – tấm lòng có thể dễ dàng tan vỡ và khiêm nhường khi đối diện với ký ức tội lỗi và những tội còn đang tồn tại trong nó. Đây mới chính là tấm lòng mà Đấng Cao trọng duy nhất sẽ ngự trị mãi mãi, bởi vì Danh Ngài là Thánh!

Bạn có muốn được vui hưởng mối thông công vui thỏa với Đức Chúa Trời không? Nếu bạn đủ can đảm để trả lời “Có”, hãy chuẩn bị mình cho sự hành động của Ngài. Hãy tin rằng Đấng Thánh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến tấm lòng bạn xứng đáng với sự ngự trị tuyệt đối của Ngài; mọi điều ở trong bạn, kể cả cái tôi cao ngạo cứng cỏi, phải bị hạ xuống để Thần Ngài hành động và đem sức sống mới vui mừng cho tấm lòng khiêm nhu.

Xin hãy cầu nguyện với Chúa, học theo tinh thần của vua Đa-vít sau đây – tinh thần hạ mình và tan vỡ – và sẵn sàng cho những sự chữa lành năng quyền của Ngài trên đời sống bạn:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa;

Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.

Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.

Vì con nhận biết các sự vi phạm và tội lỗi của con.

Con đã phạm tội với Chúa và làm điều ác dưới mắt Chúa.

Chúa ôi, con biết rằng Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn;

Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con.

Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con thì con sẽ được tinh sạch;

Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết.

Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ, mừng rỡ để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc.

Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con.

Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.

Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài chính là sự cứu rỗi của con, lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.

Chúa ơi, xin mở môi con và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa.

Con biết, Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng.

Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa, nhưng sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương.

Thật vậy, Đức Chúa Trời của con không bao giờ khinh dể lòng đau thương thống hối đâu. Nguyện lòng con sẽ luôn tan vỡ và khiêm cung trước mặt Ngài. A-men!”

Biên tập: Blessing

Nguồn: John Piper

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like