Home Dưỡng Linh Nói Xấu

Nói Xấu

by Debbie Thủy
30 đọc

“Sống chết bởi quyền của lưỡi” Châm ngôn 18:21

Rất nhiều người biết câu kinh thánh này nhưng không phải ai cũng suy nghĩ cẩn thận về nó.
Có nhiều người nghĩ ồ lưỡi à, một quan thể nhỏ đâu có quan trọng như chân, tay, mắt mũi…..Nhưng kinh thánh nói nó là nơi đô hội của mọi điều ác, có thể đốt cháy cả đời người. Con người vốn mạnh mẽ có thể trị phục được muôn loài vạn vật nhưng chưa ai trị phục được cái lưỡi, một vật dữ đầy dẫy chẩt độc chết người, nếu ai trị được nó được kể là người trọn vẹn. (Gia cơ 3)

Nhân loại điên đảo cũng bởi cái lưỡi, gia đình tan nát cũng vì lưỡi, chỉ vì lời nói nhiều người khoẻ thành yếu, người khôn thành dại.

Nhiều người đánh mất niềm vui, ý nghĩa cuộc đời cũng bởi những lời rủa sả, bôi xấu.

Nó mạnh như vậy nhưng lại được sử dụng cẩu thả nhất. Người ta dễ dàng để lên án ai đó, chỉ trích, nói xấu ai đó dù điều đó có thật hay không.

Họ vui mừng vì tai họa của người khác và nhanh chóng truyền tai nhau những lời gian ác, hạ thấp nhân phẩm người đó mà không nghĩ rằng chính họ cũng có thể vấp phạm trong nhiều cách khác nhau như vậy.

Đa-vít đau đớn khi nói về những người mà ông cũng đã từng gọi là bạn hữu, là anh em, những người mà ông đã từng kiêng ăn, ép linh hồn mình cầu thay cho họ khi họ đau, vậy mà khi ông gian nan họ quay lại nghịch cùng ông, cấu xé ông không ngừng, bằng lưỡi mình họ nhạo báng vu cáo ông, thay vì nói lời hoà bình thì họ lại giết bạn mình bằng những lời phỉnh gạt, gian ác.

Gióp là người được Chúa kể là công bình cũng từng bị những người bạn của mình gọi là kẻ quỷ quyệt, kẻ có lưỡi dối nghịch khi ông gặp thử thách.
“Lời nói chẳng mất tiền mua “,nhưng lời đó có thể đem đến sự sống hoặc đem đến sự huỷ diệt phụ thuộc vào người nói.

Ba người con của Nô-Ê đã có 2 kết cục khác nhau từ 2 cách giải quyết sự việc khác nhau. Sem và Gia-Phết đã đi thụt lùi lại và lấy áo choàng che đậy sự loã lồ của cha mình sau khi cha uống rượu say và loã thể giữa trại mình. Nhưng Cham lại không làm vậy mà chạy ra ngoài thuật cho người khác nghe, kết quả dòng dõi của Cham bị rủa sả và phải làm tôi tớ cho dòng dõi của Sem và Gia -Phết tới nhiều đời sau.

Nhiều người đang phải trải qua những giai đoạn khó khăn, thất bại trong cuộc đời mình, những lúc đó họ không cần chúng ta đến để chỉ ra sự thất bại của họ nữa, vì hơn ai hết họ hiểu rõ về điều đó rồi, nhưng họ cần được yên ủi, khích lệ để vượt qua, để rồi họ lại tiếp tục đứng lên, yên ủi, khích lệ người khác và có thể lắm người đó lại là chính chúng ta.

“Tạ ơn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” “Ngài chẳng bẻ cây sậy đã dập,chẳng dụi tim đèn còn hơi cháy” Nhưng Ngài lấy tình yêu đời đời yêu tội nhân và tiếp tục bền lòng yêu tội nhân.

Thật vậy, nếu Chúa chấp tội nào ai thoát được.

Vậy hãy có đồng một tâm tình,một suy nghĩ, một lời nói như Chúa. Hãy nói lời lành, “Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối” (Cô 4:6), rồi người ta sẽ khen bạn là người thông sáng, người tri thức,ngươì đem lại sự hoà thuận cho người khác, ngươì đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like