Home Chuyên Đề Cầu Thủ Dự Bị

Cầu Thủ Dự Bị

by Sưu Tầm
30 đọc

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 16:11-13

Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít” (câu 13).

Sách I Sa-mu-ên kể chuyện Đa-vít là em Út trong gia đình. Là con út trong gia đình thời Cựu Ước ông không chỉ được giao cho một trách nhiệm khiêm nhường là đi chăn chiên. Ông là một cầu thủ dự bị. Trong khi thi hành trách nhiệm, dù còn rất trẻ, ông có thì gian tương giao với Đức Chúa Trời và thực tập để trở thành một chiến sĩ của Đức Chúa Trời.

Khi Chúa truyền cho Sa-mu-ên đến Bết-le-hem để chọn một người con của Y-sai làm vua Ngài không nói rõ với Sa-mu-ên tên của người được chọn. Sa-mu-ên phải xem bộ dạng của bảy người trước khi nhận ra Đa-vít là người được chọn.

Sau khi được xức dầu Đa-vít được mời vào hầu việc vua Sau-lơ với tư cách là người đánh đàn đuổi tà linh cho vua. Đa-vít ngồi trên băng xem những cầu thủ gạo cội đá banh cho đến khi đạo quân của Đức Chúa Trời không có ai đối địch lại người lực sĩ khổng lồ Gô-li-át. Đúng thời điểm ấy Huấn luyện viên tối cao gọi Đa-vít ra trận và ông chiến thắng quân Phi-li-tin.

Trong cuộc đời hầu việc Chúa, Ngài chỉ cho tôi làm một người dự bị, một người ngồi chờ cho đến khi nào có chổ trống để thế vào.

Tôi hầu việc Chúa tại một Hội thánh địa phương được trên 10 năm thì Mục sư Chủ toạ thông báo là đầu năm sau ông sẽ từ nhiệm. Ban Chấp sự tìm người thay thế. Hai người xin đến hầu việc Chúa tại Hội thánh đó. Ban Chấp sự không chấp nhận ai. Tôi không nghe Chúa gọi ra chủ tọa Hội thánh, cho nên giữ im lặng. Cuối cùng, đến lúc Mục sư Chủ tọa ra đi mà chưa có ai, lúc ấy Hội thánh bất đắc dĩ phải nhận tôi làm Mục sư nhiệm chức. Hai năm sau, Mục sư của Hội thánh bạn gần đó nhận lời mời của Ban Chấp sự đến chăm sóc Hội thánh và tôi xong trách nhiệm.

Sau đó Mục sư Chủ tọa một Hội thánh Trưởng Nhiệm cần phải đi công tác nhiều lần trong một năm. Qua sự giới thiệu của vị Mục sư của tôi Mục sư Hội thánh Trưởng nhiệm mời tôi thay thế ông những lúc ông bận đi công tác.

Anh chị em khi đọc bài này là những cầu thủ dự bị. Có thể anh chị em không có chức vụ hay trách nhiệm gì trong Hội thánh, nhưng “mùa gặt thì trúng, nhưng con gặt thì thiếu,” anh chị em sẽ được Chúa gọi trong lúc ngủ gà ngủ gật. Vậy, điều anh chị em cần làm là gì? Hãy chuẩn bị, hãy trang bị bằng lời Ngài, và lắng nghe Ngài gọi tên. Nhiều khi phải chờ đợi nhiều năm mới nghe Ngài gọi tên. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi Ngài gọi ra, vì có thể Ngài muốn dành cho anh chị em cơ hội làm bàn và đem chiến thắng về đội banh nhà. Hãy cầu xin Ngài gọi tên mình ra sân.

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like