Home Chuyên Đề Hội Thánh Tốt Nhất Cho Bạn

Hội Thánh Tốt Nhất Cho Bạn

30 đọc

20 Câu Hỏi Trước Khi Gia Nhập Bất Kỳ Hội Thánh Nào

Bạn có tham dự các giờ nhóm của hội thánh thường xuyên không? Bạn có phải là thành viên của một hội thánh? Nếu có, tại sao? Qua nhiều năm, tôi thấy rằng hầu hết những người đi nhà thờ đều chọn hội thánh sai bởi nhiều lý do sai trật. “Vợ tôi thích hội thánh đó,” một người nói:  Người khác lại nói, “Chúng tôi luôn đi đến hội thánh đó.” “Họ có chương trình thanh niên hay.” “Các bạn của con cái tôi đi hội thánh đó.” “Thôi nào, đó là hội thánh mà hầu hết mọi người đều đến.” “Bạn trai của tôi đi hội thánh đó.” “Họ có một phòng giữ trẻ lớn.” “Tôi được hát trong ca đoàn.” “Tôi dạy một lớp trường Chúa nhật.” “Tôi thích vị mục sư giảng.”

Tất cả lý do được đưa ra ở trên đều là lý do KHÔNG THUỘC LINH. Chúa không bao giờ bảo bạn gia nhập vào “hội thánh mà bạn chọn.” Ma quỷ thì nói với bạn như vậy. Lời Chúa phải là Thẩm Quyền Cuối Cùng trong cuộc đời bạn. Lời Chúa là thước đo của bạn. Với lời Chúa bạn có thể phân biệt đâu là hội thánh tốt nhất.

Vấn đề chính trong việc lựa chọn một hội thánh là GIÁO LÝ. Hội thánh đó đang tin vào những điều gì? Dù họ có bao nhiêu “chương trình” thú vị, nếu họ không tin vào những điều đúng, thì bạn không có lý do gì để tham dự hay gia nhập. Bạn cần tham dự vào hội thánh CHÚA CHỌN, chứ không phải hội thánh bạn chọn.

Trước khi gia nhập vào bất kỳ hội thánh nào, hãy hỏi xem Bản Tuyên Bố Đức Tin và kiểm tra cẩn thận. Nêu thấy thiếu một điều, trước tiên hãy nói riêng với Mục Sư và lắng nghe câu trả lời cho các câu hỏi sau đây. Điều này ảnh hưởng đến con người thuộc linh CỦA BẠN. Bạn có quyền để hỏi các câu hỏi. Trong thực tế, một Mục Sư Tin Vào Kinh Thánh thật sẽ đánh giá cao khi bạn hỏi các câu hỏi về giáo lý.

Câu trả lời cho mỗi câu hỏi phải rõ ràng là “Có.” Nếu câu trả lời là “Không” hoặc “Tôi không chắc,” thì hãy tiếp tục quan sát bởi vì có các hội thánh tốt hơn để gia nhập vào. Một câu trả lời “Có” cho mỗi câu hỏi không đảm bảo rằng hội thánh được hỏi sẽ là hội thánh tốt nhất cho bạn, nhưng nó vẫn giúp bạn tránh khỏi nhiều dị giáo ở giữa chúng ta.

I. Bạn có tin rằng Chúa đã gìn giữ một bản sao không thể sai của lời Ngài cho chúng ta ngày nay không? Thi thiên 12:6-7; Ma-thi-ơ 24:35

II. Bạn có tin rằng bản Kinh Thánh King James là lời không thể sai của Chúa cho người nói tiếng Anh không?  Nếu câu trả lời là “Không,” thì hãy hỏi “Lời không thể sai của Chúa là gì? Tôi có thể xem bản sao được không?” Hãy xem câu hỏi I.

III. Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời Ba Ngôi Thánh, bao gồm Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh không? I Giăng 5:7; Ma-thi-ơ 28:19

IV. Bạn có tin rằng Đức Chúa Giê-su Christ được sinh bởi một người nữ đồng trinh, không bởi ngươi nam góp phần, và đã sống một đời sống vô tội trong 33 năm là hiện thân của Đức Chúa Trời trong xác thịt không? Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23; I Ti-mô-thê 3:16

V. Bạn có tin rằng Đức Chúa Giê-su Christ đã chết và trả giá chuộc cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha thông qua sự đổ huyết vô tội của Ngài không? Ma-thi-ơ 26:28; Hê-bơ-rơ 9:22; I Ti-mô-thê 2:5-6; Hê-bơ-rơ 10:10-14; Rô-ma 5; Khải huyền 1:5

VI. Bạn có tin rằng Đức Chúa Giê-su Christ đã sống lại trong thân thể từ cõi chết để xưng công bình cho chúng ta không? Rô-ma 1:4; I Cô-rinh-tô 15:1-4; Rô-ma 10:9-10; Khải huyền 1:5; Lu-ca 24:36-39

VII. Bạn có tin rằng Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-su Christ, hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Cha là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta không? Hê-bơ-rơ 3:1; 4:14-15; 8:1; 10:21

VIII. Bạn có tin rằng Đức Thánh Linh là một Thân Vị Siêu Phàm cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét không? Giăng 16:7-15; 14:15-17

IX. Bạn có tin rằng Đức Thánh Linh là Đấng Siêu Nhiên trong sự tái sanh, báp-tem tất cả tín hữu để hiệp làm một thân trong Đấng Christ không? I Cô-rinh-tô 12:13; Ma-thi-ơ 3:11

X. Bạn có tin rằng các ân tứ dấu hiệu của sứ đồ của Đức Thánh Linh, như là nói tiếng lạ và ân tứ chữa lành, không phải dành cho ngày nay, bởi các ơn đó nhằm mục đích xác nhận lời Chúa được rao giảng lời cho dân Y-sơ-ra-ên trong thế kỷ đầu tiên không? Hê-bơ-rơ 2:3-4; II Cô-rinh-tô 12:12; I Cô-rinh-tô 13:8; 1:22; 14:22

XI. Bạn có tin rằng tất cả mọi người được sinh ra với bản chất tội lỗi, và sự cứu rỗi thông qua Đấng Christ cần có cho tất cả mọi người không? Rô-ma 3:10-23; 5:12; 5:8; Ê-sai 64:6; Thi thiên 39:5; 51:5; Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10

XII. Bạn có tin vào sự đảm bảo đời đời của những ai đã tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi không? Ê-phê-sô 4:30; Giăng 10:28-29; Rô-ma 8:38-39; Phi-líp 1:6

XIII. Bạn có tin rằng hội thánh là nàng dâu của Đấng Christ, bao gồm tất cả tín hữu đã tái sanh không? Ê-phê-sô 5:25-32; Khải huyền 19:7-8; 21:9

XIV. Bạn có tin vào sự tự trị của hội thánh địa phương không? Hội thánh hoạt động một mình mà không có bất kỳ sự quản lý hay kiểm soát từ bên ngoài nào cả. Không có các quy ước, hiệp hội, hoặc giai cấp được đề cập đến trong Kinh Thánh.

XV. Bạn có thừa nhận báp-têm nước và Tiệc Thánh là các nghĩ lễ theo Kinh Thánh biểu hiện sự vâng lời cho hội thánh không? Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 8:37-38; Ma-thi-ơ 26:26-30; I Cô-rinh-tô 11:23-34

XVI. Bạn có đồng ý rằng phần lớn những người nhận mình là Cơ Đốc nhân là người bội đạo và các Cơ Đốc nhân thực thụ cần phân rẽ như Kinh Thánh dạy khỏi những người như vậy không? II Ti-mô-thê 3:1-7; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3; II Cô-rinh-tô 6:14-18; II Ti-mô-thê 2:20-21

XVII. Bạn có tin vào Sự Tái Lâm của Đức Chúa Giê-su Christ theo nghĩa đen, thuộc thể, gần đến không? Lu-ca 12:40; Tít 2:13; Công vụ 1:11; Khải huyền 19:11-16; 22:20

XVIII. Bạn có tin vào một Giê-ru-sa-lem Mới vinh quang theo nghĩa đen cho người được cứu, và một Địa Ngục thiêu đốt theo nghĩa đen cho kẻ hư mất không? Khải huyền 21; 20:15; Ma-thi-ơ 25:41; Lu-ca 16:19-31; Giăng 14:1-3; Ga-la-ti 4:26

IXX. Bạn có tin rằng Sa-tan là một kẻ sống theo nghĩa đen luôn chống đối Đức Chúa Trời, và sẽ bị kết án trừng phạt đời đời trong Hồ Lửa không ? Khải huyền 12:9; Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:13-17 ; Gióp 1:6-12; Khải huyền 20:10

XX. Bạn có tin vào chính xác từng từ trong Sáng thế ký theo nghĩa đen về sự sáng tạo không? Sáng thế ký 1-2; Ma-thi-ơ 19:4 ; Ma-thi-ơ 19:4; Mác 13:19; Giăng 1:1-3; Hê-bơ-rơ 1:1-3; Cô-lô-se 1:16

Hội Thánh Đang Làm Gì ?

Để tìm hiểu thêm về những gì một hội thánh đang tin, bạn cũng nên tìm hiểu những gì hội thánh đang làm. Nhiều hội thánh tin vào tất cả những điều đúng, nhưng họ chẳng khác gì hơn là các câu lạc bộ xã hội. Một hội thánh Tân Ước nên là một nhóm làm việc của những chiến binh Cơ Đốc là những người phấn đấu cho ba mục tiêu chính sau:

(1) Truyền giáo cho tội nhân. Những người hư mất cần Phúc Âm, và đó là trách nhiệm của hội thánh địa phương để mang Phúc Âm cho họ. Đừng gia nhập vào một hội thánh nơi mà nỗ lực chính không phải là mang các tội nhân trở về với Đấng Christ. Điều này có thể được thực hiện bằng việc đến từng nhà cứu linh hồn, giảng ngoài đường phố, phát truyền đạo đơn, mục vụ nhà tù, các mục vụ nhà dưỡng lão, v.v… (Công vụ 20:20; Lu-ca 14:23)

(2) Sự biến đổi của các thánh đồ. Cơ Đốc nhân cần tăng trưởng bởi lời Chúa. Đừng gia nhập vào một hội thánh mà các hoạt động như ăn tối, cưỡi ngựa, tiệc trượt băng và chơi bóng đã cướp đi chỗ của lời Chúa. Dạy dỗ và rao giảng lời Chúa đúng đắn sẽ sản sinh ra những người nam và người nữ Cơ Đốc trưởng thành là những người có thể sống đời sống tôn kính Chúa. Chỉ có các hoạt động thôi thì sẽ sản sinh ra những em bé xác thịt là những người cản trở sự tăng trưởng của hội thánh.

(3) Dâng vinh hiển cho Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-su Christ là đầu hội thánh, và Ngài xứng đáng có tất cả vinh hiển. Hãy cẩn thận với các hội thánh dành quá nhiều thời gian khoe khoang về số người, các mục vụ, hoặc sự dâng hiến. Hãy tìm kiếm Chúa Giê-su trong hội thánh. Nếu bạn không thấy Ngài ở đó thì hãy nhanh chóng rời đi và tìm một hội thánh tốt hơn. (Cô-lô-se 1:14-18; Giăng 16:13-14)

Cũng vậy, hãy nhớ rằng kích cỡ của một hội thánh hiếm khi cho thấy sự mạnh mẽ của họ. Thường là các hội thánh lớn nhất trong thành phố lại là hội thánh chết nhất trong thành phố. Ngược lại, có nhiều hội thánh nhỏ là các hội thánh Chúa đang sử dụng cách mạnh mẽ. Đừng bao giờ ra quyết định về một hội thánh chỉ dựa trên kích cỡ của hội thánh đó.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like