Home Chuyên Đề 7 Dấu Hiệu Của Một Đầy Tớ Tin Kính

7 Dấu Hiệu Của Một Đầy Tớ Tin Kính

by Crosswalk.com
30 đọc

“Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy-tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi-mọi các ngươi.” (Ma-thi-ơ 20:25b-27)

Mặc dù theo nhiều cách cụ thể mà chúng ta phục vụ sẽ khác nhau ở thời điểm, địa điểm, và vị trí, có những điều mà tất cả các đầy tớ của Chúa có điểm chung.

Một Đầy Tớ Sẽ Khiêm Nhường

Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự.” (Phi-líp 2:3-8)

Trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã quyết định cho những môn đồ thấy một bức tranh rõ ràng về thái độ họ nên có. Ngài lấy khăn vấn ngang lưng mình, đổ nước vào chậu, và rửa chân cho họ.

Mười hai đôi chân mà Chúa Giê-xu đã rửa thuộc về những người đàn ông đầy lông hay phải đi bộ trên những con đường gập ghềnh mà những vật nuôi cũng đi trên đó trước khi được làm sạch hoặc tắm rửa mỗi ngày. Rửa chân cho họ là công việc của một đầy tớ, một vị trí thấp hèn tại thời điểm đó. Các sứ đồ đã cản lại ý tưởng hạ mình mà chủ và thầy của họ với một công việc không được trân trọng như vậy, nhưng Chúa Giê-xu vẫn quyết tâm làm.

Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ-giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.” (Giăng 13:13-17)

Nếu Chúa Giê-xu tự hạ mình xuống theo cách này, và thậm chí còn hơn nữa trong sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng nên khiêm nhường trong tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài và cho những người khác.

Một Đầy Tớ Tập Tành

Và tập-tành sự tin-kính. Vì sự tập-tành thân-thể ích-lợi chẳng bao-lăm, còn như sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa… Hãy săn-sóc chuyên-lo những việc đó, hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con.” (I Ti-mô-thê 4:7b-8, 15)

Khi bạn thuê một người nào đó để sửa chữa hoặc cải tiến những thứ quan trọng cho ngôi nhà hoặc chiếc xe của mình, bạn muốn một ai đó đã dành nhiều tiếng đồng hồ học tập và hoàn toàn thành thạo với các công cụ và được tôn trọng trong lĩnh vực của mình. Bạn sẽ không thuê một người không có kinh nghiệm để sửa chữa đồ cho bạn.

Tuy nhiên, đó là chính xác những gì Chúa Giê-xu làm. Ngài chọn những người hoàn toàn mới, không có kinh nghiệm thực tế trong bất kỳ công việc của Chúa nào. Tạm thời, qua Kinh Thánh, sự ngự trị của Đức Thánh Linh, và mục vụ của Hội Thánh, Chúa ban cho khóa huấn luyện công việc tại chỗ.

Chúa Giê-xu đã hoàn thành công việc cứu rỗi cho chúng ta trên cây thập tự giá, đưa chúng ta vào đó, ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là Đấng Cố Vấn, và đặt để chúng ta cho công việc của Ngài. Ngài đã hoàn thành công việc cứu rỗi, nhưng Ngài vẫn còn kêu gọi chúng ta làm việc cho vương quốc của Ngài. Vì thế, chúng ta tập tành để trở thành những đầy tớ hiệu quả nhất.

Một Đầy Tớ Kiên Trì

Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ-đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy-tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy-tớ như vậy thì phước cho họ.” (Lu-ca 12:35-37a, 38)

Công việc chúng ta được giao là một công việc dài hạn và mệt mỏi, nhận ít lời cảm ơn hoặc sự công nhận, và có thể dường như bị đánh giá thấp khi nó được làm xong. Tiếp tục trong công việc như vậy là một thách thức.

Nhưng chúng ta không thuộc về chính mình. Người Chủ ban cho chúng ta những người khác làm việc cùng, một tương lai vinh hiển để làm việc hướng tới, và một lời hứa rằng công việc của chúng ta không phải là vô ích. Điều quan trọng nhất là Ngài ban cho chúng ta chính mình Ngài, làm việc trong chúng ta và thông qua chúng ta, vì thế chúng ta có thể thực sự sẵn sàng cho bất cứ khi nào Ngài đến.

Một Đầy Tớ Phục Vụ Nơi Có Cần

Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự-do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn… Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu-chuộc được một vài người không cứ-cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin-lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.” (I Cô-rinh-tô 9:19; 22b-23)

Chúa Giê-xu đã đi bộ hàng trăm dặm. Ngài thường nằm ngủ dưới đất. Ngài bị mọi người động chạm. Ngài bị vấy bẩn. Ngài phải giải quyết sự tranh cãi của những người đồng công với mình. Ngài đã rửa những đôi chân bốc mùi hôi thối của người đi theo Ngài.

Ngài đã làm những gì cần thiết để phát triển Phúc Âm. Trong khi đeo đuổi cái kết đó, không có nhiệm vụ nào ở dưới Ngài.

Cũng giống như vậy, những người đi theo Đấng Christ nên không có giới hạn cho sự sẵn lòng phục vụ; cho dù đó là đi ra nước ngoài hoặc đi vào khu vực không tốt đẹp cho lắm của thành phố; dâng hiến cho truyền giáo hoặc hi sinh thời gian rãnh rỗi; thay lốp xe hoặc thay tã lót cho em bé.

Một Đầy Tới Phục Vụ (Hoặc Không phục Vụ) Như Chúa Hướng Dẫn

Đa-vít muốn phục vụ và tôn kính Chúa bằng cách xây cho Chúa một ngôi nhà đẹp đẽ và lâu dài. Ông đã vẽ ra sơ đồ xây dựng, lên kế hoạch cho tất cả chi tiết về Đền Thờ, và thậm chí đã nói với những thầy tế lễ và người Lê-vi để chắc chắn rằng mọi người đều nắm rõ được bản vẽ đó. Thậm chí với tất cả sự chuẩn bị của ông đã hoàn tất, và mọi cách mà ông đã phục vụ Chúa, I Sử ký 28 cho thấy rằng Đức Chúa Trời không cho phép ông xây đền thờ. Xây đền thờ là dành cho Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, xây dựng. Đa-vít, là đầy tớ vâng lời Chúa, chấp nhận điều này và đã chuẩn bị sẵn sàng cho Sa-lô-môn nhiều nhất có thể.

Đôi khi Chúa nói không với những kế hoạch của chúng ta để phục vụ. Có thể có một người nào đó đủ năng lực hơn, hoặc chúng ta đang phục vụ tại một nơi nào đó khác rồi. Có thể chúng ta không biết lý do tại sao. Nhưng chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, vì biết rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

Một Đầy Tớ Mong Đợi Chịu Khổ

Môn-đồ không hơn thầy, tôi-tớ không hơn chủ. Môn-đồ được như thầy, tôi-tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà.” (Ma-thi-ơ 10:24-25)

Khi sự sáng của Chúa Giê-xu chiếu sáng thông qua chúng ta, những người ưa thích sự tối tăm (Giăng 3:19) sẽ bị lên án và không thoải mái trong sự sáng vinh hiển Ngài, và sẽ ghen ghét và nhạo báng chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm để phục vụ Chúa Giê-xu, điều này chỉ là vấn đề về thời gian trước khi chúng ta phải chia sẻ một phần trong sự thương khó của Ngài.

Nhưng chúng ta chấp nhận để một ngày nào đó Chúa Giê-xu sẽ đứng trong chiến thắng, và chúng ta là người đã nhận biết Ngài trước khi con người sẽ đứng cùng Ngài.

Một Đầy Tớ Không Hổ Thẹn

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật.” (II Ti-mô-thê 2:15)

Công việc chúng ta làm là làm cho Chúa Giê-xu, bởi mạng lệnh của Đức Chúa Cha, thông qua năng quyền Đức Thánh Linh. Chúng ta có đặc ân để mang Phúc Âm với thế gian này về Chúa Giê-xu đã chết để tội lỗi được tha và Ngài đã sống lại để chiến thắng sự chết.

Đó là một công việc vui thỏa mà chúng ta được ban cho, và chúng ta trông ngóng ngày mà Chủ chúng ta trở lại và phán với mỗi chúng ta, “Hỡi đầy-tớ ngay-lành trung-tín kia, được lắm; ngươi đã trung-tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi-sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui-mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:23)

Những đặc tính nào khác nữa là dấu hiệu một đầy tớ thật của Đấng Christ?

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like