Home Uncategorized Việc Nhỏ

Việc Nhỏ

by Thuy shalom
30 đọc

Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:23)

Việc nhỏ ta ít quan tâm,
Ít muốn chú ý, ít chăm chú vào.
Ta muốn làm việc lớn lao,
Muốn thành nổi tiếng siêu sao hơn người.

Lời Chúa khuyên dạy con ơi,
Trung tín việc nhỏ, được mời lên cao.
Dù cho việc nhỏ cở nào,
Chúa cũng chú ý ban trao ân lành.

Một ly nước nhỏ trong xanh,
Trao cho em bé trong danh Chúa Trời.
Không mất phần thưởng người ơi,
Việc nhỏ trung tín, lớn thời tín trung.

Đừng nên từ khước, ngại ngùng,
Hãy dùng ân tứ Chúa cung cho mình.
Trong quyền năng Chúa Thánh Linh,
Kết quả vượt quá điều mình chờ mong.

Năm bánh, hai cá bao lăm,
Em bé dâng Chúa, năm ngàn người ăn.
Đừng nghĩ việc quá nhỏ nhen,
Đánh mất cơ hội Chúa khen thưởng nhiều.

Cúi đầu xin Chúa kính yêu,
Cho con trung tín làm điều đơn sơ.
Cho con biết đếm ngày giờ,
Biết tận dụng cả thời cơ trong đời.

Khiêm nhu vâng phục theo Lời,
Hoàn tất mục đích Chúa Trời định cho.
Đường trần lắm nổi cam go,
Cùng bước với Chúa chẳng lo sợ gì.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like