Home Dưỡng Linh Người Theo Lòng Đức Chúa Trời

Người Theo Lòng Đức Chúa Trời

by Sưu Tầm
30 đọc

Người mang cây gậy thẩm quyền của Chúa đối diện với sự nổi loạn đã làm gì?
-Chẳng làm gì cả
-Ông chỉ sấp mặt trước Chúa. Chỉ vậy thôi.

Môi-se biết chính Chúa đã đặt ông ở vị trí lãnh đạo nên ông chẳng cần phải làm điều gì. Hoặc Cô-rê và 252 người theo Cô-rê có thể cướp lấy vương quốc, hoặc Chúa sẽ minh oan cho ông.

Thật vậy, Cô-Rê và hai người bạn của ông ta đã bị đất nuốt chửng. 250 người còn lại cũng bị Chúa phạt chết. Dầu vậy, mọi người vẫn không nhận ra, vẫn hùa nhau nói xấu Môi-se, chống nghịch ông. Họ đáng ra đã chết hết nếu không nhờ lời cầu thay của ông.

Người con trai máu mủ của Đa-vít là Áp-sa-lôm đang hạ bệ chính cha mình và tự lập mình lên làm vua. Hắn đánh đổi mọi sự để thoả mãn tham vọng, tra tay trên người được xức dầu của Chúa, người chưa bao giờ nói hay làm điều gì chống lại hắn. Vậy Đa-vít sẽ làm gì?

Khi Đa-Vít còn trẻ, vua Sau-lơ đã rất gian ác với Đa-vít, khiến cuộc sống của Đa-vít thật cùng cực và bây giờ khi Đa-vít về già, Áp-sa-lôm giống như bản sao của Sau-lơ, gây đau thương cho Đa-vít.

Thời trẻ Đa-vít đã không nổi loạn như Áp-sa-lôm và khi về già ông cũng không bách hại những người trẻ như Sau-Lơ. Đa-vít chọn thà bị thua trận, bị giết còn hơn học theo Sau-lơ hay Áp-sa-lôm. Vương quốc không đáng để ông trở nên như vậy.

Bất kể một kẻ nổi loạn trẻ tuổi nào dấy lên nghịch cùng Sau-Lơ hay một vị vua già nào dấy nghịch cùng Áp-sa-lôm rất có thể họ đang dấy nghịch cùng ý muốn Chúa. Đa-vít tin vào sự tể trị của Chúa, rằng ngôi vua không phải là của ông. Ngôi vua thuộc về Chúa. Ngôi vua không phải để chiếm hữu, cướp đoạt hay nắm giữ.

Có thể sứ mạng của ông đã xong hoặc ông không còn xứng đáng để dẫn dắt dân sự nữa, chỉ mình Chúa biết điều gì là đúng. Ông chọn không gây trở ngại cho Ngài, không phân rẽ ý muốn của Ngài, không cố nắm giữ điều không còn thuộc về mình. Ông chọn quay lưng nhẹ nhàng rời khỏi cung điện ra khỏi thành và tiếp tục bước đi, đi vào trong tâm khảm của những người có tấm lòng trong sạch.

Cảm ơn Đa-vít về những gì ông đã không làm. Cảm ơn vì đã không ném lao, không nổi loạn chống lại vua. Không lật tẩy những người cầm quyền khi họ đang yếu đuối, không phân rẽ vương quốc, không tấn công những người trẻ như Áp-sa-lôm. Cảm ơn vì đã chịu hoạn nạn, sẵn sàng mất mọi thứ để Đức Chúa Trời được tự do kết thúc ngay cả phá huỷ vương quốc của mình nếu điều đó đẹp lòng Ngài.

Cảm ơn vì đã nhịn nhục, nhân từ, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

Cảm ơn vì đã không chỉ giữ mình khởi đầu tốt đẹp nhưng trung tín đi trọn hành trình kết thúc mạnh mẽ đẹp ý Cha.

Biên tập: Debbi Thủy

Nguồn: Sách Ba Vị Vua của Gene Edwards

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like