Home Dưỡng Linh Đôi Mắt

Đôi Mắt

by Debbie Thủy
30 đọc

Bạn yêu dấu! Tôi cầu xin Chúa ban cho bạn Thần Linh của sự khôn ngoan, thông sáng để nhận biết Ngài, và soi sáng con mắt của lòng bạn hầu cho bạn biết sự kêu gọi của Ngài và cơ nghiệp quý báu Ngài dành cho bạn.

Tôi cầu xin Chúa giữ đôi mắt bạn luôn trong sạch, đừng chăm chú nhìn vào trái cấm như Êva để hủy hoại chính mình và cả nhân lọai. Đừng ham mến thế gian mà ngó nhìn Sô-đôm và Gô-mô-rơ như Lót để bị lấy đi đến đồng bạc cuối cùng của mình. Cũng đừng ham mến xác thịt như vợ của Phô-ti-pha ngó vào Giô-Sép, Đa-vít ngó vào Bát-sê-ba. Sam-sôn ngó vào người nữ ngoại bang để phải sống những ngày còn lại đầy phiền muộn.

Bạn thân mến! tôi cầu chúc cho bạn có đôi mắt luôn ngước lên để thấy dòng dõi thuộc linh của bạn đông như sao trên trời như Áp-ra-ham. Hãy luôn là của lễ nằm trên bàn thờ như Y-sác để mắt bạn chẳng nhìn thấy gì khác ngoài sự oai nghi, toàn thắng, vinh hiển rạng lòa của Cha Thiên Thượng.

Rồi có những giai đoạn khủng hoảng nào trong cuộc đời mình, những sự hi vọng trông cậy không còn nữa, một người thân yêu đã không còn nữa thì hãy ngước mắt lên như Ê-sai để “Thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ”. Vâng Chúa vẫn đang ở đó, đang tiếp tục làm phép lạ như bụi gai cháy không hề tàn mà Môi-se đã thấy, vẫn đang lèo lái, dẫn dắt cuộc đời bạn như đã từng dẫn dắt từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời ông.

Bạn thân yêu! Tôi cầu xin Chúa mở mắt bạn để bạn nhìn thấy đạo quân của Đức Giê-hô-va ngựa, xe và lửa đông hơn của kẻ thù, luôn nhìn thấy Đấng ở trong bạn lớn hơn kẻ ở trong thế gian này.

Bạn đang ngồi giữa sa mạc như A-ga ư! Đừng khóc nữa hãy mở mắt ra, có một cái giếng ở trước mặt bạn kìa, hãy đến và uống nguồn nước sống từ Cha Thiên Thượng, để rồi bạn lại thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, sự lạ lùng từ những gì Ngài đặt trong tay bạn, sự lạ lùng đang xảy ra trên mảnh đất khô cằn bạn đang sống, sự lạ lùng diễn ra mỗi ngày trong chính gia đình bạn, người thân của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy “quyền vô hạn của Ngài, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa.” Amen.

Tôi cầu xin Chúa giúp bạn thấy điều Chúa thấy, yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét, để bạn luôn trở nên một với Ngài.

Debbie Thuỷ

Phỏng theo bài giảng của mục sư Đỗ Đình Song

Bình Luận:

You may also like