Home Chuyên Đề 12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 2 và Hết

12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 2 và Hết

by Christianheadlines.com
30 đọc

  1. CHÚA ƠI, NGỢI KHEN DANH NGÀI VÌ TẤT CẢ NHỮNG SỰ TỐT LÀNH CỦA NGÀI.

Ngài là tốt lành. Chúng con cùng ngợi khen danh Ngài vì chính mình Ngài, vì những gì mà Ngài làm và phước hạnh Ngài ban cho chúng con với một vị thế mới trong Chúa Giê-xu Christ.

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta, là Cha thương xót và là Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. Như sự đau đớn của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong đời sống chúng ta thể nào thì nhờ Chúa Cứu Thế niềm an ủi của chúng ta cũng dồi dào thể ấy. Khi chúng tôi chịu hoạn nạn cũng là để cho anh chị em được an ủi và giải cứu. Hoặc chúng tôi được an ủi, ấy là vì sự an ủi mà anh chị em kinh nghiệm khi kiên trì chịu đựng cùng những nỗi đau đớn chúng tôi đã chịu. Hy vọng của chúng tôi nơi anh chị em thật vững chắc. Vì chúng ta biết rằng như anh chị em đã chia sẻ sự đau đớn của chúng tôi thể nào thì anh chị em cũng dự phần trong niềm an ủi của chúng tôi thể ấy.” – (2 Cô-rinh-tô 1:3-7)

Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Đấng đã xuống đủ mọi phước lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Chính trong Chúa Cứu Thế, trước khi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để được thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Vì yêu thương, Đức Chúa Trời đã ấn định trước cho chúng ta đúng theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, được nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm con nuôi của Ngài để ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban dư dật cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Ấy trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng…” – (Ê-phê-sô 1:38)

  1. CHÚNG CON DÂNG MỌI SỰ CẢM TẠ LÊN NGÀI, CHÚA ƠI.

Ngài làm mọi điều, Ngài đem lại sự sống và Ngài ban phát hi vọng. Cảm ơn Ngài vì đã khiến chúng con giàu có, gìn giữ chúng con và trang bị cho chúng con với những phước hạnh thuộc linh. Chúng con không thiếu thứ gì cả. Chúng con ngợi khen danh Ngài.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Chúa Cứu Thế và dùng chúng tôi để tỏa hương thơm, tức là sự hiểu biết về Ngài ra khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế trước mặt Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi; còn giữa những người hư mất, đối với họ chúng tôi là tử khí đưa đến sự chết; đối với những người kia chúng tôi là sinh khí đưa đến sự sống. Nếu thế, ai là người xứng đáng cho những việc này?” – (2 Cô-rinh-tô 2:14-16)

“Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì nhờ ở trong Ngài mọi lời nói lẫn sự hiểu biết của anh chị em đều được phong phú. Ngay cả lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được thiết lập vững vàng trong anh chị em, đến nỗi anh chị em không thiếu một ân tứ nào trong khi trông đợi Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện ra. Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Giê-su Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi anh chị em tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” – (1 Cô-rinh-tô 1:4-9)

  1. CHÚA ƠI, XIN NGÀI CHỮA LÀNH CHO CHÚNG CON.

Nếu chúng con không nhìn thấy sự chữa lành, xin hãy phán lẽ thật của Ngài vào lòng của chúng con. Hãy cho chúng con biết rằng tất cả những gì Ngài ban cho còn nhiều hơn là đủ rồi và, trong chúng con, Ngài vẫn luôn hành động.

“Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.”- (2 Cô-rinh-tô 12: 8-9)

  1. CHA ƠI, XIN CHO SỰ THÁNH KHIẾT VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG LUÔN ĐONG ĐẦY.

Xin Cha thánh hóa chúng con ngày càng hơn.

“Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa Cứu Thế; Được đầy trái công chính bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời.” – (Phi-líp 1:9–11)

Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời giữ anh chị em đừng làm điều gì ác, không phải để chứng tỏ chúng tôi đủ tiêu chuẩn, nhưng để anh chị em làm điều lành, dù cho lúc ấy chúng tôi có vẻ như không đủ tiêu chuẩn. Vì chúng ta không thể nghịch với sự thật nhưng chỉ có thể thuận theo sự thật.  Chúng tôi mừng vì khi nào chúng tôi yếu đuối thì anh chị em lại mạnh mẽ. Chúng tôi cầu xin cho anh chị em được trọn vẹn.” – (2 Cô-rinh-tô 13:7–9)

  1. CHÚA ƠI, CẦU XIN ÂN ĐIỂN DỒI DÀO TRONG CON, TỚI CON VÀ QUA CON.

Thưa anh chị em, nguyện xin Chúa Giê-xu Christ chúng ta ban ân sủng trên tâm linh anh chị em. A-men. – (Ga-la-ti 6:18)

Nguyện xin Chúa Giê-xu Christ ban ân sủng cho tâm linh anh chị em. – (Phi-líp 4:23)

Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh chị em. – (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

Nguyền xin Chúa ở cùng tâm linh con! Nguyền xin ân sủng ở với tất cả anh chị em. –  (2 Ti-mô-thê 4:22)

Nguyền xin ân sủng ở với toàn thể anh chị em. – (Tít 3:15)

  1. XIN CHÚA BẢO VỆ CON VÀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU.

Cũng hãy ban thêm sức cho chúng con nữa.

và xin cầu nguyện để chúng tôi được giải cứu khỏi những người độc ác và xấu xa; vì không phải mọi người đều có đức tin. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng anh chị em đang và sẽ làm những điều chúng tôi truyền. Nguyện xin Chúa dẫn dắt tấm lòng anh chị em hướng về tình thương Đức Chúa Trời và sự kiên trì của Chúa Cứu Thế.” – (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2–5)

  1. CHÚA ƠI, LẦN NỮA, CHÚNG CON LỚN TIẾNG TẠ ƠN NGÀI, CHA ƠI.

Cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con khả năng để hầu việc Ngài.

Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, đã ban năng lực cho ta, vì Ngài xét ta trung tín, giao việc phục vụ cho ta.” – (1 Ti-mô-thê 1:12)

Dịch: Chớp Êban

Nguồn: Christianheadlines.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like