Home Chuyên Đề Thử Thách

Thử Thách

by Thuy shalom
30 đọc

Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. (1 Phi-e-rơ 1:7)

Thử thách phải có em ơi,
Nó nuôi em lớn giúp đời lên hương.
Giúp em mạnh mẽ can trường,
Giúp em đứng vững trên đường đức tin.

Một em bé muốn đứng lên,
Nhiều lần té ngã ở bên mẹ mình.
Muốn cho vững bước linh trình,
Cần có thử thách giúp mình mạnh hơn.

Đường đời có những gai chông,
Có những thử thách chất chồng kề nhau.
Có những buồn thảm khổ đau,
Mới thấy tay Chúa giúp lau lệ sầu.

Tiệc cưới hết rượu lo âu.
Mẹ Chúa cầu khẩn tìm câu trả lời.
Làm theo lời Chúa người ơi,
Nước lã hóa rượu tuyệt vời thơm ngon.

Nếu rượu không thiếu, vẫn còn.
Làm sao uống được rượu ngon của trời?
Nếu không thử thách đến nơi,
Sao thấy phép lạ Chúa Trời cho không?

Khi gặp hạn hán, gai chông,
Như hoa thiếu nước, ruộng đồng thiếu mưa.
Quyết tin tình Chúa dư thừa,
Ngài sẽ đổ nước, ban mưa tràn nguồn.

Chúa hứa ở với ta luôn,
Ngài thêm sức mới như nguồn suối thiêng.
Giúp ta loại bỏ ưu phiền
Giúp ta đắc thắng bình yên vui mừng.

Đứng lên, cảm tạ không ngừng,
Hồn ngây ngất lượn giữa vùng không trung
Ước mơ ngày đến tương phùng
Trong vinh quang thánh ánh hồng ngàn năm.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like