Home Giải Đáp Thắc Mắc Làm Thế Nào Để Có Thể Yêu Những Người Không Đáng Yêu?

Làm Thế Nào Để Có Thể Yêu Những Người Không Đáng Yêu?

by Van Anh
30 đọc

Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể yêu những người không đáng yêu? Tôi nhớ rằng Chúa Giê-xu bảo chúng ta yêu tất cả mọi người, nhưng điều đó là không thể đúng không? 

Trả lời:

Bạn đúng khi bạn nói rằng Chúa Giê-xu bảo chúng ta yêu người khác – kể cả những người đặc biệt không đáng yêu. Ngài nói, Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng phải yêu thương nhau thể ấy.” (Giăng 13:34)

Tại sao Chúa Giê-xu ban cho chúng ta điều răn yêu thương người khác? Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương họ, bất chấp những lỗi lầm của họ – và Ngài muốn chúng ta có cùng tình yêu thương với những người khác như Ngài đã yêu. Bạn hãy suy nghĩ về điều này một chút. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa yêu cả thế gian – dù thế gian không hề đáng yêu. Trên thực tế, thế gian lấp đầy bởi đầy dẫy những người không muốn làm bất cứ điều gì cho Chúa, họ đang sống trong tội lỗi và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng Chúa vẫn yêu thương họ.

Làm sao chúng ta biết được điều này? Chúng ta biết điều đó bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài vào thế gian để ban sự sống của Ngài cho chúng ta và gọi chúng ta trở lại với chính Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không yêu thương thế gian, Ngài sẽ không bận tâm gửi Chúa Giê-xu vào thế gian. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm – vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Như câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn đã đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách dâng đời sống của bạn cho Đấng Christ, tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống của bạn ngày hôm nay. Sau đó cầu xin Chúa chưa? Nếu chưa – hoặc nếu bạn không chắc chắn – hãy đến với Chúa bằng đức tin và ăn năn giúp bạn bắt đầu nhìn người khác qua đôi mắt của Thiên Chúa, và yêu thương họ như Chúa yêu.

 

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bình Luận:

You may also like