Home Chuyên Đề Ai Dám Bảo 

Ai Dám Bảo 

by Thuy shalom
30 đọc

Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 BHĐ )

Ai dám bảo: quyền năng nay đã hết?
Ai cho rằng: ân tứ chẳng còn đâu?
Ai dám tin, Linh Thánh hết xức dầu?
Hết phép lạ, hết năng quyền biến đổi?

Linh Thánh Chúa từ khai nguyên nguồn cội
Đã vận hành đã sáng tạo càn khôn
Linh thánh đó ngày nay vẫn trường tồn
Vẫn hiện hữu trong hồn linh tín hữu.

Ta được cứu là nhờ ơn thiên hựu
Nhờ vào lòng thương xót Chúa Ba Ngôi
Nhờ hy sinh tha thứ xóa tội rồi
Thành người mới, một nhân linh đổi mới

Ta đang sống trên đường đời muôn lối
Đầy địch thù đầy bóng tối trần gian
Đầy đam mê, đầy tội lỗi lan tràn
Đầy cám dỗ, đầy mưu toan quỉ dữ.

Chúa chuẩn bị một Linh năng dự trữ
Đấng bảo tồn, giúp đỡ Cơ đốc nhân
Đấng quyền năng, đấng mạnh mẽ muôn phần
Đấng ở với, ngự trong lòng tín hữu.

Chúa Cứu Thế đã cho ta thí dụ:
Ngài nhận đầy Linh Thánh với quyền năng
Ngài giảng ra Lời sự sống vĩnh hằng
Ngài thực hiện bao quyền uy phép lạ.

Ngày hôm nay ta vui mừng cảm tạ
Sống trong thời nhiều kỹ thuật văn minh
Ta vẫn cần nguồn cứu rỗi tâm linh
Một huyền nhiệm vận hành Linh Thánh Chúa.

Giúp ta thắng bao nan đề giăng bủa
Nhận uy quyền để khuất phục quỉ ma
Nhận uy danh của Lời Chúa phán ra
Nhận uy lực giải trừ quyền tăm tối.

Hãy vượt trên, những đam mê tội lỗi
Hãy tiêu trừ, những tham vọng cá nhân
Hãy giảng rao, vương-quốc-thánh Thiên Tầng
Hãy Chúc tụng, trời vinh quang bất diệt.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like