Home Chuyên Đề 3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17)

Lời Chúa là nguồn năng quyền cho đời sống chúng ta. Lời Chúa giúp chúng ta sống tin kính và làm lành để làm vinh hiển Cha. Lời Chúa cũng có khả năng trang bị, giúp chúng ta sẵn sàng cho mọi thử thách sẽ đến với mình khi theo đuổi Đấng Christ.

Dù vậy, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn không áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Do đó, họ bỏ lỡ nhiều điều kỳ diệu mà Lời Chúa đem đến cho cuộc đời của những người tuân theo.

Chính Chúa Giê-xu nói trong Lu-ca 11:28Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” Nếu chúng ta muốn được ban đầy ơn phước, chúng ta phải nghe Lời Chúa và tuân theo.

Áp dụng Lời Chúa cho bạn

Trong bài này, chúng ta sẽ nhìn xem vài cách để áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Nghe thôi thì không đủ, chúng ta phải tuân theo nữa. Gia-cơ 1:22-25 nói,

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật-pháp trọn-vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

Vậy đây là một số cách mà ta có thể áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình.

  1. Tìm những bài học và lời chỉ dẫn

Kinh Thánh có đầy những bài học và lời chỉ dẫn cho tất cả chúng ta làm theo. Phần lớn các bài học sẽ thật sư thay đổi đời sống nếu chúng ta nghe và làm theo. Lời Chúa quyền năng vậy đấy.

Khi đọc Kinh Thánh, hãy tìm kiếm các bài học. Hãy tìm những gì ẩn bên trong. Cố gắng rút ra bài học. Ví dụ, đừng đọc chuyện của Giô-sép như thể đọc chuyện cho thiếu nhi, đó thật ra là bài học mạnh mẽ về sự khiêm tốn, chính trực, tha thứ, và ân điển của Chúa!

Như một thợ săn châu báu, hãy săn tìm những bài học bằng vàng này trong cánh đồng Lời Chúa rộng lớn.

  1. Tìm những lời sửa trị và khiển trách

Sẽ có lúc đọc Kinh Thánh làm ta tổn thương. Đó là vì lời Chúa sẽ khiển trách tội lỗi và sửa trị chúng ta để ta có thể đi đúng hướng. Điều này rất quan trọng.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sửa trị người Ngài yêu (xem Châm Ngôn 3:12). Ngài sẽ đối chất với chúng ta về tội lỗi đã phạm và sửa trị, để chúng ta hối lỗi và được phục hồi. Ngài muốn chúng ta nên thánh như Ngài.

Vậy nên, đừng lo sợ các lời khiển trách mà Kinh Thánh có thể đem lại. Chúng ta cần phải đọc Lời Chúa và tự đánh giá mình trong sự sáng của lời Chúa. Điều này sẽ khiến chúng ta càng trở nên giống đấng Christ.

  1. Làm theo các mạng lệnh và lời dạy

Kinh Thánh chứa các mạng lệnh và lời dạy để chúng ta tuân theo. Tuân theo Lời Chúa rất, rất quan trọng. Ngài yêu thích tặng thưởng người tuân theo lời Ngài (xem Châm Ngôn 16:20, Ê-phê-sô 6:8).

Chúng ta phải nhận những lời chỉ dẫn của Chúa và tuân theo chúng. Nếu chúng ta muốn vui hưởng những ích lợi từ Lời Chúa, không cách nào tốt hơn là vâng theo.

Dịch: Richard Huynh           

Nguồn: ChristianToday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like