Home Dưỡng Linh 20 Lời Cầu Nguyện Ngắn Gọn Trò Chuyện Với Chúa Trong Một Ngày Bận Rộn – Lời Hứa Của Chúa Trong Kinh Thánh Cho Bạn

20 Lời Cầu Nguyện Ngắn Gọn Trò Chuyện Với Chúa Trong Một Ngày Bận Rộn – Lời Hứa Của Chúa Trong Kinh Thánh Cho Bạn

by ibelieve.com
30 đọc

Cầu nguyện là cách quan trọng nhất trong mối thông công với Đức Chúa Trời của chúng ta, và chỉ qua Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có được sức lực, khả năng, sự khôn ngoan cần thiết để đối diện với một ngày bận rộn.  Nhưng khi ta quá bận, thì liệu lấy đâu ra thời gian để cầu nguyện?  Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ khiến bạn ngạc nhiên, đó là: trong mọi lúc mọi nơi.

Đôi khi chúng ta không buộc phải dừng lại tất cả mọi việc để cầu nguyện.  Thay vì đó, hãy để những lời cầu nguyện ngắn gọn và đơn giản sau đây chảy qua tâm trí bạn khi bạn đang làm việc này việc nọ hàng ngày – và cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời sẽ trở thành một bản nhạc nền đi cùng mỗi ngày của bạn và biến đổi chúng thành một điều đẹp đẽ và ý nghĩa một cách lạ lùng.

 1. TẠ ƠN CHA VÌ NGÀY HÔM NAY

“Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.” – Thi-thiên 118:24

 1. XIN HÃY Ở CÙNG CON

“Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ;  Loài người sẽ làm chi tôi?

Thi-thiên 118:6

 1. NGÀI THẬT TỐT LÀNH

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ;  Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.” – 1 Sử kí 16:34

 1. XIN BAN THÊM SỨC CHO CON NGÀY HÔM NAY

“Chớ mệt nhọc vì sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kì, chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9

 1. GÌN GIỮ CON

“Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày-đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.”

Lu-ca 10:19

 1. TẠ ƠN CHÚA VÌ NHỮNG CÔNG VIỆC KHIẾN CON BẬN RỘN

“Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.” – Thi-thiên 90:17

 1. LẠY CHÚA, XIN BAN CHO CON SỰ NGHỈ NGƠI

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” – Ma-thi-ơ 11:28-30

 1. HÃY GIÚP CON BÀY TỎ TÌNH YÊU

“Lòng yêu thương phải cho thành thật.  Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.  Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” – Rô-ma 12:9-10

 1. HÃY ĐỂ CON GẶP ĐƯỢC NGÀI

“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời.  Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”

Giê-rê-mi 29:12-13

 1. ĐỔ ĐẦY CON BẰNG SỰ VUI MỪNG

“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” – Giăng 15:11

 1. CHỈ CHO CON LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔN VINH NGÀI

“Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa; Cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa.  Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, và tôn vinh danh Chúa.  Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng: Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi.”

Thi-thiên 86:8-10

 1. XIN BAN CHO CON MỘT TẤM LÒNG RỘNG RÃI

“Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.” – Châm ngôn 11:25

 1. XÓA BỎ SỰ LO LẮNG TRONG LÒNG CON

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.  Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” – Giăng 14:27

 1. GIÚP ĐỠ CON

“Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.” – Thi-thiên 34:17

 1. XIN CHO CON NÓI NHỮNG LỜI LÀNH

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng ăn em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.”  – Ê-phê-sô 4:29

 1. THA THỨ CHO CON VÀ GIÚP CON THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.” – Ma-thi-ơ 6:14

 1. TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LUÔN TỂ TRỊ

“Đức Giê-hô-va phán:  Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.” Giê-rê-mi 29:11

 1. DẠY DỖ CON.  HƯỚNG DẪN CON.  CHỈ CHO CON BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Hàng ngày tôi trông đợi Ngài.”Thi-thiên 25:4-5

 1. GỘT SẠCH TÂM TRÍ CON

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” – Phi-líp 4:8

 1. TẠ ƠN CHA LẦN NỮA VÀ TẠ ƠN LUÔN LUÔN.

“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Amen!

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like