Home Truyện Năm Ngón Tay Cầu Nguyện

Năm Ngón Tay Cầu Nguyện

by Van Anh
30 đọc
 1. Ngón tay cái (những người thân thiết với bạn)
  Ngón tay cái là ngón tay gần bạn nhất. Vì vậy, hãy bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách cầu nguyện cho những người gần gũi nhất với bạn. Họ là những người bạn dễ nhớ đến nhất. Cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, như C.S Lewis đã từng nói, là một “nhiệm vụ ngọt ngào”.
 2. Ngón trỏ (những người chỉ đường)
  Ngón tay tiếp theo là ngón trỏ. Hãy cầu nguyện cho những người dạy dỗ, hướng dẫn và chữa lành bạn bao gồm giáo viên, bác sĩ và mục sư. Họ cần sự hỗ trợ và sự khôn ngoan trong việc dẫn đường cho người khác đi đúng hướng. Hãy luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của bạn.
 3. Ngón tay giữa (người có thẩm quyền)
  Ngón tay tiếp theo là ngón tay cao nhất. Nó nhắc nhở về những người lãnh đạo của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho tổng thống, các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp, và các nhà quản lý. Họ là những người định hướng quốc gia của chúng ta và hướng dẫn dư luận. Họ cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
 4. Ngón tay đeo nhẫn (những người yếu đuối)
  Ngón thứ tư là ngón đeo nhẫn của chúng ta. Thật đáng ngạc nhiên với nhiều người với thực tế rằng đây là ngón tay yếu nhất của chúng ta; giáo viên piano nào cũng công nhận như vậy. Nó nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người yếu đuối, đang gặp rắc rối hoặc bị đau đớn. Họ cần những lời cầu nguyện của bạn ngày và đêm. Bạn không cần phải cầu nguyện quá nhiều cho họ.
 5. Ngót tay út (nhu cầu của riêng bạn)
  Và cuối cùng là ngón tay út của chúng ta; ngón tay nhỏ nhất trong cả bàn tay. Đó là nơi chúng ta nên đặt mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và những người khác. Như Kinh Thánh nói, “kẻ hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng.” Ngón út sẽ nhắc nhở bạn cầu nguyện cho chính bản thân mình. Sau khi bạn cầu nguyện cho bốn nhóm kia xong, nhu cầu riêng của chính bạn sẽ được đưa vào bối cảnh thích hợp và bạn sẽ có thể cầu nguyện cho chính mình hiệu quả hơn.

Sử dụng thói quen hàng ngày của cuộc sống để củng cố đời sống cầu nguyện của bạn:
Khi bạn mới thức dậy – Khen ngợi Đấng Tạo Hóa của bạn
Khi bạn tắm – Cầu nguyện Chúa rửa sạch linh hồn của bạn; Hãy thú tội, ăn năn và nhận sự tha thứ.
Khi bạn ăn – Dâng lời cảm tạ bạn không chỉ về thức ăn, mà còn cho gia đình, gia đình, cuộc sống, v.v..
Khi bạn đi làm hoặc đi học – Cầu nguyện cho những người bạn tiếp xúc.
Nơi để cầu nguyện …
Chúa Giê-xu nói với chúng ta nơi cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:6: Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”

Cầu nguyện như thế nào…

Trong Ma-thi-ơ 6:9-15 Chúa Giê-xu bảo chúng ta cách cầu nguyện khi Ngài ban cho chúng ta một bài cầu nguyện mẫu mà chúng ta vẫn gọi là lời cầu nguyện của Chúa.
“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến;Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác![Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

Vì nếu bạn tha thứ cho những người khác khi họ phạm tội chống lại bạn, thì Cha trên trời của bạn cũng sẽ tha thứ cho bạn. Nhưng nếu bạn không tha thứ cho tội lỗi của họ, Cha của bạn sẽ không tha thứ cho tội lỗi của bạn.”

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: www.inspire21.com

Ảnh: shutterstock.com

Bình Luận:

You may also like