Home Chuyên Đề Lời Cầu Nguyện Trong Lễ Vượt Qua Của Chúa Giê-xu

Lời Cầu Nguyện Trong Lễ Vượt Qua Của Chúa Giê-xu

by Van Anh
30 đọc

Ngày hôm qua, Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đã kỷ niệm ngày sự sống chiến thắng sự chết. Chúng ta sẽ lặp lại lời của các thiên sứ trong Lễ Phục Sinh đầu tiên: Ngài đã sống lại!

Tuy nhiên, trong những ngày trước Lễ Phục Sinh vinh hiển thì chẳng có gì vinh hiển. Chúa Giê-xu biết thời gian của Ngài còn rất ngắn. Ngài đang chuẩn bị phó sự sống mình cho những người bạn của Ngài. Chúng ta hãy chú ý đến cách Chúa Giê-xu dành những giờ phút tự do cuối cùng trước khi bị bắt và đánh đập:

Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia… Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. (Ma-thi-ơ 26:36, 39)

Với chúng ta là những người từng bị tổn thương, đau đớn, mất mát và thất vọng, khi đến với ngày thứ Sáu, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta biết nơi sự đắc thắng của chúng ta bắt đầu.  Hạt giống của sự phó thác và chiến thắng được gieo trong những lời cầu nguyện khiêm nhường và đầy quyền năng.

Là những người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ, chúng ta có những đặc ân nhất định. Chúng ta có sự hiện diện của Ngài, lời hứa của Ngài, và quyền năng Ngài. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ kỹ về điều này. Trên thực tế, tôi sẽ nhắc lại lần nữa:

  • Chúng ta có sự hiện diện của Ngài — Sự hiện diện thánh, vô cùng oai nghiêm của Ngài là nơi có trọn sự khoái lạc.
  • Chúng ta có những lời hứa của Ngài — Những lời hứa thành tín, chân thật của Ngài biến đổi tất cả mọi thứ cho những người đi theo Đấng Christ.
  • Và chúng ta có quyền năng của Ngài — chính quyền năng đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, cũng được ban cho chúng ta.

Chúng ta thuộc về phần thiêng liêng nhiều hơn phần xác thịt, được tìm thấy nhiều hơn là bị lạc mất, và được yêu thương nhiều hơn là chúng ta tưởng. Điều này không có ý nghĩa gì sao?

Và mặc dù chúng ta phải đối mặt với những gã khổng lồ luôn nhắm tới việc tiêu diệt chúng ta, và một kẻ thù luôn cáu kỉnh, chúng ta vẫn hầu việc một Đức Chúa Cha tràn đầy niềm vui, kiên nhẫn, ân cần và đầy yêu thương, luôn luôn dẫn dắt chúng ta chiến thắng qua các trận chiến của mình.

Chúng ta đang trên đường đi lên Thành Thánh. Thiên Đàng sẽ là nơi rất tuyệt. Không còn nước mắt. Không còn đau khổ. Không còn sự đau ốm và bệnh tật nữa. Hãy hình dung xem. Nhưng chúng ta vẫn chưa đến được nơi đó. Chúng ta vẫn ở đây trên đất vì một lý do. Và Chúa Giê-xu không để cho chúng ta bị thiếu thốn hoặc không được chuẩn bị gì.

Đã đến lúc nhìn nhận lại những thất vọng của chúng ta khi cân nhắc về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó là thời điểm mà chúng ta phải đối mặt với trận chiến cùng với sự dũng cảm dưới ánh sáng của quyền năng Thiên Chúa. Và đã đến lúc cầu nguyện với cảm xúc mạnh mẽ và sự đúng đắn bởi vì Chúa Giê-xu thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài hứa rằng bằng những lời cầu nguyện, dân Ngài sẽ đạt được những điều vĩ đại và quyền năng.

Hãy đứng vững và tuyên bố danh của Chúa Giê-xu trong mỗi trận chiến. Chúng ta sẽ không bị lung lay. Chúng ta sẽ không bị đánh bại. Chúng ta sẽ không bị trật bánh khỏi đời sống trong vương quốc mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta.  Mỗi trận chiến mà chúng ta đối mặt sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta vào lúc cuối cùng vì Đấng mà chúng ta hầu việc là Đức Chúa Trời đang chiến đấu cho chúng ta. Ngài sử dụng những khó khăn để dạy cho chúng ta biết lẽ thật về sản nghiệp của chúng ta ở trong Ngài.

Còn về vị Vua chinh chiến này thì sao? Ngài yêu chúng ta hơn bất cứ điều gì mà tâm trí chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta được phước. Chúng ta được yêu. Chúng ta là những người chiến thắng.

Chúng ta lựa chọn những gì phù hợp với quan điểm của mình. Chúng ta quyết định rằng chúng ta sẽ thờ phượng hay than vãn. Chúng ta là những người nắm lấy đức tin và lòng can đảm. Và chúng ta là những người mà Đức Chúa Trời ban thưởng khi những điều đã rao ra được thực hiện. Trận chiến mà bạn đang phải đối mặt? Đó là một cơ hội hoàn hảo để củng cố đức tin của bạn, phát triển sự kiên trì, khiến cho cách nhìn nhận vấn đề của bạn trưởng thành hơn và nhớ lại tình yêu của Đức Chúa Trời. Hãy bước đi trong đức tin. Bạn có mọi lý do để tin tưởng Ngài.

Trong dịp Lễ Phục Sinh này, khi bạn nhận thấy những lĩnh vực trong đời sống nào đã khiến tấm lòng bạn tan vỡ hoặc điều đó không có ý nghĩa gì tại thời điểm hiện tại, bạn có dám đứng vững, nhìn lên và xem xét lại những gì mà QUYỀN NĂNG Phục Sinh của Đức Chúa Trời có thể làm được, thông qua bạn! Chỉ có những người đã đi qua trũng bóng tối mới thực sự nắm bắt được sức mạnh của sự cứu chuộc ở phía bên kia. Chúa Giê-xu không từ chối ban cho những người bước đi một cách mật thiết với Ngài bất kỳ điều tốt đẹp nào.

Ngài không phải là nguyên nhân khiến cho bạn chịu khổ; Ngài ở với bạn trong cơn bão. Ngài là Nơi Trú Ẩn, Đấng Giải Cứu, và Ngọn Tháp kiên cố. Ngài là Đấng Cứu Chuộc, Chúa Cứu Thế, và là Bạn của bạn. Ngài là Chúa Bình An và Đấng Bảo Vệ vững chắc. Hãy tìm lại vị trí trong mối quan hệ của bạn với Ngài. Nắm giữ đức tin của bạn. Nắm giữ sự nhận thức đúng đắn. Tin tưởng Chúa Giê-xu với cả tấm lòng của bạn và chờ xem tình yêu thương sẽ làm được những gì.

 

Nguồn: crosswalk.com

Eunice dịch

Bình Luận:

You may also like