Home Dưỡng Linh Sống Đắc Thắng Trong Năng Quyền Thiên Thượng

Sống Đắc Thắng Trong Năng Quyền Thiên Thượng

by Debbie Thủy
30 đọc

Hàng trăm tên lính với gậy, gộc, đèn đuốc xông vào vườn tìm bắt Cứu Chúa. Các môn đồ ngái ngủ, ngơ ngác, luống cuống, run rẩy. Có người vội vàng rút gươm quơ trước mặt những tên lính…

Chúa Giê-xu mạnh mẽ bước ra: Các ngươi tìm ai?

Bọn lính sợ hãi thối lui, té xuống đất.

Họ đến bắt Chúa nhưng Ngài “bắt” lại họ.

Các môn đồ dựa vào sức mạnh của thanh gươm bên ngoài nhưng Chúa Giê-xu chiến đấu bằng gươm trong lòng là Lời của Đức Chúa Trời và bằng thức canh, cầu nguyện.

Các môn đồ sợ hãi bỏ chạy nhưng Chúa Giê-xu không nhìn điều đó như một sự phản bội gây tổn thương Ngài. Ngài vui vì đã bảo vệ được các môn đồ khỏi đám lính hung dữ, và có thể lắm, khỏi cả việc họ sẽ chối bỏ Ngài nếu họ ở lại và bị tra hỏi như Phi-e-rơ.

Bọn lính lột áo Ngài, đánh đập Ngài, bắt Ngài vác thập tự đi vòng quanh các đường phố nhưng trên thập tự giá Ngài xin Cha tha cho họ.

Ngài đã yêu họ bằng một tình yêu đời đời, để rồi dù họ có gian ác với Ngài đến hơn thế nữa thì tình yêu của Ngài dành cho họ cũng không hề thay đổi. Đó là một tình yêu trường tồn bất diệt. Tình yêu ấy đủ để che đậy vô số tội lỗi của họ.

Chúng ta không được chọn để làm theo đời này, nhưng Ngài thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này.

Lạy Chúa! Xin hãy kéo con lại gần Ngài hơn để con có thể yêu được kẻ thù mình, cầu thay cho kẻ bách hại mình. Để có thể đứng vững trong những hoạn nạn và thử thách không bằng sức riêng của con nhưng bằng năng lực siêu nhiên từ nơi Ngài. Xin giúp con luôn nhận biết ý muốn của Chúa qua lời của Ngài. Xin quyền năng đắc thắng của Ngài khai phóng qua đời sống con. Amen!

Debbie Thủy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like