Home Dưỡng Linh Cách Để Phát Triển Đức Tin Vững Mạnh

Cách Để Phát Triển Đức Tin Vững Mạnh

by Sưu Tầm
30 đọc

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta… Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời”  – 1 Sa-mu-ên 17:45-47

Làm sao để bạn đánh bại những tên khổng lồ ngăn trở chúng ta trở thành những người như Chúa muốn? Làm sao để chúng ta đánh bại những nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng chúng ta?

Nếu muốn trở thành người có đức tin mạnh mẽ với một ước muốn và một đời sống vĩ đại, chúng ta cần học để làm những điều giống như Đa-vít đã làm, đánh bại những tên khổng lồ của sự trì hoãn, nản lòng, không chấp thuận, và nghi ngờ.

  1. Hãy nhớ lại Chúa đã giúp đỡ chúng ta như thế nào trong quá khứ.

Vua Đa-vít nói trong 1 Sa-mu-ên 17:37 rằng, “Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia”

Một trong những cách khích lệ và gầy dựng đức tin của chính mình đó là nhớ lại những gì Chúa giúp đỡ bạn trong quá khứ. Bằng cách nhớ lại những điều Chúa đã làm cho chúng ta, sẽ giúp chúng ta sống một đời sống biết ơn, đem đến niềm tin và hy vọng cho chúng ta trong tương lai.

  1. Hãy sử dụng những công cụ Chúa đã ban cho chúng ta trong hiện tại.

“Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít… Tôi không thế mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không có thói quen.  Đa-vít bèn cổi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay.” (1 Sa-mu-ên 17:38-40)

Đừng chờ đợi những gì chúng ta không có – tiền bạc, kiến thức, hoặc trông cậy nơi những người quen biết, thay vào đó hãy sử dụng những công cụ Chúa đã ban cho chúng ta để đối phó với những tên khổng lồ bằng sự tin cậy như Đa-vít đã làm. Đa-vít đã không nhờ cậy nơi khí giới của nhà vua, hoặc mất thời gian để rèn luyện trước khi đối đầu cùng Gô-li-át. Ông đã dùng những gì Chúa cung cấp và sử dụng sức mạnh của mình để chiến thắng.

  1. Làm ngơ trước những lời bàn tán.

Khi bị những người khác nói xấu, Đa-vít phải tìm sự khích lệ trong Chúa: “Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình.  Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” (1 Sa-mu-ên 30:6)

Hãy nôn nả tìm kiếm sự khích lệ trong Chúa, vì khi chúng ta tìm sự khích lệ trong Chúa, đó không đơn thuần chỉ là tinh thần lạc quan, mà sự yên ủi khích lệ của Ngài sẽ phục hồi và khiến chúng ta mạnh mẽ, vững an. Điều đó giúp chúng ta gây dựng lòng tin cậy vững chắc trong ân điển, sự quan phòng, bảo đảm, và quyền năng của Đức Chúa Trời.

  1. Trông đợi Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài.

Thay vì e dè sợ hãi trước những điểm yếu của mình, Đa-vít đã mạnh dạn xông ra chiến trận và hét lớn: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta… Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời…” (1 Sa-mu-ên 17:45-47).

Tôi đã làm điều này khi tôi còn trẻ. Một đêm nọ trên núi thuộc miền Bắc California, tôi đã quỳ xuống và thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con không phải là một người thông minh, học rộng, hoặc đầy tài năng.  Nhưng con sẽ tin cậy Ngài.  Bởi đức tin, con sẽ làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cho dù con thấy điều đó dường như là không thể đối với con.” Cuộc đời tôi từ đó cho đến nay là cả một cuộc phiêu lưu! Và ngày hôm nay, tôi được đứng giảng dạy trước một đám đông gấp năm lần dân số của làng quê nơi tôi sinh trưởng.

Bài học về Đa-vít dạy cho chúng ta sự trông cậy vào quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời để chiến thắng và đem vinh hiển về cho Ngài. Hãy phát triển đức tin của mình, hãy trở nên vững vàng trong sự trông cậy trên hành trình bước đi với Chúa. Vì Chúa sẽ dùng bất cứ ai tin cậy nơi Ngài và mong được Ngài sử dụng, không phải vì chúng ta là ai, nhưng vì sự vinh hiển của Ngài.

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like