Home Dưỡng Linh Dù Chỉ Còn Một Mình Vẫn Không Thoả Hiệp – Đa-ni-ên chương 6

Dù Chỉ Còn Một Mình Vẫn Không Thoả Hiệp – Đa-ni-ên chương 6

by Debbie Thủy
30 đọc

Họ ghét ông bởi ông trổi hơn họ, ông thông biết và khôn sáng. Ông giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kín nhiệm, và làm cho những sự hồ nghi của vua tan chảy. Vua tôn trọng ông và đặt ông ở vị trí cao nhất chỉ sau vua.

Họ ghen với ông và kiếm cớ hại ông, nhưng họ không thể tìm được một điều xấu nào ở trong ông vì ông là người kính sợ Chúa và trung thành. Họ nghĩ cách bắt bớ niềm tin của ông.

Họ kêu gọi một hội đồng tất cả các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần cùng chống lại ông. Họ biết ông sẽ không bao giờ thoả hiệp với họ để chối bỏ niềm tin của mình với Đức Chúa Trời. Nên họ xin vua ra một điều luật mới đó là trong ba mươi ngày hễ ai cầu xin một thần nào hay một người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua đã tin họ và ký vào điều luật đó.

Họ nói đúng, khi còn trẻ ông đã quyết không thoả hiệp thì bây giờ khi đã già ông vẫn không thoả hiệp, ông không để cho họ đồng hoá ông trở nên giống họ dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Đa-ni-ên tiếp tục hướng về Giê-ru-sa-lem về đền thánh của Ngài và tiếp tục ngọt ngào trong sự mật thiết với Chúa ba lần một ngày.
Họ quăng ông vào hang sư tử.

Vua Đa-ri-út đau buồn lắm, ông cố hết sức để giải cứu Đa-ni-ên nhưng dù là người quyền lực nhất thì ông cũng không thể làm gì được vì sắc lệnh đã ban ra không thể thu hồi lại.

Khi ông cụ Đa-ni-ên hơn 80 tuổi một mình giữa bầy sư tử dữ tợn không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện với Chúa thì Chúa đã biết Ngài cần phải làm gì để cứu giúp Đa-ni-ên.

Suốt đêm vua Đa-ri-út không ngủ được, gần sáng vua đến hang sư tử tìm thăm người cố vấn già của mình. Nhưng vua ngạc nhiên và mừng rỡ quá bội khi được biết Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên đã sai thiên sứ Ngài bịt miệng sư tử khiến chúng không thể làm hại chi được tới Đa-ni-ên.

Vua truyền lệnh quăng những kẻ kiện Đa-ni-ên cùng vợ con họ vào hang sư tử, khi họ chưa rơi xuống đến đáy hang thì sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

Sau đó tự chính tay vua viết chiếu chỉ gửi cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng mà vua cai trị rằng phải run rẩy kính sợ Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị huỷ diệt và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng.

Khi Đa-ni-ên quyết không để cho Ba-by-lôn môn đệ hoá mình thì Chúa đã nhấc ông lên để trở thành người môn đệ hoá các dân, các nước.
Chúa luôn biết chắc chắn Ngài cần phải làm gì để giúp bạn trở thành người Chúa muốn bạn trở thành. Và để đưa bạn đến được nơi đó Ngài cho phép bạn đi qua những đau thương, tan vỡ tận sâu thẳm tấm lòng bạn. Nhưng, bạn thân mến! Ngài chẳng bao giờ bỏ mặc bạn chịu đựng điều đó một mình đâu, Ngài luôn dành sẵn cho bạn những điều tuyệt vời sau những hoạn nạn và thử thách.

Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ngài cao hơn đường lối của bạn bấy nhiêu, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng của bạn cũng bấy nhiêu. Vậy hãy phó thác đường lối bạn cho Ngài, Ngài sẽ dẫn bạn đến nơi Ngài muốn bạn đến. Và đừng bao giờ thoả hiệp dù tất cả mọi người xung quanh bạn đã sa ngã, dù bạn đang phải trả giá bằng chính mạng sống mình thì cứ tiếp tục trung kiên với Ngài.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like