Home Dưỡng Linh Ba Điều Thúc Đẩy Chúng Ta Đạt Được Mục Tiêu

Ba Điều Thúc Đẩy Chúng Ta Đạt Được Mục Tiêu

by Sưu Tầm
30 đọc

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.”Châm ngôn 16:9

Trong cuộc sống, chúng ta thường vạch ra những con đường mình nên đi, và lên kế hoạch chi tiết cho những dự định của mình. Nhưng chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta sức và năng lực để thực hiện những điều đó. Tại sao? Vì Chúa cung cấp cho chúng ta những điều rất cần thiết để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống.

1. Chúng ta cần Đức Thánh Linh ban năng lực.

Mỗi chúng ta đều cần có Đức Thánh Linh ban năng lực để tạo nên những biến đổi mà tự chúng ta không thể làm bằng sức riêng. Điều này không căn cứ trên ý chí, mà dựa trên quyền năng của Chúa. Không căn cứ vào nỗ lực, mà dựa vào lòng tin cậy. Xa-cha-ri 4:6 chép: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

2. Chúng ta cần Lời Chúa hướng dẫn.

Kinh Thánh là cẩm nang quan trọng đối với đời sống của mỗi Cơ Đốc Nhân. Kinh Thánh không đơn giản chỉ là một quyển sách Thần học, dành riêng cho những tín đồ theo đạo, nhưng là tất cả mọi sự dạy dỗ khôn ngoan của Thần Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Càng đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm Lời Chúa càng nhiều, bạn càng thành công và tìm được đúng mục đích sống.

Khi Giô-suê được kêu gọi và ban cho niềm mơ ước tiến chiếm Đất Hứa – mục tiêu quan trọng trong cuộc đời ông – Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8). Kinh Thánh chính là khởi nguồn của mọi sự khôn ngoan, dẫn con người đi đúng đường lối mà không trượt ngã.

3. Chúng ta cần sự nâng đỡ và hỗ trợ từ các chi thể của Đấng Christ.

Thật khó để đạt được mục tiêu khi lúc nào chúng ta cũng chỉ đứng một mình và làm mọi sự bằng sức riêng. Lời Chúa chép rằng: “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” (Truyền đạo 4:12). Chúng ta rất cần có những người nâng đỡ và hỗ trợ để chúng ta mạnh mẽ bước đi trong sự kêu gọi hoặc hoàn thành những dự định của mình.

Có thể một đám đông không thể hỗ trợ được chúng ta, nhưng một nhóm nhỏ thì có thể. Tình yêu và sự khích lệ của họ sẽ nâng đỡ chúng ta khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, hoặc khi chúng ta cần nghỉ ngơi. Chúng ta có thể chia sẻ mục tiêu và sự thành công cũng như thất bại của mình. Họ sẽ vui với niềm vui của chúng ta và yên ủi chúng ta khi thất bại.

Đôi khi sự giúp đỡ không chỉ đến từ tài chính, nhưng đến bởi những lời cầu thay. Bởi sự chúc phước và khích lệ từ những người anh em kính sợ Chúa sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ bước đi. Chúng ta sẽ cần đến điều đó khi chúng ta chọn những mục tiêu đúng đắn, hoặc bước đi trong sự kêu gọi cách hết lòng.

Lời cầu nguyện ngắn:

Cha ơi,

Trọn đời con sẽ khoái lạc nơi Ngài vì Ngài sẽ ban cho con điều lòng con ao ước. Cảm ơn Ngài vì kẻ nào phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy (Thi-thiên 37:4-5).

Con tạ ơn Chúa Thánh Linh vì mỗi ngày Ngài đã ban năng lực cho con để bước đi với Ngài, vượt qua sự khó nhọc, làm được mọi điều trong hoạch định của con. Cha ơi, mọi ý tưởng và kế hoạch của con dù lớn hay nhỏ, xin giúp con không thực hiện bằng sức riêng của mình nhưng nhờ cậy sức mạnh của Thần Đức Chúa Trời và nguyện đức tin của con luôn đặt ở nơi Ngài.

Xin giúp con ham thích và sâu nhiệm trong Lời Chúa để hiểu biết rõ về quyền năng và những bản tính tốt lành của Ngài. Vì kẻ nào tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, ắt sẽ được khôn ngoan trong mọi đường lối mình. Và đây chính là điều mà linh hồn con luôn khao khát. Xin giúp con đặt ý muốn của Ngài trên hết mọi ý muốn của con.

Con biết ơn Ngài vì những người Ngài đã đặt để trong cuộc đời con để nâng đỡ và hỗ trợ con mỗi khi mệt mỏi, những người bằng hữu thương mến, những người anh em để san sẻ và giúp đỡ con trong cơn hoạn nạn (Châm ngôn 17:17).  Nguyện chính con cũng trở thành một người nâng đỡ các chi thể của Ngài trong tình yêu thương, và người ta sẽ biết chúng con là con cái của Đức Chúa Trời.

Cảm ơn Chúa vì ý tưởng của Ngài lớn hơn mọi ý tưởng của con. Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước người. Nguyện ý Ngài được nên. Xin dẫn con bước đi theo sự kêu gọi của Ngài và làm trọn mọi điều Ngài muốn, không phải điều lòng con muốn. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển qua cuộc đời con. Cảm ơn Ngài con cầu nguyện.

Trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Biên dịch: Hồng Ân 

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like