Home Dưỡng Linh Giúp Đỡ Người Khác Với Những Gì Chúa Đã Dạy Bạn

Giúp Đỡ Người Khác Với Những Gì Chúa Đã Dạy Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/HjgoiSL8n_c

“Vậy nên Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người như vầy: Đừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.” (Đa-ni-ên 2:24 BTT)

Khi bạn phải đối mặt với một yêu cầu lớn không thể làm nổi, thật dễ dàng để bỏ cuộc. Bạn cho rằng sếp của bạn chỉ nên tìm người khác. Bạn đoán rằng vợ/chồng của bạn không hiểu bạn. Bạn nghi ngờ thầy giáo của bạn không chú ý là đã cho bạn không biết bao nhiêu bài tập rồi. 

Nhưng nếu Chúa có chương trình lớn hơn thì sao? Nếu Chúa đặt bạn vào tình huống ấy vì Ngài muốn bạn giúp đỡ người khác thì sao?

Bạn thấy điều này trong câu chuyện của Đa-ni-ên mà chúng ta đã học trong vài ngày qua. Chúng ta đã thấy Đa-ni-ên cung cấp một khuôn mẫu tuyệt vời để chúng ta noi theo khi chúng ta được giao một nhiệm vụ bất khả thi.

1. Đừng hoảng sợ, và sau đó tìm hiểu lý do.
2. Xin thêm thời gian.
3. Tập họp các cộng sự để cầu nguyện.
4. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.
5. Cầu xin Chúa giúp đỡ một cách siêu nhiên.
6. Thờ phượng Chúa.

Sau đó, Đa-ni-ên sử dụng những gì Chúa đã chỉ cho mình để cứu người khác. Đức Chúa Trời đã cứu Đa-ni-ên khỏi nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Ngài không chỉ làm điều đó vì lợi ích riêng của Đa-ni-ên. Ngài muốn ông giúp đỡ người khác.

Kinh Thánh nói rằng: “Vậy nên Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người như vầy: Đừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.” (Đa-ni-ên 2:24 BTT)

Chúa đã cho Đa-ni-ên câu trả lời về giấc mơ của nhà vua, nhưng Đa-ni-ên sẽ không nói với nhà vua mà không đảm bảo an toàn cho những nhà thông thái – những nhà thông thái người Ba-by-lôn!

Chúa cũng không chỉ muốn cứu bạn. Ngài muốn cứu mọi người. Ngài muốn cứu gia đình của bạn. Ngài muốn cứu bạn bè của bạn. Nhưng Ngài cũng muốn cứu đối thủ và kẻ thù của bạn. Chúa quan tâm đến tất cả mọi người.

Và chúng ta cũng phải như vậy.

Đó là lý do tại sao bạn và tôi cần tiếp tục hướng đến người khác để chia xẻ Tin Mừng về Chúa Giê-xu. Chúa muốn mọi người biết mục đích của Ngài cho đời sống của mình. Chúa muốn mọi người biết Ngài.

Đó là lời làm chứng của bạn. Đó là nhiệm vụ của bạn trên thế gian này.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like