Home Chuyên Đề 3 Bước Để Trở Thành Đại Sứ Cho Nước Thiên Đàng

3 Bước Để Trở Thành Đại Sứ Cho Nước Thiên Đàng

by Crosswalk.com
30 đọc

Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời
.” – 2 Cô-rinh-tô 5:20-21.

Chúa kêu gọi chúng ta bước đi trong Thánh Linh và đồng đi với Ngài. Điều đó có nghĩa cuộc sống của Cơ Đốc nhân không hề thụ động. Để trở thành khâm sai của nước thiên đàng như Ngài phán, chúng ta cần thực hiện ba bước quan trọng: đầu tiên là hóa thân; thứ hai là quan hệ; cuối cùng là biến đổi.

Bước 1- Hóa thân: hãy để Đức thánh linh soi dẫn

Chúa Giê-xu là Ngôi Lời trở nên xác thịt. Ngài đã nhận lấy hình người và ở giữa chúng ta để hoàn thành kế hoạch của Chúa để chuộc tội của chúng ta trên thập giá. Thông qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng ta trở thành công cụ mà Chúa sử dụng để tiếp cận người khác để hòa giải họ với Ngài. Chúng ta là chân và tay của Ngài, và khi mọi người gặp gỡ chúng ta, kế hoạch của Đức Chúa Trời là họ cũng sẽ gặp Đấng Christ. Chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội để truyển giảng Tin Mừng cho người khác.

Ngày nay, đừng cho phép bản thân sợ hãi. Không phải bạn đang làm mọi việc, mà Đức Thánh Linh đang làm trong bạn. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền để đồng đi với những người xung quanh và giúp họ suy nghĩ theo ý muốn Chúa. Đừng cảm thấy rằng người đó phải tiếp nhận Chúa ngay lập tức hoặc bạn sẽ thất bại. Việc của bạn là giữ những cuộc hẹn thánh mà Chúa đặt sẵn mỗi ngày.

Cho ví dụ như lần tới khi bạn cầu nguyện ngoài nơi công cộng, đừng ngại cầu nguyện về bữa ăn của mình nơi đông người. Tôi thường coi đó là cơ hội để hỏi người phục vụ nếu họ có nhu cầu cần tôi cầu nguyện cho. Lời đề nghị này sẽ không bao giờ bị từ chối. Vào cuối bữa ăn tôi chắc chắn sẽ để cho người phục vụ biết rằng họ sẽ vẫn ở trong lời cầu nguyện của tôi, và cũng sẽ để lại một khoản tiền bo kha khá. Ngay cả khi tôi phải ăn ít đi để dư dả về tiền bo, vẫn đáng để đưa ra được lời chứng tốt.

Bước 2 – Mối quan hệ: quan tâm đến những vấn đề của người khác

Tin tức xẹt qua: bạn không được cứu chỉ vì lợi ích riêng của mình. Vâng, Đấng Christ đã chết cho bạn, nhưng Phúc Âm thì lớn hơn rất nhiều. Đức Chúa Trời là người Cha gần gũi và quan tâm sâu sắc tới những gì Ngài làm. Vì Chúa là Đấng gần gũi nên chúng ta cũng quan tâm lẫn nhau. Đây là lời chứng Cơ đốc dẫn chúng ta đến giá trị, trân trọng và quan tâm đến sự Sáng tạo, người dân của mỗi quốc gia, sắc tộc, ngôn ngữ. Cho dù đó là vấn đề chính trị hay bất kì vấn đề nào khác, tất cả là vì con người và điều đó là điều dẫn dắt chúng ta tham gia và lãnh đạo để trở thành chứng nhân cho Chúa.

Bước 3 –  Chuyển đổi: Chúa Giê-xu thay đổi mọi thứ

Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu có thể thay đổi mọi thứ không? Mặc dù có những cá nhân, tổ chức mà không phải là Đấng Christ đang trị vị, Đức Chúa Trời sử dụng các đại sứ của Ngài để thay đổi thực tại. Giới trẻ thường được mô tả là những người sinh ra giữa năm 1980 và năm 2000. Những người thuộc giai đoạn này hầu như không liên hệ đến tôn giáo, trừ khi có một số thay đổi, họ sẽ không nối tiếp ông cha họ trong các nhà thờ của Mỹ.

Để hoàn thành Đại Mạng Lệnh cho thế hệ hiện nay và kế tiếp, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta kể cho chúng nghe câu chuyện của chúng ta, lắng nghe tiếng Chúa và các cuộc đối thoại đang diễn ra trên thế giới xung quanh chúng ta. Hãy xem xét điều này: nếu bạn bắt đầu đặt mình vào vị trí gần gũi với tội nhân, qua thời gian bạn có thể sẽ gặp một ai đó mà Đức Chúa Trời quan tâm đến để chia sẻ sứ điệp cứu chuộc tốt lành của Phúc Âm. Mọi người không thể nghe thấy nếu không ai nói.

Cho nên, là đại sứ của nước Thiên Đàng, chúng ta đại diện cho một vị Vua đời đời. Nếu bạn tự hỏi bạn được sinh ra để làm gì, vậy, bạn của tôi, là thế. Đến lúc để chúng ta bắt đầu sự kêu gọi của mình.

Dịch: Trường Vinh
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like