Home Dưỡng Linh Chúa Giúp Bạn Tăng Trưởng Từng Bước Một

Chúa Giúp Bạn Tăng Trưởng Từng Bước Một

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/77VbscMwlck

“Vậy hãy lột bỏ con người cũ của anh chị em, vốn khiến anh chị em sống như anh chị em đã sống trước đây—con người cũ bị hủy hoại bởi những ham muốn lừa dối của nó. Trái tim và khối óc của anh chị em phải được làm cho hoàn toàn mới, và anh chị em phải mặc lấy con người mới, vốn được tạo dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời và tự biểu lộ trong cuộc sống chân thật ngay thẳng và thánh khiết” (Ê-phê-sô 4:22-24 BD GNT). 

Mặc dầu Chúa có thể biến đổi bạn ngay lập tức, nhưng Ngài đã chọn giúp bạn tiến triển từ từ. 

Đây là cách bạn thấy Chúa làm việc trong suốt Kinh Thánh. Chúa cho phép dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy Đất Hứa “từng chút một” để họ không bị choáng ngợp (Phục Truyền 7:22). Chúa Giê-xu đã khoan thai, thận trọng trong việc phát triển các môn đệ của Ngài. Cũng giống như vậy, Chúa thích làm việc từng bước một trong đời sống của bạn. 

Tại sao phải mất rất nhiều thời gian để thay đổi và trưởng thành? Có một số lý do: 

Chúng ta là những người học chậm. Người ta thường phải học đi học lại một bài học đến 40 hay 50 lần mới thật sự nhận được bài học đó. Các vấn đề cứ lặp đi lặp lại, và bạn suy nghĩ, “Lại một lần nữa sao! Con đã học điều đó rồi mà!” Nhưng Chúa biết rõ hơn. Lịch sử của Y-sơ-ra-ên minh họa việc chúng ta nhanh chóng quên đi những bài học Chúa dạy và chúng ta quay lại với khuôn mẫu hành vi cũ của mình sớm như thế nào. Chúng ta cần được gặp phải nhiều lần. 

Chúng ta phải bỏ đi rất nhiều điều đã học trước đây. Vì hầu hết những vấn đề của bạn—và tất cả những thói quen xấu của bạn—đã không hình thành trong một sớm một chiều, nên thật không thực tế nếu mong đợi chúng biến mất ngay lập tức. Không có viên thuốc, lời cầu nguyện, hay nguyên tắc nào có thể xóa hết những hư hại của nhiều năm ngay lập tức được. Nó đòi hỏi công việc khó khăn của việc loại bỏ và thay thế. Kinh Thánh gọi điều đó là “lột bỏ con người cũ” và “mặc lấy con người mới” (Rô-ma 13:12; Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:7-10, 14). 

Sự tăng trưởng thường đau đớn và đáng sợ. Không có sự tăng trưởng nào mà không có sự thay đổi, không có sự thay đổi nào mà không có sự sợ hãi hay mất mát, và không có sự mất mát nào mà không đau đớn. Mọi thay đổi đều liên quan đến sự mất mát của một số điều nào đó. Người ta sợ những mất mát này. Ngay cả khi những cách cũ của bạn tự làm cho mình thất bại, nhưng ít nhất chúng cũng thoải mái và quen thuộc giống như một đôi giày cũ.  

Những thói quen tốt cần có thời gian để phát triển. Nhân cách của bạn là tổng số những thói quen của bạn. Bạn không thể cho mình là người tử tế trừ khi bạn có thói quen tử tế. Những thói quen của bạn xác định nhân cách của bạn. 

Chỉ có một cách để phát triển những thói quen của nhân cách giống như Chúa Cứu Thế: Bạn phải thực hành chúng—và điều đó cần có thời gian! Không có thói quen tức thì. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê, “Hãy thực hành những điều này. Hãy dành hết cuộc đời của con cho chúng để mọi người có thế nhìn thấy sự tiến bộ của con” (1 Ti-mô-thê 4:15 BD GW).

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like