Home Dưỡng Linh Tình Yêu Thương Chiến Thắng Và Biến Đổi

Tình Yêu Thương Chiến Thắng Và Biến Đổi

by Joyce Meyer
30 đọc

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác”Rô-ma 12:21

Một người phạm tội, gian ác có thể được biến đổi hoàn toàn bởi tình yêu thương vô điều kiện. Tuy nhiên tình yêu đó không dựa trên một tổ chức hay một tôn giáo nào cả. Trong nhiều trường hợp, kinh nghiệm theo đạo của nhiều người đã khiến họ thất vọng vì họ không bao giờ bước vào mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-xu đủ để đón nhận tình yêu biến đổi và chữa lành của Ngài.

Tôn giáo thường đưa ra những luật lệ và quy định mà người ta phải tuân giữ. Đôi khi những luật lệ này dẫn khiến họ nghĩ rằng mình phải “mua” tình yêu và ân điển Chúa bằng những việc làm. Điều này trái ngược với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Những tổ chức tôn giáo thường hay dạy người ta nên làm gì nhưng không dạy người ta cách để làm. Nhiều người đã thử theo đạo và rồi phát hiện ra rằng tôn giáo không đổi dời họ được.

Chúa Giê-xu đã giảng dạy chống lại những người lãnh đạo tôn giáo thời của Ngài. Ngài nói những lời rất nặng về họ – và với họ:

Trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 23, Chúa đã quở trách những người Pha-ri-si về lối sống giả hình của họ. “Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.” (c.4) và “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.” – (c.23)

Chúa Giê-xu không đến để ban cho con người tôn giáo; tôn giáo đã có trước khi Ngài đến. Nhưng Ngài đến để ban cho con người mối quan hệ cá nhân sâu nhiệm với Đức Chúa Cha qua Ngài. Và con người cần có mối quan hệ với Thượng Đế, chứ không cần tôn giáo.

Có nhiều người tự xưng mình là Cơ Đốc Nhân những không hề bày tỏ tình yêu thương trong đời sống mình, trái lại là những sự khước từ, chỉ trích và xét đoán. Nhiều người bày tỏ tình yêu, nhưng đó là những yêu thương có điều kiện. Họ chỉ yêu những người nào họ thích, và khó lòng chấp nhận được những người khác mình hoặc kém hơn mình về thuộc linh hoặc thuộc thể.

Chính những “thái độ tôn giáo” đã khiến cho nhiều người đói khát tìm đến, để rồi phát hiện ra rằng tôn giáo chỉ là một kinh nghiệm trống rỗng. Vì họ nghĩ bằng cách đi nhà thờ vào sáng Chủ Nhật thì họ sẽ gặp Chúa. Tuy nhiên nếu một tổ chức tôn giáo không bày tỏ tình yêu thương thật của Đức Chúa Trời, không giúp cho họ gần gũi với Chúa để được biến đổi thì sẽ không đem lại giá trị gì hết.

Điều đáng buồn nhất là rất nhiều người tìm kiếm câu trả lời cho nan đề của họ ở thế gian bởi vì họ đã thử tôn giáo và đã gặp phải những luật lệ, giáo điều, sự khước từ, sự phán xét mà không có chút tình yêu thương nào cả.

Tình yêu thương vô điều kiện không chỉ dừng lại ở tôn giáo; mà được bày tỏ qua sự nâng đỡ, chấp nhận, tha thứ, không chỉ trích và xét đoán của mỗi tín hữu đối với người khác – những người nghèo khổ, yếu đuối, có địa vị thấp kém hơn mình hoặc những người trước đây đã từng phạm tội (nổi loạn, giết người, nghiện ngập, mại dâm…) mặc cảm với tội mình, nhưng lòng muốn từ bỏ tội để được thay đổi. Nếu như chúng ta khước từ họ trước khi họ học biết điều đó, họ sẽ nản lòng mà quay lại lối sống cũ hoặc từ bỏ đạo trước khi kịp gần gũi với Chúa.

Tình yêu thương vô điều kiện chiến thắng tội lỗi và biến đổi cuộc đời. Còn tôn giáo mà không chút tình yêu thương vô điều kiện không thể làm được việc đó.

Chúa Giê-xu phán Ngài không đến giúp những người khỏe mạnh mà giúp những người bệnh (Ma-thi-ơ 9:12). Thế giới ngày nay đang bệnh hoạn từ đầu đến chân và không ai có thể cứu chữa được ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng phần lớn trong số họ không bao giờ biết điều đó trừ khi Cơ Đốc Nhân khắp nơi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa giúp mình yêu thương và chấp nhận họ như cách Ngài yêu và chấp nhận họ.

Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi chúng ta, qua đời sống chính mình, sẽ bày tỏ trọn vẹn tình yêu của Chúa Giê-xu, để qua đó những người xung quanh được nhìn thấy Chúa, cảm nhận được tình yêu của Ngài và kinh nghiệm được mối quan hệ sâu sắc với Ngài để được chữa lành và biến đổi. Hãy yêu thương và chấp nhận người khác như Chúa đã yêu và chấp nhận chúng ta.

Biên tập: Hồng Ân

Nguồn: Joyce Meyer

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like