Home Dưỡng Linh Được Thánh Linh Hướng Dẫn Và Kiểm Soát

Được Thánh Linh Hướng Dẫn Và Kiểm Soát

by Joyce Meyer
30 đọc

“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.”Rô-ma 8:9

Khi tình yêu thương kiểm soát chúng ta, hay nói cách khác, khi Chúa kiểm soát chúng ta, chúng ta sẽ sống và suy nghĩ giống như cách Ngài nghĩ; nhìn nhận mọi điều như cách Ngài nhìn và khó lòng giữ những tư tưởng xấu về người khác.

Không ai có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta để Đức Thánh Linh kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống mình. Chúa cũng sẽ không kiểm soát đời sống chúng ta trừ khi tự chúng ta quyết định phó thác mọi suy nghĩ và đường lối mình cho Ngài.

Được Thánh Linh dẫn dắt là trọng tâm của một đời sống Cơ Đốc Nhân đắc thắng. Chừng nào chúng ta cứ nghĩ và làm theo ý riêng, chúng ta sẽ không thể kinh nghiệm được sự đắc thắng đó. Ngược lại mọi điều chúng ta làm theo ý riêng của mình sẽ không được ích lợi gì hết.

Mỗi chúng ta đều được nắm giữ một sứ mạng Chúa ban cho cuộc đời mình. Ngài có mục đích cho cuộc đời của bạn và tôi. Vì nếu Chúa không có mục đích cho con cái của Ngài thì Ngài đã đem chúng ta về Thiên Đàng ngay sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vì vậy, học biết mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta là gì và đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài là điều vô cùng quan trọng.

Chúa muốn sử dụng mỗi chúng ta như một ngọn lửa của tình yêu thương, đem đến sự khích lệ cho những người khác và đưa những linh hồn hư mất trở về với Ngài. Thật khó để khiến người khác tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu khi đời sống chúng ta không bày tỏ hình ảnh của Ngài.

Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh chính là khởi nguồn của một đời sống có Chúa và sanh bông trái. Tâm linh chúng ta cần phải được đổi mới. Trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 chỉ cho chúng ta thấy, khi một người ở trong Chúa, người đó là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới.

Xuất phát từ một tâm linh được tái sanh, mọi lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được sức sống mới của sự tái sanh. Đây là một tiến trình đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những thói quen cũ, lối sống cũ để hình thành những thói quen mới và một đời sống tâm linh khỏe mạnh trong Thánh Linh. Vì nếu chúng ta muốn những người xung quanh nhìn vào chúng ta và khao khát được biết Chúa, đời sống của chúng ta mỗi ngày phải bày tỏ rằng mình có Chúa thật sự.

Rất nhiều người ngày nay chỉ trở thành Cơ Đốc Nhân mỗi khi họ đi nhà thờ vào các buổi sáng Chủ nhật, còn những ngày còn lại trong tuần người ta không thể nhìn ra hình ảnh một người có Chúa qua đời sống của họ. Chúa không muốn chúng ta chỉ “giữ lễ” vào sáng (hay tối) Chủ Nhật qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi và rồi sống một đời sống không được biến đổi.

Chúng ta cũng không thể nói rằng mình là một Cơ Đốc Nhân và sống một lối sống không tha thứ, không tình yêu thương và chỉ trích những người khác. Vì Chúa không hề đẹp lòng với những điều đó (1 Giăng 4:20-21). Những ý tưởng tiêu cực, phán xét, chỉ trích đều không đến từ Chúa. Lời Chúa phán trong Rô-ma 8:8 rằng, “Ai sống theo xác thịt thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời”.

Chúa cho chúng ta được quyền tự do lựa chọn sống và làm theo ý riêng của xác thịt hoặc sống theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn sống một đời sống bày tỏ hình ảnh của Ngài bằng cách thay đổi suy nghĩ, tư tưởng và đời sống cũ bằng một đời sống có Thánh Linh làm chủ và sanh bông trái.

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.”Ga-la-ti 5:22-23

—————

Thưa Cha, xin giúp con từ bỏ lối sống cũ của xác thịt và được biến đổi tâm thần trở nên một người mới trong Ngài. Cầu xin Thánh Linh Chúa là Đấng sống trong con sẽ làm chủ và kiểm soát mọi suy nghĩ của con. Con phó thác mọi tư tưởng và đường lối con trong tay Ngài, xin giúp con nhận biết và hoàn thành mục đích của Ngài dành cho cuộc đời con. Để đời sống con sẽ bày tỏ trọn vẹn hình ảnh của Ngài cho những người xung quanh, để họ sẽ nhìn thấy rằng quả thật có một Đức Chúa Trời đang sống trong con. Nguyện đời sống con sẽ là một đời sống sanh bông trái và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện Danh Ngài được vinh hiển. Amen!

Biên tập: Hồng Ân

Nguồn: Joyce Meyer

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like