Home Thánh Kinh Hàng Ngày Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

by Crosswalk.com
30 đọc

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

Thi-thiên 23:1-3

Khi Đa-vít nói rằng, “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,” bản thân ông đã được kinh nghiệm và nhận biết một cách rõ ràng về Đấng chăn giữ mình, cùng sự chăm sóc tuyệt vời của Ngài trong cuộc đời ông. Đa-vít đã được trải nghiệm sự no nê, sự an ninh và yên ủi khi được ở cùng với Chúa. Cách ông miêu tả về tất cả những sự đủ đầy mà Người Chăn đem đến không phải là sự dư dật thừa mứa ở khắp nơi, mà là sự no đủ trong cả những lúc tưởng chừng như thiếu thốn. Và đó cũng là cách mà Chúa – Đấng Chăn hiền lành, vẫn chăm sóc mỗi chúng ta ngày hôm nay.

Ngài dẫn dắt chúng ta – Chẳng có một nơi nào chiên đi tới nằm ngoài sự kiểm soát của người chăn chiên dù đó là những cao nguyên bằng phẳng hay những vùng đất đầy sỏi đá. Cũng vậy, chẳng có một điều gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta nằm ngoài sự tể trị và cho phép của Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta có lúc sẽ trải qua sự bình yên phẳng lặng, và cũng sẽ có những lúc bão tố bủa vây tứ phía. Nhưng đừng bao giờ quên rằng Chúa sẽ đưa chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh và biến chúng thành những điều ích lợi cho mỗi chúng ta, để đến được nơi tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn.

Ngài bảo vệ chúng ta – Chiên là loài vật rất hiền lành và dễ bị tổn hại bởi bệnh dịch, thời tiết, thú dữ và cả với những kẻ trộm có thể ập tới cướp chúng đi bất cứ lúc nào. Kẻ thù của linh hồn chúng ta cũng vậy. Ma quỷ sẽ khiến chúng ta khủng hoảng, làm tổn hại chúng ta, cướp đi sự tập trung của chúng ta, và cám dỗ chúng ta tự làm theo ý của mình. Nhưng chừng nào chiên còn ở trong sự bảo vệ của người chăn thì sẽ chẳng có một điều gì xấu nào xảy đến. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những sự nguy hại cả thuộc thể và thuộc linh chừng nào chúng ta ở trong Ngài. Chúa ưa thích được chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Ngài luôn muốn chiên của mình sống một đời sống phước hạnh và sung mãn trong Ngài. Mỗi ngày Ngài đổ đầy cuộc đời chúng ta với rất nhiều điều tốt lành, khiến chúng ta được dư dật luôn luôn.

Ngài nuôi dưỡng chúng ta – Đối với bầy chiên, đồ ăn của chúng là những đồng cỏ xanh tươimé nước bình tịnh. Còn đối với chúng ta, Đấng chăn giữ chúng ta sẽ ban mọi sự, bằng mọi cách để nuôi dưỡng chúng ta, không chỉ về thuộc thể mà cả về thuộc linh. Loài chim trên trời chẳng thâu trữ chi mà Ngài còn nuôi nó huống gì chúng ta là những con cái quý giá của Ngài. Lời Chúa trong Kinh Thánh, các bài học Kinh Thánh mỗi ngày, những bài giảng mỗi sáng Chủ nhật chính là thức ăn mà Đức Chúa Trời dùng để nuôi dưỡng tâm linh chúng ta mỗi ngày, mỗi phút.

Hãy dành thời gian để ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra rằng mình cần sự chăm sóc của Chúa nhiều như thế nào. Bởi sự gìn giữ của Ngài chúng ta được an toàn, bởi sự bình an trổi hơn mọi sự thông biết của Ngài, chúng ta vui mừng sống giữa thế gian bại hoại đầy dẫy những thất vọng chán chường. Bởi sự chu cấp của Ngài mà ngay trong thiếu thốn, chúng ta vẫn được no nê thỏa lòng. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài, chúng ta được cứu, tìm thấy được hy vọng và mục đích thực sự của cuộc đời mình.

Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa, tiếp tục trông cậy Đấng chăn giữ mình trong sự cầu nguyện, hãy ham thích đọc và suy ngẫm Lời Hứa của Chúa dành cho bạn. Hãy yêu mến Ngài trong sự thờ phượng – vì Ngài dẫn dắt, bảo vệ và nuôi dưỡng chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời – Người Chăn thành tín.

Lời Cầu Nguyện Ngắn:

Cha ơi,

Ngài là Đấng chăn giữ linh hồn con, ở trong Ngài con chẳng thiếu một của tốt nào. Cảm ơn Ngài vì tình yêu, lòng thương xót và sự chăm sóc của Ngài trên con mỗi ngày. Chén con đầy tràn những phước hạnh của Ngài.

Xin dắt con bước đi trong đường lối công bình của Ngài và giữ con để con không đi xa khỏi sự hiện diện Chúa. Chẳng có một sự dữ hoặc điều khó khăn nào mà Ngài không thể lo liệu được. Con phó dâng cuộc đời con tay Ngài, vì ngoài Ngài ra con chẳng làm chi được.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————-

Sáng-thế-ký 28:15 “Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi.”

1 Phi-e-rơ 5:7 “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

Ma-thi-ơ 6:31 “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?”

Thi-thiên 55:22 “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.”

Thi-thiên 23:6 “Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like