Home Giải Đáp Thắc Mắc Con Người Và Đức Chúa Trời, Ai Tạo Ra Ai?

Con Người Và Đức Chúa Trời, Ai Tạo Ra Ai?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi không cho rằng Chúa đã tạo dựng nên chúng ta; tôi nghĩ rằng chính chúng ta đã tạo ra Chúa. Con người từ hàng ngàn năm trước đã sáng tạo nên Chúa, để họ có thể giải thích những điều họ không hiểu. Nhưng hiện tại chúng ta không cần Chúa, bởi vì khoa học đã có thể trả lời cho tất cả các câu hỏi.

Trả lời:

Tôi rất lấy làm cảm kích về những khám phá và hiểu biết mà khoa học đã chỉ ra cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta ( bao gồm cả tôi) sẽ không sống lâu đến vậy nếu không có sự tiến bộ của y học và các ngành khoa học kỹ thuật.

Nhưng khoa học không trả lời cho chúng ta tất cả các câu hỏi, chưa bao giờ – bởi vì một số câu hỏi cơ bản nhất của cuộc sống nằm ngoài phạm vi của nó. Ví dụ như, các nhà khoa học có thể nghiên cứu trái đất đã được hình thành như thế nào, nhưng họ không thể cho chúng ta biết lý do tại sao nó được hình thành. Cũng như lý do tại sao chúng ta đang ở đây, chúng ta sống như thế nào, hay là điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta qua đời. Nói cách khác, khoa học cũng có giới hạn; nó có thể biết những chuyện xảy ra, nhưng không thể giải thích cho chúng ta lý do tại sao.

Duy có Chúa mới có thể chỉ cho chúng ta đáp án của những câu hỏi đó – đã được ghi lại trong cuốn sách mà Ngài đã để lại cho chúng ta, chính là Kinh Thánh. Tôi cho rằng có thể bạn đang cười vào lúc này, nhưng đã bao giờ bạn đọc Kinh Thánh với một tâm trí và tấm lòng mở chưa?

Tôi khuyến khích bạn làm điều đó – và mỗi khi bạn đọc, bạn sẽ khám phá ra rằng không chỉ Chúa thực sự tồn tại, mà Ngài còn yêu thương chúng ta và muốn bước vào cuộc đời của chúng ta. Hơn thế nữa, bạn sẽ biết được rằng Chúa Giê-xu là ai, và trong Ngài ”đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.”( Cô-lô-se 2:3). Đừng để sự kiêu ngạo hay bất kì điều gì khiến bạn cách xa Ngài, vì duy chỉ Ngài mới có thể giải đáp được những câu hỏi sâu thẳm nhất về cuộc sống – cả về đời này, lẫn cuộc đời hầu đến.

Dịch: Trường Vinh

Nguồn: billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like