Home Dưỡng Linh Chúa Trang Bị Chúng Ta Cho Một Đời Sống Phục Vụ

Chúa Trang Bị Chúng Ta Cho Một Đời Sống Phục Vụ

by Hong An
30 đọc

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”Ê-phê-sô 2:10

Có ba điều bạn có thể làm với cuộc đời của mình. Một là lãng phí; hai là lựa chọn sống theo ý riêng, và ba là đầu tư một cách đúng đắn.

Cách tốt nhất để sống một đời sống có giá trị, đó là đầu tư cuộc đời mình vào một điều gì đó lâu dài, dài hơn cả thì giờ của bạn ở trên đất này. Còn điều tệ nhất mà bạn có thể làm đó là chỉ sống hết mình vì hiện tại và sống cho bản thân. Đức Chúa Trời không đặt để bạn vào thế giới này chỉ để sống cho bản thân mình đâu. Nhưng Ngài tạo nên bạn để trở nên giống như Đấng Christ.

Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để làm hai điều, đó là: hầu việcphó sự sống mình. “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Mác 10:45). Con người thường có xu hướng tìm kiếm những thước đo giá trị dựa trên quyền lực, địa vị và tiếng tăm… Nhưng điều có giá trị và đáng quý nhất đó là vươn tới những người khác và phục vụ.

“Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.” – Lu-ca 22:27.

Chúa Giê-xu là Vua của toàn vũ trụ, nhưng chính Ngài đã vui lòng xuống thế gian này, hạ mình, ở giữa vòng chúng ta như một kẻ hầu việc. Khi chúng ta đồng ý bước đi với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ chuẩn bị chúng ta sẵn sàng cho một đời sống phục vụ giống như Ngài. Chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ càng sẵn lòng phục vụ người khác.

Ngày hôm nay, tôi muốn bạn dành thời gian suy ngẫm những câu kinh thánh dưới đây về sự kêu gọi của Chúa trong sự phục vụ. Hãy đầu tư đời sống mình để hầu việc Chúa, bắt đầu từ sự phục vụ. Hãy đầu tư cho nước Thiên Đàng vinh hiển. Bất kể Chúa kêu gọi chúng ta làm việc gì, hãy làm điều đó cách vui mừng trọn vẹn. Hãy sốt sắng trong sự phục vụ, dù đó là điều chúng ta làm cho Chúa, cho anh em mình, cho gia đình, hay cho những người lân cận…thì đều quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn cách để có thể dâng chính mình phục vụ những người xung quanh như cách Chúa đã làm.

  • Kinh Thánh suy ngẫm:

Rô-ma 6:13b “Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.”

Công-vụ 20:24 TTHD “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố Tin lành về ân điển Đức Chúa Trời”

Mác 8:35b TTHD “Ai vì Ta và Tin lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình.”

Giăng 12:26 “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người.”

Hê-bơ-rơ 6:10 “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.”

  • Lời cầu nguyện ngắn:

“Thưa Chúa Giê-xu,

Con cảm ơn Ngài vì đã dạy dỗ con về tình yêu rất lớn, sự vâng phục và tận hiến. Cảm ơn Ngài vì đã đến thế gian này không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình để chuộc tội cho nhân loại (Mác 8:35).

Ngày hôm nay con học được rằng, điều giá trị nhất trong đời không phụ thuộc vào tiền bạc, quyền lực hay địa vị… nhưng được sống cho Ngài. Xin hãy trang bị cuộc đời con, để con được sống ý nghĩa và trọn vẹn giữa thế gian này bằng lòng nhịn nhục, yêu thương, sẵn sàng hạ mình phục vụ .

Con biết để làm được điều này không hề dễ dàng, vì đôi khi cái tôi quá lớn khiến con hời hợt và khó lòng muốn phục vụ người khác. Xin hãy tha thứ cho con, cất khỏi con những sự ích kỉ và biến đổi tâm tánh con trở nên giống như Chúa Giê-xu. Để mỗi khi làm công việc Chúa hay phục vụ những người xung quanh con đều làm cách vui lòng. Xin Thánh Linh Chúa là Đấng sống trong lòng con làm mới tư tưởng con mỗi ngày; giúp con sống đầu phục Chúa và sẵn lòng làm mọi việc vì cớ danh Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của con, để nhiều người hơn nữa quay trở lại tìm kiếm Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.”

  • Câu hỏi suy ngẫm:
  1. Điều gì khiến bạn lo sợ trong việc dâng đời sống mình để phục vụ người khác?
  2. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho bạn sống một đời sống phục vụ theo cách nào? Chúa chuẩn bị bạn để làm những điều Ngài kêu gọi như thế nào?
  3. Rô-ma 6:13 nói rằng hãy dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời. Điều gì hiện nay trong cuộc sống bạn vẫn đang nắm giữ cho riêng mình mà chưa dâng lên cho Ngài?

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: pastorrick.com

Bình Luận:

You may also like