Home Dưỡng Linh Đức Tin Tồn Tại Vượt Trên Cảm Xúc

Đức Tin Tồn Tại Vượt Trên Cảm Xúc

by Hong An
30 đọc

“Bởi đức tin, Môi-se lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.”Hê-bơ-rơ 11:27

Có một niềm tin mạnh mẽ trong văn hoá – ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đó là dù muốn hay không: Nếu cảm thấy ổn, thì sẽ làm. Nhưng khi bạn cho phép bản thân bị điều khiển bởi tâm trạng, nghĩa là bạn đang sống theo cảm xúc. Chúa muốn bạn sống một đời sống khác -một đời sống bằng đức tin, không phải một đời sống cảm xúc.

Chúng ta không phải lúc nào cũng muốn làm điều đúng đâu. Tôi không biết với bạn thì thế nào, nhưng tôi cảm thấy không phải lúc nào cũng muốn đối tốt với mọi người. Không phải lúc nào tôi cũng muốn rửa chén dĩa cùng vợ mình hay dừng việc mình đang làm lại để giúp đỡ một ai đó.

Nhưng Chúa có thể ban cho chúng ta một đức tin vượt trên mọi cảm xúc.

Bất cứ ai thành công ở lĩnh vực nào đều làm những điều họ đã cảm thấy không muốn làm. Ví dụ như một vận động viên Olympic vẫn luyện tập ngay cả khi cô ấy cảm thấy không muốn làm. Hay một nhạc sĩ giỏi, thực hành các kỹ năng của mình ngay cả khi anh ta mệt mỏi. Hoặc nếu bạn đang muốn trở thành một nhân viên bán hàng tuyệt vời, bạn cần phải thực hiện cuộc gọi mà những người khác không muốn làm chút nào.

Cũng vậy, nếu bạn muốn mối quan hệ với Chúa trở nên sâu sắc hơn, hãy dành thời gian với Ngài ngay cả khi bạn cảm thấy không muốn. Những người có thể dành thì giờ tĩnh nguyện thường xuyên và trung tín với Chúa không làm được như vậy chỉ vì họ hăng hái thức dậy mỗi sáng và muốn dành thời gian với Ngài đâu. Nhưng họ làm được vì họ cứ thức dậy, dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cho dù mệt mỏi hoặc không cảm thấy muốn làm điều đó.

Đức tin chính là một sự bền bỉ, kiên trì; là không bỏ cuộc dù bạn có mệt mỏi cỡ nào đi nữa hay có bao nhiêu thứ mà bạn nghĩ bạn nên hoặc ước rằng mình đang làm.

Kinh Thánh nói về cách bạn có thể bắt đầu phát triển sự bền bỉ qua ví dụ về Môi-se. Hê-bơ-rơ 11:27 nói, “Bởi đức tin, Môi-se lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.”

Đó là cách để bạn làm được điều đó, cách để kiên trì – và lúc đó bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những điều không thấy được. Chỉ những người nhìn nhận thực sự rõ ràng Đức Chúa Trời là ai thì mới có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Và chỉ những người nhìn thấy điều không thấy được mới có thể làm được điều không thể. Hãy tin bởi sự trông cậy về những gì Chúa có thể làm trong cuộc đời bạn, và tạ ơn Ngài trước về cách mà Ngài sẽ làm.

Lời Cầu Nguyện Ngắn:

Thưa Cha! Xin giúp con không sống theo cảm xúc của bản thân, vì cảm xúc không kiên định. Nhưng xin giúp con mỗi ngày sống bởi đức tin và được trường dưỡng trong Lời của Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc yếu đuối, con đã để bản thân hiệp theo cảm xúc mà làm những điều lẽ ra không nên làm. Xin thêm lên trong con sự tin cậy, để dù ở giữa dông bão, con vẫn hướng trông sự tốt lành của Ngài. Tạ ơn Chúa con cầu nguyện, Amen.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Những điều nguy hiểm khi sống bằng cảm xúc là gì?
  • Những thay đổi nào có thể giúp bạn kiên trì giữ thời giờ tĩnh nguyện cùng Chúa?
  • Bạn cần nhìn thấy điều gì ở Đức Chúa Trời để giúp bạn bền bỉ trong đức tin?

——————-

Hê-bơ-rơ 10:38-39 “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.”

1Giăng 5:5 “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hay sao?”

Ga-la-ti 3:22 “Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu mà được ban cho những kẻ tin.”

Hê-bơ-rơ 11:6 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

Gia-cơ 1:6 “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngời, vì kẻ hay nghi ngờ giống như song biển, bị gió động và đưa đi đây đó.”

Sophie Nguyễn Thu Vịnh biên dịch

Nguồn: pastorrick.com

 

Bình Luận:

You may also like