Home Dưỡng Linh Lựa Chọn Chuẩn Mực Của Đức Chúa Trời, Không Phải Thế Gian

Lựa Chọn Chuẩn Mực Của Đức Chúa Trời, Không Phải Thế Gian

by Hong An
30 đọc

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.”Thi-thiên 1:1

Sống vượt trên sự suy đồi của chuẩn mực xã hội gồm rất nhiều lựa chọn mà chúng ta phải đưa ra, những lựa chọn có liên quan trực tiếp đến các cuộc đối thoại, cách chúng ta mặc, những gì chúng ta đọc, chương trình truyền hình hoặc những bộ phim chúng ta xem… Điều này còn đánh giá mức độ vẹn toàn trong đời sống cá nhân của chúng ta khi tương tác với những người khác và kiểm soát bản thân trong các lĩnh vực kinh doanh hoặc công việc.

Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta cần khích lệ lẫn nhau sống trong sự tin kính và khước từ những sự lôi kéo của thế gian. Có một câu ngạn ngữ như thế này: “Suy nghĩ tạo lời nói – Lời nói tạo hành động – Hành động tạo thói quen – Thói quen tạo tính cách – Và tính cách tạo nên số phận.”

Nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay cho rằng, sống theo Lời Chúa thực sự phức tạp và có phần hơi cổ hủ. Hoặc có lẽ làm như thế này một chút, như thế kia một chút chắc sẽ không sao vì họ tự cho rằng có thể giữ mình trước những cám dỗ. Nhưng Lời Chúa phán rằng: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” (1Cô-rinh-tô 10:13)

Một trong những món quà tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời dành cho loài người đó là quyền tự do lựa chọn. Nếu bạn muốn tận hưởng những phước hạnh Ngài sẵm sẵn cho bạn, bạn cần phải hình thành một đời sống với những sự lựa chọn giúp bạn sống ngay thẳng với Lời Chúa và kiên định với giá trị của Lời Ngài, chứ không phải sống với những chọn lựa phản ánh giá trị suy đồi của thế gian này.

Chừng nào càng đào sâu và nhìn biết giá trị thật của Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy tất cả những điều Chúa ngăn cản chúng ta làm đều tốt cho chúng ta. Khi chúng ta lựa chọn sống theo giá trị của Kinh Thánh, không những tâm linh và đời sống chúng ta được tưới mát trong phước hạnh mà chính những điều chúng ta chọn không làm sẽ tốt cho chúng ta.

Một ví dụ nho nhỏ như thế này. Chúa phán rằng “hãy chăm nghe, chậm nói, chậm giận”; rồi “đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn”; hoặc “hãy nhịn nhục”. Ở đây Chúa không nói chúng ta chậm giận hoặc nhịn nhục là chúng ta đang chịu thiệt đâu. Nhưng Ngài biết rằng nếu không kiểm soát cơn giận, con người chắc chắn sẽ phạm tội. Và điều này thực sự không hề tốt cho tâm linh của chúng ta. Về phần thuộc thể, theo y học chứng minh, thường xuyên tức giận gây tổn hại trực tiếp đến cơ thể của chúng ta. Hay lời Chúa phán “Chớ say rượu vì rượu xui cho luông tuồng”. Có lẽ bạn đã từng nhìn thấy một người nát rượu trông như thế nào rồi đúng không? Tôi cá là sức khỏe của người đó cũng gặp không ít vấn đề.

Hy vọng những ví dụ nhỏ nhưng vô cùng thực tế này sẽ giúp bạn nhìn ra lợi ích lớn khi chúng ta đặt đời sống mình theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa thêm sức để chúng ta dám sống cho Ngài và theo Lời Ngài.

Ngày hôm nay, tôi thúc giục bạn hãy lựa chọn sống phục sự Chúa hết lòng, đặt Ngài trước hết trong mọi sự bạn làm; tin rằng Chúa có thể ban cho bạn đời sống vui mừng, phước hạnh và sung mãn.

Lời cầu nguyện ngắn:

Cha ơi,

Tạ ơn Ngài vì quyền tự do Ngài ban cho loài người. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì đã đến thế gian này để làm trọn luật pháp, chịu chết và sống lại cách vinh hiển, để ngày hôm nay những ai tin cậy nơi huyết Ngài đều được buông tha khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

Vì Đấng Christ đã buông ta con được tự do, xin giúp con đứng vững để không để mình dưới ách tôi mọi nữa (Ga-la-ti 5:1). Xin giúp con không lấy điều đó làm cớ để ăn ở theo tánh xác thịt nhưng sống một đời sống tin kính và trân trọng những giá trị của Lời Ngài. Nguyện Thần Linh Chúa dạy dỗ con bước đi trong sự sáng và hướng sự tập trung của con vào Ngài thay vì bị lôi kéo theo những lề thói của thế gian này.

Con tin rằng tất cả mọi điều, mọi ý tưởng, mọi sự dạy dỗ của Ngài đều tốt cho linh hồn con. Sống vâng phục, trung tín và kính sợ Chúa là cách để con được hưởng phước trọn vẹn. Con dâng đời sống con cho Ngài, xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng để sống đẹp lòng Ngài trước hết.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————

Châm-ngôn 14:12 “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra neo sự chết. Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não.”

Truyền đạo 11:9 “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.”

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Thi-thiên 119:35-37 “Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, Vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, Chớ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, Làm tôi được sống trong các đường lối Chúa.”

Giăng 8:12 “Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Ma-thi-ơ 7:13-14 “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: joycemeyer.org

Bình Luận:

You may also like